Slå adgang med tegn til/fra

Om hjemmesiden

Fredericia Kommune ønsker at fredericia.dk understøtter følgende:

 • Empowerment
 • Information
 • Tværfaglighed

 

Empowerment

Vi skal gøre det nemt og intuitivt for borgeren og sætte dem i stand til at betjene sig selv. Vi sætter os i borgerens sted og optimerer løbende. Vi er til for borgerne og ikke omvendt.

 • Vi er brugervenlige
 • Vi skriver til målgruppen
 • Vi er søgbare
 • Vi optimerer

Information

Selvbetjening på Fredericia.dk omfatter både deciderede selvbetjeningsløsninger, men også information omkring ydelser, procedurer og lignende. Information og selvbetjeningsløsninger på Fredericia.dk skal altid være tilgængelig for alle mennesker, fra alle devices, på alle tider af døgnet.

 • Vi er tilgængelige
 • Vi har altid åben

Tværfaglighed

Vi ønsker, at borgerens møde med Fredericia.dk skal være sammenhængende, helhedsorienteret og effektivt. Vi tror på åbenhed og gennemsigtighed og sætter en ære i at orientere om tiltag, der har relevans for borgeren.

 • Vi orienterer om procedurer
 • Vi fortæller, når der er nyt
 • Vi tager feedback seriøst