Slå adgang med tegn til/fra

Bakkely

Velkommen til Børnehuset Erritsø - Bakkely

På denne side finder du informationer om Børnehuset Erritsø - Bakkely.

webbanner mælk

 

Børnehuset Erritsø har et mål om – gennem et aktivt samarbejde med forældrene – at fremme en alsidig udvikling af alle børn i institutionerne. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og med børneperspektivet i fokus. Vi voksne tilstræber at være tydelige ”fyrtårne”, der sætter de rammer, børnene har brug for med tryghed, nærvær og omsorg som omdrejningspunkt. Vi arbejder med at alle børn er aktivt deltagende i fællesskaber og vi deler derfor ofte børnene i mindre grupper.
 

Børnehuset Erritsø er en selvejende daginstitution, med 40 børnehave pladser i afdeling Agerkrogen og ca.62 fleksible pladser – for 0-6 årige børn - i afdeling Bakkely.

At vi har to afdelinger er ensbetydende med, at vi næsten aldrig har lukkedage i vores hus. D. 24.12 og 31.12. er lukkedage.
Ellers samles vi i ferieperioder i afdeling Bakkely, hvor kendt personale fra Agerkrogen er til stede hele dagen. Som oftest er vi samlet 2-3 uger i sommerferien, i juleferien og i påskeferien. I de andre ferier vurderer vi løbende hvad behovet er.

Børnehuset Erritsø er en del af Distriktsinstitutionen Erritsø og har et godt og givende samarbejde med distriktsledelsen, hvilket betyder, at vi følger kommunens og distriktets pædagogiske retningslinjer og politikker.

 

Velkommen til Bakkely

I Bakkely har vi plads til ca. 62 skønne børn fordelt ud på 3 grupper: Spillopperne, Krudtuglerne og Bulderbasserne. De tre grupper er fordelt ud på hver sin stue med fast personale. Grupperne danner base for tilhørsforhold og tilknytning. Vi vægter en tryg og tæt relation børn og voksne i mellem. Vi er ikke flere i huset end at alle børn og voksne kender hinanden.

Bulderbasserne: børn i alderen fra 0 - ca 2,5-3 år.
Spillopperne: børn i alderen ca 2,5-4 år.
Krudtuglerne: børn i alderen ca. 4-6 år.
”Rødderne” er en gruppe for de kommende skolebørn. De er nogle dage/stunder samlet for at styrke fællesskabet og forberede børnene på skolestart.

Når børnene nærmer sig tiden, hvor de skal flytte videre til næste gruppe vænner vi dem langsomt til det. De kommer i små grupper ind at lege med børn fra den nye gruppe, tager på tur sammen o.l. Personalet er opmærksomme på at skabe relation til barnet inden det flytter gruppe.
Udendørs har vi en lille afgrænset legeplads til Bulderbasserne og et stort fælles areal med massere af klatretræer, legetøj og grønne områder, der indbyder til god leg. Bakkely er omgivet af en skøn natur med både skov og sø i nærheden, som jævnligt udforskes, når vi er på tur.
 

Kom og besøg os

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Bakkely.
Du kan kontakte leder Dorte Rohde på telefonnummer 75 94 24 97.

Personale

I Bakkely er vi:

 • 1 daglig leder, som også har sin gang i afdeling Agerkrogen
 • 7 pædagoger, som er tilknyttet hver sin stue.
 • 2  pædagogmedhjælpere, som er tilknyttet hver sin stue.
 • 1 studerende

 Indimellem har vi PAU-elever samt andre former for praktikanter.

Herudover har vi også vikarer som dækker ind i forbindelse med kurser, ferie og sygdom.

Dagligdagen

For at skabe en tryg og genkendelig hverdag for børnene, er dagen og ugen inddelt i rytmer og rutiner. Med dette som base tilstræber vi at der er plads til børnenes initiativer, nysgerrighed, at følge deres spor, udfordre dem, vise nye veje og muligheder. En typisk dag kan se sådan ud:  En typisk dag kan se således ud:

Kl. 6.30: Vi åbner og holder til ved køkkenet, som er husets centrale rum med massere af hjemmelig hygge. Der tilbydes morgenmad frem til kl 7:30.   

Kl. 7.30: Morgenmaden pakkes væk og stuerne åbner, hvor der igangsættes pædagogiske aktiviteter og leg.

Kl. 8.30-9.00: Vi spiser formiddagsmad på stuerne. Der serveres blandet frugt og grønt og nybagte boller

Kl. 9.00-11-00: Pædagogiske aktiviteter, hvor vi leger, tumler eller spiller inde eller ude. Hver gruppe har en tur-dag, hvor turen går ud i det grønne, en tur over i gymnastiksalen eller på besøg i Agerkrogen.

Kl. 11.00-11.30: Vi samles på stuerne og synger vores madsang, inden Madmor Nadia serverer dejlig mad for os.

Kl. 12.00-14.00: De mindste børn puttes til middagslur. De store børn kommer i tøjet og leger på legepladsen.

Kl. 14.00-14.30: Vi spiser eftermiddagsmad, blandet frugt og grønt og en bid brød til. Gerne ude, når vind og vejr tillader det.

Kl. 16.30: Bakkely lukker. (Fredag kl. 16.00)

Årets gang i Bakkely

I Bakkely har vi et årshjul med årstidsfester og traditioner. Vi arbejder med at børnene får kendskab til forskellige traditioner. Dette giver en fornemmelse af årets rytme og skaber genkendelighed, tryghed og samhørighed. De forskellige traditioner giver mulighed for forskellige former for fællesskaber og for forskellige læringsrum.

Februar:

 • Fastelavn: Huset skal pyntes og der klippes masker og males på tønder. Til fastelavn må børnene komme udklædte og vi slår katten af tønden. Vi inviterer forældrene på eftermiddagskaffe og spiser fastelavnsboller.
 • Der holdes afslutning med de store børn, der starter i glidende overgang.

Marts:

 • Påske: vi klipper påskepynt/pynter op, spiser påskefrokost, som Nadia laver til os – og vi plejer at få besøg af påskeharen. Det håber vi også vi bliver ved med…man kan jo aldrig vide…..

 

Maj:

 • Legepladsdag: Børn, forældre og søskende mødes på legepladsen og hjælpes ad med at forbedre husets faciliteter inde og ude. Vi slutter af med en hyggelig fællesspisning.  
 • Blomsterdag: børnene medbringer en blomst som personalet sammen med børnene planter i bede/krukker. En dejlig dag på legepladsen med jord under neglene.
 • Dagen før bededag samles vi alle omkring bålet og spiser varme hveder.

Juni:

 • Skt. Hans: Vi laver en heks og hygger med bål i bålhuset. Heksen sendes til Bloksbjerg, mon hun skriger på vejen?
 • Sommerfest: En dag børn og voksne ser frem til. Der pyntes op med vimpler og blomster. Vi samles på legepladsen og børnene synger nogle sange de har øvet sig på. Bagefter er der fællesspisning. Hver familie medbringer en ret, som stilles på buffeten. Forhåbentligt er vejret godt og vi sidder ude og nyder festmåltidet. Derefter er der arrangeret forskellige aktiviteter for børnene, som bl.a. byder på ansigtsmaling og flødebollekast.

 Juli:

 • Sommersjov og vandleg på legepladen med vennerne fra Agerkrogen.
 • September:
 • Fotografering, både individuel og gruppefoto.
 • Høstuger: vi har forskellige aktiviteter, der kan veksle i de forskellige år. F.eks. lave marmelade, kærne smør, lave kranse og andet pynt af f.eks hyben, ture i naturen og f.eks. plukke bær, indsamles ting i naturen som der laves plancher af, snakkel om m.m. Afslutningen på Høstugerne byder på bål, boller m. hjemmelavet marmelade og forældrekaffe.

Oktober:

 • Bevægelsesuge(r): vi har fokus på forskellige former for bevægelse og leg. Både indenfor og udenfor og evt. i hallen på skolen. En af dagene er vi sammen med Agerkrogens børn til leg/bevægelse.
 • Forældremøde og valg til bestyrelsen.

December:

 • Julehygge: Hver dag i december er der samling på stuerne, hvor vi synger julesange og hører om, hvad de frække nissebørn har lavet af drillerier hjemme hos børnene.
 • Bedsteforældredag: Der laves hemmelige gaver til forældrene.
 • Julefrokost: Børnene tager deres fine tøj på og gør klar til julefrokost. Til sidst spiser vi ris a la mande – uh hvem får mandlen?
 • Julegudstjeneste: Hele huset går på tur til Erritsø Kirke, hvor vi ser Luciaoptog.
 • Forældrekaffe: Julerundkreds, hvor børnene synger julesange. Bagefter hygges der med æbleskiver.
Frokostordning

Vi har frokostordning i Bakkely. I hjertet af vores hus ligger køkkenet, hvor vores madmor Nadia står for en sund og smagfuld og varieret frokost hver dag, gerne med hjælp fra børnene. Vi har sølvmærket i økologi, hvilket betyder at vi spiser 60-90% økologisk. Vi spiser en blanding af varme retter - som f.eks. suppe, lasagne, torskeburger m tatarsauce, kyllingelår m ris, karry og ananas, grød – rugbrød med forskellig pålæg og lidt ”lunt” , madpakker til turdage. 

Formiddags- og eftermiddagsmad: Om mandagen medbringes fem stykker frugt/grønt, som lægges i en fælles frugtkasse på stuerne. Hertil serveres brød – oftest hjemmebagt brød, men også knækbrød, rugbrød, skorper.
 

Forældrebestyrelse

Bestyrelsen i Børnehuset består af 3 forældre fra Agerkrogen, 3 forældre fra Bakkely, 1 medarbejderrepræsentant fra hver hus, samt to repræsentanter fra Erritsø Børnehaveforening.
Derudover sidder den daglige leder med i bestyrelsen, dog uden stemmeret. Da vi er en selvejende institution, har vi egen bestyrelse. 

Bestyrelsen 2022/23 består af:

Formand
Michael Witt Gudmundsson (Agerkrogen)

Næstformand
Nina Dalgas Rasmussen (Bakkely)

Valgt for Bakkely
Pi Ellebæk Liljenberg
Esther Wangeci Madsen

Valgt for Agerkrogen
Kari Bjerke Sørensen
Mark Landry Sydel

Erritsø børnehaveforening
Henrik Svane
Lilly

Personalerepr.
Nanna (Agerkrogen)
Malene (Bakkely)

Dorte Rohde (leder)