Slå adgang med tegn til/fra

Agerkrogen

Velkommen til Børnehuset Erritsø - Agerkrogen

På denne side finder du informationer om Børnehuset Erritsø - Agerkrogen.

webbanner mælk

Børnehuset Erritsø har et mål om – gennem et aktivt samarbejde med forældrene – at fremme en alsidig udvikling af alle børn i institutionerne. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og med børneperspektivet i fokus. Vi voksne tilstræber at være tydelige ”fyrtårne”, der sætter de rammer, børnene har brug for med tryghed, nærvær og omsorg som omdrejningspunkt. Vi arbejder med at alle børn er aktivt deltagende i fællesskaber og vi deler derfor ofte børnene i mindre grupper. 

Børnehuset Erritsø er en selvejende daginstitution, med ca. 42 pladser til 3-6 årige i afdeling Agerkrogen og ca. 66 fleksible pladser til 0-6 årige i afdeling Bakkely. 
At vi har to afdelinger er ensbetydende med, at vi næsten aldrig har lukkedage i vores hus. D. 24.12 og 31.12. er lukkedage.
Ellers samles vi i ferieperioder i afdeling Bakkely, hvor kendt personale fra Agerkrogen er til stede hele dagen. Som oftest er vi samlet 2-3 uger i sommerferien, i juleferien og i påskeferien. I de andre ferier vurderer vi løbende hvad behovet er.
Børnehuset Erritsø har et godt og givende samarbejde med Distriktsinstitutionen Erritsø, hvilket betyder, at vi følger kommunens og distriktets pædagogiske retningslinjer og politikker.
 

Velkommen til Agerkrogen

I Agerkrogen har vi plads til ca. 42 børn. Børnene er delt i 4 primærgrupper, der spiser sammen hver dag og tager på tur sammen 1x ugentligt. Grupperne danner base for tilhørsforhold og tilknytning. Vi vægter en tryg og tæt relation børn og voksne i mellem. Vi er ikke flere i huset end at alle børn og voksne kender hinanden. Vores hus er funktionsopdelt, så der er mulighed for forskellig leg og aktivitet rundt i huset. Udendørs har vi en stor have/legeplads med klatretræer, legeredskaber og grønne områder, der indbyder til god leg. Vi har let til en skøn natur med både skov og sø som jævnligt udforskes, når vi er på tur. Vi bor tæt på busstoppested, så vi kan komme længere omkring.

Kom og besøg os

Er dit barn ved at være klar til at starte i børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Agerkrogen.
Du kan kontakte os på tlf. 75 94 30 59 

Personale

I Agerkrogen er vi:

 • 1 pædagogisk leder, som også har sin gang i afdeling Bakkely
 • 4 pædagoger, som er tilknyttet hver sin gruppe. 
 • 3 pædagogmedhjælpere
 • Indimellem har vi pædagogstuderende/PAU-elever samt andre former for praktikanter.

Herudover har vi også vikarer som dækker ind i forbindelse med kurser, ferie og sygdom.
 

Dagligdagen

For at skabe en tryg og genkendelig hverdag for børnene, er dagen og ugen inddelt i rytmer og rutiner. Med dette som base tilstræber vi at der er plads til børnenes initiativer, nysgerrighed, at følge deres spor, udfordre dem, vise nye veje og muligheder. En typisk dag kan se således ud: 

Kl. 6.30: Vi åbner og der er mulighed for at spise sin medbragte morgenmad. Vi serverer vand og mælk til. De, der ikke spiser leger, tegner, sidder med ved bordet og hygger m.m.  

Kl. 7.30: Morgenmaden pakkes væk og der igangsættes pædagogiske aktiviteter og leg. 

Kl. 8.30-9.00: Vi spiser formiddagsmad i fællesrummet. Børnene har selv madpakker med.

Kl. 9.00-11-00: Pædagogiske aktiviteter, hvor vi leger, danser, cykler, spiller, klipper o mm.  inde eller ude. Vi har turdage og har i de fleste perioder adgang til ”hallen” på skolen en dag om ugen. Turen går også ofte til Bakkely. Vores ladcykler kan vi også komme gode steder hen i – f.eks. til stranden.

Kl. 11.00-11.30: Vi spiser madpakker i vores grupper. 

Kl. 12.00-13.30: Der er middagslur til de, der behøver det og ellers leger vi på legepladsen.

Kl. 13.30-14.30: Vi spiser eftermiddagsmad fra frugtposerne, som er medbragt hjemmefra. Herefter er der leg inde/ude indtil lukketid.

Kl. 16.30: Agerkrogen lukker. (Fredag kl. 16.00) 

Årets gang i Agerkrogen

I Agerkrogen har vi et årshjul med årstidsfester og traditioner. Vi arbejder med at børnene får kendskab til forskellige traditioner. Dette giver en fornemmelse af årets rytme og skaber genkendelighed, tryghed og samhørighed. De forskellige traditioner giver mulighed for forskellige former for fællesskaber og for forskellige læringsrum.
    
Februar:  

 • Fastelavn: Personalet fejrer fastelavn med børnene med tøndeslagning udendørs, i Børnehaven. 

Marts/April:

 • Påske: Gækkebreve     
 • Påskefrokost m. børnene. Påskeharen kommer på besøg.   


Maj:

 • Børnehavens fødselsdag d. 15.05. (Vi fejrer fødselsdagen med børnene).                            
 • Blomsterdage. Vi planter blomster i vores udendørskrukker sammen med børnene.                      
 • Legepladsdag: Børn, forældre og søskende mødes på legepladsen og hjælpes ad med at forbedre husets faciliteter inde og ude. Vi slutter af med en hyggelig fællesspisning.  


Juni:

 • Sankt. Hans (Fejrer vi med børnene om formiddagen med bål, heks, sang)


August:

 • Sommerfest (En torsdag mellem 17 og ca. 19 mødes vi til picnic, hygge og eventuelle overraskelser med optræden fra børnene. Tillader vejret det, foregår alt på legepladse ). 


September:

 • Opstart af Bøllegruppen (Kommende skolebørn samles)                                                                                
 • Fotografering, både individuel og gruppefotografering.


Oktober:

 • Besøg af ”gamle” Bøllebørn i uge 42 (Bøllerne der i sommer startede i skole inviteres på besøg.
 • Bevægelsesuge(r): vi har fokus på forskellige former for bevægelse og leg. Både indenfor og udenfor og evt. i hallen på skolen. En af dagene er vi sammen med Bakkelys børn til leg/bevægelse.

November:

 • Overnatning med Bøllerne (Bøllerne inviteres til fælles spisning, hygge samt overnatning i børnehaven 


December:

 • Bedsteforældredag med Lucia optog, juleværksteder og æbleskiver                                
 • Gudstjeneste i Erritsø kirke.                                                                                                                                  
 • Julemanden kommer på besøg (tror vi nok) og vi spiser risengrød                                                          
 • Julefrokost m. børnene                                                                                                                                            
 • Julesamling med Julebamser på besøg og julesange 
Mad i Agerkrogen

I Agerkrogen medbringes egen mad til alle måltider. Til morgenmaden har vi skabsplads til opbevaring af evt. bøtter/poser. Måltidet indtages ved det store bord i fællesrummet. De, der ikke spiser sidder og hygger med ved bordet (f.eks. tegner, laver puslespil, snakker) eller går hen og leger andetsteds.
Der medbringes en stor madpakke med mad til formiddag og frokost. Frokosten spises i primærgruppen.                                                                      
Til eftermiddagsmaden medbringes en frugtpose. Formiddags- og eftermiddagsmåltidet spises også ved det store bord i fællesrummet. Børnene kommer til bordet efterhånden som der er plads eller som det passer ind i deres leg.
Medbring drikkedunk med vand (til alle måltider). Vi serverer mælk til morgenmad og frokost (i de anbefalede mængder. Herudover drikkes der vand.
 

Forældrebestyrelse og forældresamarbejde

Bestyrelsen i Børnehuset består af 3 forældre fra Agerkrogen, 3 forældre fra Bakkely, 1 medarbejderrepræsentant fra hver hus, samt to repræsentanter fra Erritsø Børnehaveforening.
Derudover sidder den daglige leder med i bestyrelsen, dog uden stemmeret. Da vi er en selvejende institution har vi egen bestyrelse. 


Bestyrelsen 2022/23 består af:

Formand
Michael Witt Gudmundsson (Agerkrogen)

Næstformand
Nina Dalgas Rasmussen (Bakkely)

Valgt for Bakkely
Pi Ellebæk Liljenberg
Esther Wangeci Madsen

Valgt for Agerkrogen
Kari Bjerke Sørensen
Mark Landry Sydel

Erritsø børnehaveforening
Henrik Svane
Lilly

Personalerepr.
Nanna (Agerkrogen)
Malene (Bakkely)

Dorte Rohde (leder)