Slå adgang med tegn til/fra

Stoppestedet

Stoppestedet er et aktivitets- og samværstilbud til psykisk sårbare borgere i Fredericia kommune.

Vi befinder os i midtbyen i Fredericia – i stueetagen på det gamle Sct. Joseph. Her har vi café, værksteder, fællesrum osv. 

For at benytte Stoppestedet skal du være visiteret fra myndighedsafdelingen, Voksenservice, Fredericia kommune. Henvendelse første gang i ”Din Indgang”, Gothersgade 44.

Aktivitets- og samværstilbuddet har fokus på at øge din livskvalitet i dagligdagen og retter sig mod borgere med behov for socialt samvær og aktiviteter i et fællesskab.

Hvad tilbyder vi?

Når du benytter Stoppestedet, har du i samarbejde med myndighedsafdelingen fået udfærdiget en bestilling med personlige mål.

Du tildeles en kontaktperson på Stoppestedet, som støtter dig i at nå målene i bestillingen. Målene kan blandt andet være at bryde ensomhed eller isolation, skabe netværk og i at opnå mere indhold i hverdagen, gennem forskellige aktiviteter på Stoppestedet.

Der er en café på Stoppestedet, hvor du kan købe måltider og drikkevarer. I cafeen er der mulighed for socialt samvær i åbningstiden, og der er personale tilstede.

Stoppestedet kan tilbyde aktiviteter, der kan være med til at udvikle dig. Der er forskellige grupper – nogle er faste, nogle periodiske:

 • Café- og køkkengruppe
 • Receptionsgruppe
 • Monteringsgruppe
 • Drivhusgruppe
 • Fiskegruppe
 • Strikcafé og kreativgruppe
 • Glasgruppe
 • Motionsgruppe
 • Gå- og cykelgruppe
 • Musik- og samspilsgruppe
 • Nada
 • Og mange flere.
Hvem er vi?

På Stoppestedet er vi fem aktivitetsmedarbejdere  med forskellig uddannelsesmæssig baggrund samt en pædagogstuderende. Desuden har vi 1 medarbejder i skånejob og 3 medarbejdere i minifleksordningen. Vi har gennem årene deltaget i forskellig efteruddannelse og relevante kurser.

 

Kulturen på Stoppestedet

Stoppestedet har brug for, at alle bidrager, med det de kan, hver især for at få huset til at fungere.

Derfor har vi en kultur, hvor vi hjælpes ad med at løse opgaverne. Alle kan yde noget til fællesskabet, stort som småt, og derfor opfordres du til at deltage i de daglige opgaver enten med de praktiske gøremål eller i arbejdsgrupperne.

Der afholdes et månedsmøde på Stoppestedet den første tirsdag i måneden i tidsrummet 11.00-12.00, og det forventes, at du deltager i månedsmødet.

Der er en stor opslagstavle i huset, hvor alle aktiviteter og andre informationer er beskrevet.

Tilsynsrapport

Tryk på nedenstående link, så vil du komme ind på Stoppestedets side på Tilbudsportalens hjemmeside. Her trykker du så på TILSYN, og aktuel Tilsynsrapport + de sidste tre års rapporter kan ses.

link til tilsynsrapporter fra Stoppestedet på Tilbudsportalens hjemmeside