Symbol til teksten Valg
Valg
Det seneste folketingsvalg blev holdt den 5. juni 2019.
Valgbestyrelsen udpeges af byrådet for fire år af gangen.