Velkommen til Brohaven
Slå adgang med tegn til/fra

Brohaven

Velkommen til Brohaven

Brohaven er en daginstitution for børn i alderen 0 til 6 år. Grundnormeringen er 88 børn. Børnene er fordelt på fire basisgrupper: Én vuggestuegruppe og tre børnehavegrupper. Antallet af børn i grupperne varierer alt efter børnenes aldersfordeling.

Brohaven er en del af Distriktsinstitutionen Erritsø.

Brohaven har en innovationsprofil, som den kan du læse mere om i dokumenterne herunder.

økologisk guld spisemærke

webbanner mælk

Bilag

Info om Brohaven

Vi tilrettelægger aktiviteter i de enkelte grupper, men også på tværs af huset. Fra september/oktober til og med maj/juni året efter arbejder vi med børnene i grupper på tværs af basisgrupperne to gange i ugen.

Vi har en gruppe for de yngste børn, en mellemgruppe og en storegruppe for de kommende skolebørn. Ved at dele børnene efter alder kan vi planlægge pædagogiske aktiviteter, der er målrettet præcis disse aldersgrupper, og samtidig får børnene mulighed for at danne relationer til børn fra andre stuer på deres egen alder.

Hver basisgruppe er på tur en dag i løbet af ugen. Vi bruger ofte den natur, der er i vores nærmiljø. Og med verdens bedste beliggenhed - lige mellem de to Lillebæltsbroer - har vi let adgang til den natur, vi gerne vil dele med jeres barn. Vi spejder efter marsvinene ved stranden, imens vi kaster sten i vandet og finder krabber, vandmænd og tang. Det er alt sammen med til at stimulere barnets sanser og opfattelsen af naturen.

Vi besøger skovområdet ved Snoghøj Højskole. Her finder vi spændende dyr i skovbunden, finder verdens sejeste gren, der både kan være en stok, et lyssværd eller såmænd bare agere redskab til at fremkalde en spændende lyd, når vi slår den mod de høje træer. Området ved højskolen byder derudover på duften af saltvand fra Lillebælt, spændende skibe, der kommer sejlende, og ikke mindst motoriske udfordringer i det bakkede landskab.

Når nærmiljøet ikke er nok, tager grupperne bybussen ud og oplever den store verden i Fredericia Kommune. Vi besøger voldanlægget, Østerstrand, Hannerup Skov og Madsby Legepark.

Hvem er vi?

Brohaven er en kommunal daginstitution for børn i alderen 0 til 6 år. Grundnormeringen er 88 børn. Børnene er fordelt på fire basisgrupper: Én småbørns, en fleksgruppe og to børnehavegrupper. Antallet af børn på grupperne varierer alt efter børnenes aldersfordeling, sociale relationer og udvikling. Brohaven er en del af Distriktsinstitutionen Erritsø.

I 2016 blev Brohaven godkendt til at være en innovationsprofil
Når vi på dagtilbudsområdet arbejder med innovation, har vi fokus på at sikre, at børnene til stadighed er nysgerrige og kreative.

Hvad betyder innovation?
Innovation er at se muligheder og være i stand til at føre disse muligheder ud i livet på en værdiskabende måde. Vi ønsker at give børnene mindre fællesskaber, der indbyder til fordybelse på alle niveauer – fokus på fantasi og nysgerrighed. Rummene, inde som ude, der inspirerer børnene til at udfordre sig selv.

I 2017 er vi startet på en gennemgående renovering af de indre fysiske rammer, særdeles for grupperne 0-3 år. Hele huset er i gang med en ny indretning, omrokering af legetøj, indkøb at nyt materiale og ikke mindst synlighed og faste rammer, der guider børnene godt igennem dagen.

Mange spændende tiltag er under opbygning.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Brohaven.
 
Vores telefonnummer er 72 10 57 10.

Kerneopgave og værdier

I 2014 vedtog vi, at arbejde ud fra en fælles kerneopgave: ”Vi udvikler børns kompetencer”.

Vores værdier er:
· Respekt - Positivt livssyn
· Anerkendelse og værdsættelse
· Nysgerrighed, fantasi og kreativitet - følge børns spor
· Børnefællesskaber
· Demokrati og medbestemmelse – børn har rettigheder

Forebyggelse af mobning samt fokus på inklusion:
Vi har valgt at sætte fokus på forebyggelse af mobning. Derfor er det vigtigt for os at inddrage jer som forældre. I kan nemlig være med til at gøre en stor forskel hvad angår mobning i børnegruppen. Jeres barn er en del af en større gruppe børn.

De fleste af dagens aktiviteter sker i fællesskab. Derfor - jo bedre fællesskabet fungerer - jo bedre fungerer det enkelte barn. I kan være med til at styrke fællesskabet i gruppen ved at give de andre børn opmærksomhed og omtale dem positivt. En lille ting, som at nævne de andre børns navne og hilse på dem, vil skærpe dit barns opmærksomhed på de andre børn og på den måde påvirke børnenes indbyrdes relation.

Du kan som forældre hente viden og inspiration på friformobberi.dk.

Personale

I Brohaven vil der typisk være ansat to pædagoger samt én pædagogmedhjælper på hver stue. Derudover har vi ansat kostfagligt personale, som står for mellemmåltider og frokost til børnene.

I distriktet deles vi om en teknisk servicemedarbejder, som hjælper os med en masse forskelligartede praktiske opgaver, såsom når døren knirker, hylder skal hænges op osv. Ind imellem får vi også hjælp af diverse alternativt ansatte såsom borgere i nyttejob med videre.

Pædagogisk leder: Kamilla Jensen
Mail: Kamilla.jakobsen@fredericia.dk
Tlf.: 28 29 57 81 / 72 10 57 10 

Dagligdagen

En typisk dag i vuggestuen 

 • ​Klokken 06.30 - 07.30: Børnene kan få tilbudt morgenmad i køkkenet, bestående af havregryn eller havregrød, en sund og nærende kickstarter om morgenen.
 • Klokken 08.30: Vi samler børnene ved bordet og spiser et mellemmåltid, som typisk består af lidt rugbrød og frugt.
 • Klokken 09.00: Når vi har spist mellemmåltidet går dagens aktiviteter i gang. Vi leger på stuen, går på legepladsen, går en tur i nærområdet eller har planlagte aktiviteter.
 • Klokken 10.30: Vasker vi alle sammen hænder og sætter os til bordet. Vi spiser et varierende måltid, der er tilberedt af vores kostfaglige personale i køkkenet, som ligger lige ved vuggestuen. Så i tiden op til frokost rumler maven, mens vi dufter til tilberedningen af maden.
 • Klokken 11.30: Her puttes de børn, der kun sover én gang. Børnene bliver puttet i barnevogn, krybbe eller i soverummet, hvor en voksen holder opsyn indtil alle børn sover. De yngste børn bliver puttet efter behov.
 • Klokken 13.30: Samles vi igen ved bordet og spiser det sidste mellemmåltid. Typisk rugbrød eller boller med smør eller pålæg.
 • Klokken 14.00: Legeaktiviteter på stuen eller udenfor. Vi samles typisk med børnehaven klokken 15.45. Vi er enten udenfor, på én af stuerne eller i fællesrummet.

En typisk dag i børnehaven

 • Klokken 06.30 - 07.30: Børnene kan få tilbudt morgenmad i køkkenet, bestående af havregryn - en sund og nærende kickstarter om morgenen.
 • Klokken 08.00: Går vi ud på stuerne.
 • Klokken 08.30: Vi samler børnene ved bordene og spiser et mellemmåltid, som typisk består af lidt rugbrød og frugt.
 • Klokken 09.00: Når vi har spist mellemmåltidet, går dagens aktiviteter i gang. Vi leger på stuen, går på legepladsen, går en tur, eller har planlagte aktiviteter.
 • Klokken 11.00: Vasker vi alle sammen hænder og sætter os til bords. Vi spiser et varierende måltid, der er tilberedt af vores kostfaglige personale i køkkenet, som ligger lige ved vuggestuen.
 • Klokken 11.45: Når maverne er fyldt op, tager vi alle sammen tøj på efter årstiden og går på legepladsen. Nogle af de yngste børn har stadig behov for at sove. De sover i vores soverum, hvor en voksen opholder sig, indtil alle børn sover.
 • Klokken 13.30: Samles vi igen ved bordet og spiser det sidste mellemmåltid. Typisk rugbrød eller boller med smør samt frugt.
 • Klokken 14.00: Legeaktiviteter på stuen eller udenfor. Vi samles typisk med vuggestuen klokken 15.45. Vi er enten udenfor, på én af stuerne eller i fællesrummet.
Årets gang

I Brohaven laver vi mange spændende ting i løbet af året. Vi har temauger, holder fastelavnsfest, tager på udflugter, laver bål til Skt. Hans, spiser risengrød i december og meget, meget mere!

Forældreråd

Brohavens forældreråd

Formand: Mette Hamann Johnsen 
Næstformand: Tina Hou Christensen


Medlem: Britt Lynge Mozart
Medlem: Lisbeth Galtung-Melchior
Medlem: Bjørn Frost Svensson (medlem i forældrebestyrelsen i Erritsø distriktet)


Suppleant: Tanja Vinter Stenholdt
Suppleant: Karina Lager 


Personale repræsentant: Marie Due Buch
Pædagogisk leder: Kamilla Jensen 

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.