Valg
Næste valg til Folketinget afholdes senest den 17. juni 2019.
Valgbestyrelsen udpeges af byrådet for fire år af gangen.
Feedback