Slå adgang med tegn til/fra

Vedtaget budget 2024-2027

Trods en udfordrende proces og store besparelser, så er det lykkedes at indgå et budgetforlig mellem 19 ud af 21 mandater med Fredericia i centrum

Arbejdet med budgettet for 2024-2027 har været udfordrende. Det er med blandede følelser, vi som forligspartier er gået ind i budgetprocessen, og vi har undervejs truffet nogle svære beslutninger og foretaget hårde prioriteringer.

Vi står som kommune overfor en udfordrende virkelighed – ikke blot i Fredericia, men i hele Danmark. De økonomiske rammer, regeringen har sat for kommunerne, udfordrer og sætter os i en svær situation. Vi ønsker at gøre meget mere for borgerne i kommunen, men rammerne er snævre og skal overholdes, ellers risikerer vi at komme yderligere under pres på grund af økonomiske sanktioner fra staten. Det kræver, at vi prioriterer vores indsatser nøje, så Fredericia Kommune også i fremtiden er et godt sted at bo, arbejde og leve.

Rekruttering og fastholdelse er en udfordring for alle landets kommuner og udgør en stor usikkerhedsfaktor for vores velfærd – nu og i årene frem. Det er vigtigt for forligspartierne, at medarbejderne oplever mest mulig tryghed, og at de medarbejdere, som rammes af nedskæringerne, kan bruge deres kræfter andre steder i organisationen, hvor der mangler hænder og hoveder. Forligspartierne har samtidig valgt at bruge dette års budget til at igangsætte langsigtede forandringer for at sikre opgavevaretagelsen fremover.

Det specialiserede børne- og voksenområde er særligt udfordret i disse år. Antallet af børn og unge, men også voksne, med særlige behov er steget eksplosivt, og ikke meget tyder på, at kurven knækker i løbet af de næste år. Dette ser vi på med stor bekymring. Ikke kun fordi det lægger pres på budgetterne, men også fordi der bag tallene er en række menneskelige skæbner. Vi vil være nysgerrige på, hvad der ligger bag denne udvikling.

I Fredericia Kommunes Vision 2033 skriver vi, at vi vil være ”Grøn i verdensklasse”, en by med ”Unikke oplevelser hver dag” og ”Børnefamiliernes førstevalg”. Det arbejder vi frem imod med et svært, men ansvarligt, budget for 2024.

Det er lykkedes forligspartierne at lægge et ansvarligt budget inden for de givne rammer. Et budget, der på trods af store besparelser er med til at sætte retningen for en fortsat god udvikling og drift af vores fælles kommune. Vi har fundet besparelser, der gør det muligt at afsætte 50 mio. kr. ekstra til familie- og børneområdet, 10,4 mio. kr. til socialområdet og 1,2 mio. kr. til styrkelse af PPR. Med budgettet sikrer vi også, at økonomien på senior-, skole- og dagtilbudsområdet tilpasses den demografiske udvikling. Herudover er der fundet midler til at finansiere en række kendte udfordringer, såsom tilbagebetaling af dagtilbudstakster, velfærdsbidraget, og stigende priser på kollektiv trafik og affaldsområdet er også løst. Det er et budget, som ved hjælp af solid styring skal gøre det muligt fremadrettet at overholde servicerammen og på sigt også tager ansvar for at øge kommunens kassebeholdning.

Du kan læse hele budgetforliget her:
PDF ikon endelig_forligstekst.pdf

Budgetforslag 2024-2027 kan du se her:
PDF ikon budgetforslag_2024-2027_til_2._behandling.pdf