Velkommen til Lucinahaven
Slå adgang med tegn til/fra

Lucinahaven

Velkommen til Lucinahaven

  

Distrikt Fjordbakke

Lucinahaven er en flexinstitution med børn i alderen 0-6 år fordelt på fire grupper.

Vi har to vuggestuegrupper med børn i alderen 0-3 år og to børnehavegrupper med børn i alderen 3-6 år.

Desuden har dagplejen heldagslegestue hos os.

Lucinahaven har fuldkost for alle børn. Vi har det økologiske spisemærke i bronze.

Bronze Økologimærke
Vi følger Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens anbefalinger, og derfor får alle børn i daginstitutionen tilbudt 1 dl. mælk om dagen.
webbanner mælk
Profilinstitution:

Tidligt i børneårene lærer barnet, hvordan det skal bruge sin krop. Fra krybe til kravle, fra stå til gå og fra at holde om mors og fars fingre til at kunne holde på en gaffel eller en farveblyant. Barnet skal lære en lang række af komplekse bevægelser, før det er i stand til selvstændigt at kunne begå sig.

Det er vi i Lucinahaven bevidste om, men vi ved også, at bevægelser gør endnu mere for dit barn. Bevægelse kan forbedre kognitionen, udvikle barnets sociale kompetencer, som dermed giver barnet gode forudsætninger for at klare sig godt i skolen og i livet.

Derfor har vi valgt at være en profilinstitution, der vil arbejde med bevægelse indenfor, men i særdeleshed ude i naturen. Når vi bevæger os ud i naturen vil vi have et særligt fokus på, hvordan vi bruger naturens ressourcer og på bedst mulig vis skåner miljøet.

Når I forældre spørger jeres børn om, hvad de har lavet i dag, kunne svaret være: "Vi har gået med risposer på hovedet, danset til sanglege, leget sjove lege på legepladsen og klatret i træer. Vi har også fundet en lille mariehøne, som havde seks ben og en edderkop som havde otte ben. Det har været en sjov dag, og jeg glæder mig til at komme i morgen igen og lege med alle mine venner".

Lucinahaven er en del af Distriktsinstitutionen Fjordbakke

Bilag

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Lucinahaven.

Vores telefonnummer er 72 10 53 40.

Dagligdagen

Vi åbner klokken 06.30 i fællesrummet, hvor der er mulighed for at spise morgenmad indtil klokken 07.15.

Cirka klokken 07.15 åbner Gul for børnehavebørnene og Rød for vuggestuebørnene.

Mellem klokken 08.30 og 09.00 spiser børnene formiddagsmad.

Omkring klokken 09.00-09.30 går dagens aktiviteter i gang. Det kan være planlagte aktiviteter, leg på stuen eller på legepladsen. Det kan være ture i nærområdet.

Før frokost hjælper vi hinanden med at rydde op. Vi holder samling, hvor vi eksempelvis snakker om, hvordan formiddagen er gået, læser historie, snakker om årstiden med mere.

Efter frokost går de børn, der ikke skal sove, på legepladsen. Her er der mulighed for at lege. Vi har sandkasser, gynger og rutsjebane. Vi har et lille stykke natur, som vi kalder Skoven. Der er bakker og mulighed for at cykle og bygge vejbaner og lave kager i sandkassen.

Om eftermiddagen er vi både ude og inde. De voksne sætter gang i forskellige lege og har fokus på relationerne mellem børnene og de voksne. alle børn skal have venner og trygge relationer til de voksne.  

Mellem klokken 14.00 og 14.30 spiser børnene eftermiddagsmad. 

Sidst på eftermiddagen går grupperne sammen.

Klokken 16.30 lukker Lucinahaven (fredag klokken 16.00).  
 
Natur- og bevægelsesprofil

Naturen bruger vi som et ekstra pædagogisk rum, hvor der er højere til loftet - og ofte fungerer mange børn bedre ude end inde. Det giver børnene mulighed for at opleve glæden ved at være ude i naturen og få respekt for natur og miljø.

At have fokus på natur og miljø er vigtig for, at børnene allerede fra helt små får interesse for naturen. Børnene får viden om at bruge og passe på vores kostbare natur og være med til skåne miljøet.

Bevægelse er væsentlig for personlig udvikling, social udvikling, kognitiv udvikling, fysisk og motorisk sansestimulation og læring.
Derfor er bevægelseslege en stor del af det pædagogiske arbejde i hverdagen.

Vi leger lege, der styrker barnets selvværd og selvtillid, og som gør barnet opmærksom på de andre børn. Vi skaber kontakt imellem børnene, udvikler sprog, fantasi og hukommelse hos barnet, øger barnets evne til at mærke egen krop og styrker muskler og kredsløb.

I dokumentet herunder kan du læse meget mere om vores natur- og bevægelsesprofil:
 

Bilag

Personalet

I Lucinahaven kan du møde pædagoger, pædagogmedhjælpere, PAU-studerende, vikarer, en støttepædagog og en natur- og motorikpædagog.

Vi har også ansat køkkenassistenter og en rengøringsassistent.

Ledelsen

  • Esben, pædagogisk leder ​
  • Hanne, distriktsinstitutionsleder
  • Anette, kontorassistent​
  • Lone, dagplejepædagog​

Esben, pædagogisk leder

Esben – Pædagogisk leder

 

Laila, pædagog

Laila – Pædagog

 

Karen, pædagog

Karen – Pædagog

 

Annie, pædagog

Annie – Pædagog

 

Tina P., pædagog

Tina P. – Pædagog

 

billede mangler

Mads - Pædagog

 

billede mangler

Marie-Louise - Pædagog

 

Ulla, medhjælper

Ulla – Medhjælper

 

Jørgen, medhjælper

Jørgen - Medhjælper

Forældreråd

Forældrerådet Lucinahaven

Formand
Anette Barchalia

Næstformand
Gitte Valentin

Medlemmer
Jeanette Damgaard Graabæk
Mette Hellerup Olsen
Annika Mikkelsen Nørgaard
Anna Østerlund
Eva Cecilie Bang

Medarbejderrepræsentanter
Laila Jarkass Rasmussen
Ulla Uth

Pædagogisk leder / sekretær
Esben Balle Hansen

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

Studerende

Læs her om Lucinahaven som praktiksted for dig som studerende.

Bilag