Snaremosen forside 2
Slå adgang med tegn til/fra

Snaremosen

Velkommen til Børnehaven Snaremosen

 

Logo farve uden baggrund

Børnehaven Snaremosen er en kommunal flexinstitution, som er normeret til ca. 64 enheder fordelt på ca. 52 børn i alderen 0 – 6 år. De ca. 12 yngste er hos Tumletroldene. De resterende børn er fordelt ved flexgrupperne, som er i alderen 2 ½ - 6 år. Tumletroldene er i deres egen afdeling fra 7.30 – 15.00. Flexgrupperne er i aldersopdelte grupper i tidsrummet 8.00 – 12.00.

Udenfor har vi to legepladser; én som er særlig indrettet til de 0-2-årige, samt én for de større børn.

 

Derudover har vi en stor indhegnet skrænt med mange træer og buske i forlængelse af vores legeplads. I efteråret 2020 fik vi en stor bålhytte, som vi især bruger om fredagen, hvor alle er på skrænten og hvor vi laver mad på bål.

Snaremosen ligger i et parcelhuskvarter tæt på strand og skovområde, hvor vi ofte går på tur ud i nærområdet.

 

Snaremosen blev omstruktureret i august 2017, hvor vi bevægede os fra den traditionelle stueopdeling til funktionsopdelte rum, som tilbyder forskelligartede legemiljøer. Rummenes indretning understøtter arbejdet med de 6 læreplanstemaer og skaber en alsidighed i de aktiviteter, som børnene tilbydes, hvor plads til både fordybelse og bevægelse er prioriteret. I 2018 ændrede vi på strukturen, så flexgrupperne er i aldersopdelte grupper fra 8.00-12.00. Grupperne fik nye navne, med et mere børnevenligt præg og sjove figurer til, som er tegnet af en af husets pædagoger.

 

Tumletrold Spilop Fidus Krudtugle

0-2½ år: Tumletroldene 

2½-3 år: Krudtuglerne

4 årige: Spilopperne

5 årige: Fiduserne
 

Når Fiduserne starter i skole, rykker grupperne og de får ny base. Spilopper bliver til Fiduser og den ældste årgang ved Krudtuglerne bliver til Spilopper. Den yngste årgang ved Krudtuglerne får nye medlemmer i løbet af årets gang. Som udgangspunkt følger primærpædagogen børnene, mens de er både Krudtugler, Spilopper og Fiduser.

 

Fra Tumletrolde til Krudtugler

Oprykning fra Tumletrolde til Krudtugler sker i takt med, at der kommer nye børn hos Tumletroldene og i takt med barnets udvikling. Når jeres barn rykker fra Tumletroldene til Krudtuglerne sker det altid i dialog med jer forældre. Barnet kan være omkring 2,5 til 3 år, når det rykker. I vil blive tilbudt en overleveringssamtale, hvor både den nuværende og den kommende primærpædagog deltager.

 

Inden første dag

I inviteres til en rundvisning, hvis I ikke har været det i forvejen.
Vi sender informationer til jer på mail umiddelbart efter, at I har sagt ja til pladsen. I vil modtage information om Snaremosen og om gruppen som jeres barn skal starte på. I inviteres til en opstartssamtale med primærpædagogen, hvor der er særlig fokus på vigtig viden om barnet og om at lære hinanden at kende. Her aftales indkøring med mere.

 

Modtagelse af nye børn og forældre

Hvert barn er tilknyttet en primærpædagog, som vil være særligt opmærksom på jeres barn. Primærpædagogen tilbyder en velkomstsamtale. Den første dag i Snaremosen, tager barnets primærpædagog imod jer.

 

Velkomstfolder:

PDF ikon velkommen_til_snaremosen_januar_2024.pdf

Bilag

Det pædagogiske arbejde

Vores kerneopgave er at fremme børnenes trivsel og udvikling. Det gør vi gennem omsorg, socialisering og læring. En væsentlig del af hverdagen handler om dannelse og socialisering. Børnene udfordres dagens lang i samværet med andre børn og voksne. De øver sig i sociale kompetencer og rustes derved til deres videre færd.

Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer og planlægger de pædagogiske aktiviteter, således at vi sikre alsidighed.  

De 6 laereplanstemaer

Digital profil

I januar 2017 fik Snaremosen en digital profil. Den digitale profil ser vi som et supplement til arbejdet med styrkede pædagogiske læreplan. Vi indtænker teknologien, hvor det giver mening og hvor det bidrager med en ekstra dimension. 
Det handler kort sagt om:


”Hvad kan teknologien bidrage med og hvilken (afgørende forskel), kan det gøre
for børnenes læring, oplevelse, fantasi, opmærksomhed, koncentration med mere”.


Vi anvender teknologi til at eksperimentere med tid, rum, størrelse, hastighed, kodning med mere. Den Digitale profil handler for os om læring og oplevelse på mange niveauer og områder, hvor også den sociale, sanselige og følelsesmæssige del har stort fokus. Vi tilstræber, at både børn og voksne er eksperimenterende og øver sig i fællesskab. Vi kombinerer teknologi med analoge ting, så robotterne f.eks. bevæger sig rundt blandt ting bygget i lego. Det er især små robotter som Beebots, Ozebots og Sphero Indi, som er blandt vores foretrukne, da de giver børnene masser at legende oplevelser, hvor de selv kan udvikle, skabe og opfinder nye anvendelsesmåder. Med Easyscope går vi på opdagelse i naturen og med mikroskopet kan vi forstørre ting, som vi ellers ikke kan se med det blotte øje. F.eks. da vi en dag opdagede at bænkebidernes unger sidder som bitte små hvide klumper under maven. Når vi anvender Wizefloor, så er det især for de små en meget sanselige og forunderlig oplevelse, f.eks. når de træder i ”vandet”, men ikke bliver våde. Når børnene anvender iPads, er det primært være for at styre noget teknologi. F.eks. et Intelino tog, hvor de bruger en app til at ændre hastigheder, indsætte koder til at toget skal stoppe, dytte med mere. Vi oplever, at børnenes interesse og koncentration skærpes, når vi anvender teknologi og at det giver anledning til masser af fællesskab og samarbejde.

Barn med legolegeteappemikroskop ipad

Hverdagslivet

Hverdagslivet

Når børnehaven åbner er der fælles tid ved Tumletroldene. Her er vægter vi en rolig morgen med stille aktiviteter. Kl. 7.30 går flexgrupperne i glashuset.
Krudtugler, Spilopper og Fiduser (Flexgrupperne) har gruppetid fra kl. 8.00-12.00. Fredag er en fælles dag, hvor alle børnene er sammen eller inddelt i andre grupper.
Alle 4 grupper har en ugentlig turdag.

Ved hovedindgangen hænger Gruppetavlen, som hver dag giver børn og voksne et godt overblik over grupperne og hvor de voksne er. Om morgenen sætter de voksne et skilt, så man kan se, hvem der er i hvilke rum.

I gruppetiden anvender vi piktogrammer. Når børnene spiser frugt, gennemgås dagen (9.15 – 12.00), hvor flexgrupperne har gruppetid og hvor der er er særlig tilrettelagte aktiviteter. Dagen illustreres med billeder, som giver børnene et visuelt overblik og en mulighed for at se rækkefølgen på dagens aktiviteter.

pictogrammer

Ugeplaner

Vi laver ugeplaner for at forældre kan se og støtte op om det, vi laver i børnehaven. Ugeplanerne giver desuden forældrene en vigtig mulighed for at snakke med barnet om, hvad det har oplevet. Når vi skal i gang med et nyt emne, skriver vi ud til jer forældre, om hvad vi vil have fokus på samt, hvordan i hjemme kan bakke op omkring det. Ugeplaner kan ses på AULA om fredagen.

 

Dagsrytme i flexgrupperne (Krudtugler, Spilopper og Fiduser)

Kl. 6.45
 
Fælles rolig morgenåbning ved Tumletroldene med stille aktiviteter
 
Kl. 7.30
 
Flexgrupperne er i glashuset
 
Kl. 8.00
 
Flexgrupperne har gruppetid fra kl. 8.00-12.00. Krudtuglerne går i byggerummet,
Fiduserne går i motorik, Spilopperne er i glashuset
 
Kl. 8.45
 
Flexgrupperne spiser deres medbragte frugt 1
 
Kl. 9.15
 

Blebørnene, der er kommet før kl. 8.00, skiftes

Kl. 9.15
 

Turholdet gør klar til afgang. Turholdet er af sted fra kl. 9.15 til 12.00
Øvrige børn er i deres grupper med deres (faste) voksne

Kl. 9.15
 
Aktiviteter sættes i gang i grupperne (se ugeplan i garderoben)
 
Kl. 11.00
 

Flexgrupperne spiser frokost

Kl. 11.30
 
Sovebørnene skiftes og puttes indendørs
 
Kl. 12.00
 
Børnene er på legepladsen
 
Kl. 13.15
 
Sovebørnene tages op
 
Kl. 13.30
 
Flexgrupperne spiser deres medbragte frugt 2
 
Kl. 14.00
 
De voksne fordeler sig i de forskellige rum og tilbyder aktiviteter og understøtter leg
 
Kl. 15.00 – 16.45
 
Tumletroldene og Flexgrupperne er sammen. (Fredag lukker vi kl. 16.30)
 


Dagsrytme for Tumletroldene

Kl. 6.45
 
Fælles rolig morgenåbning for alle ved Tumletroldene med stille aktiviteter
 
Kl. 7.30
 
Flexgrupperne går i glashuset
 
Kl. 8.30

Tumletrolde spiser frugt 1 i fællesrummet
De børn der er kommet før kl. 8.00 får en tør ble

Kl. 9.15
 
Aktiviteter sættes i gang. 
 
Kl. 10.30 
 
Tumletroldene spiser frokost i fællesrummet. Bagefter leger de lidt, inden de skiftes
 
Kl. 11.15
 

Børnene puttes og sover middagslur. En personale passer de små børn, som er oppe.
Personalets pauser afvikles i overensstemmelse med børnenes sovetider

Kl. 13.30
 
Efterhånden som børnene vågner, kommer de op, får skiftet ble og får eftermiddagsmad
 
Kl. 15.00 - 16.45
 
Tumletroldene er i glashuset/byggerummet med Flexgrupperne
 


Tumletrolde
Alle tumletrolde får barnevogn eller sovekrybbe samt dyne stillet til rådighed. I skal selv medbringe varmt sovetøj, skiftetøj og bleer. Vi er meget opmærksomme på, at de yngste børn følger deres egen rytme med at sove og spise. Så kan de stille og roligt kommer med ind i den fælles rytme.

Sovebørn hos Krudtuglerne
Børnene sover indendørs på madrasser. Vi har dyner og sengelinned. I må meget gerne medbringe sovebamse og sut.

Fiduserne – de ældste
Fiduserne er vores kommende skolebørn. Fiduserne laver forskellige før-skole aktiviteter og tager på relevante ture. I inviteres til fyraftens møde, hvor pædagogen fortæller om, hvad der bliver arbejdet med. Vi fortæller om, hvordan I som forældre kan støtte op om jeres barns trivsel, udvikling og sigtet mod “skole-parathed”
 

Personale

I Snaremosen er der ansat uddannede pædagoger, medhjælpere samt studerende. Desuden har vi i køkkenet ansat en ernæringsassistent.
Indimellem har vi skolepraktikanter, virksomhedspraktikanter og personer i job med løntilskud

Pædagogisk leder Tanja Ezra Levjn, tanja.levin@fredericia.dk

Distriktsinstitutionsleder Klavs Jensen, klavs.jensen@fredericia.dk  

Madglæde

I Snaremosen sætter vi stor pris på, at børnene får sund, spændende og velsmagende mad. Maden bliver tilberedt i husets køkken af en uddannet køkkendame. Vi forsøger hele tiden at forny os, så børnene synes, at det er spændende og får smagt en masse forskelligt mad. Vi tager desuden hensyn til allergi og trosretninger.

Frokostordning
Hvert andet år i september skal forældrene stemme ang. frokostordning. Der er i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020 stemt ja til at alle børn er på frokost ordning. Der er ansat en ernæringsassistent til at lave mad.
Frugt formiddag og eftermiddag
Krudtugler, Spilopper og Fiduser skal medbringe formiddagsmad og eftermiddagsmad. Tumletrolde skal medbring eftermiddagsmad. Alle børn har brug for en drikkedunk med vand.
 
Morgenmad
Vi server ikke morgenmad, men der må gerne medbringes morgenmad, som kan nydes inden kl. 7.30.

Drikkedunk
Dit barn skal hver dag have en ren drikkedunk med, med vand, som de kan drikke af til måltiderne – og i løbet af dagen. 
Det er ikke tilladt at have saftevand i drikkedunkene. Dels af hensyn til barnets sundhed, dels fordi det ind imellem løber ud i barnets taske og fordi det tiltrækker bier, hvepse med mere. 
webbanner mælk

Årshjul og traditioner

Børnehaven har forskellige traditioner alt efter årstiden.

Vi holder fastelavnsfest, påskefrokost, vi fejrer Børnehavens fødselsdag i april, bedsteforældredag, deltager i skolernes motionsløb i oktober, holder julehygge for hele familien i december mv. Derudover vil der i løbet af året være andre aktiviteter, f.eks. sommerfest og arbejdsdage. Alle aktiviteter planlægges så vidt muligt først på året og meldes ud i årshjulet på AULA og når tiden nærmer sig for aktiviteten. I november 2021 har vi lavet en forældrefolder, der beskriver de traditioner og arrangementer, vi som udgangspunkt holder. Det vil naturligvis være med forbehold for ændringer.

 • Fastelavn
 • Børnehavens fødselsdag den 14. april
 • Blomster-Bedsteforældredag (en fredag i april/maj kl. 9.30 – 12.00) Bedsteforældre medbringer blomst og gerne madpakke, som spises med børnebørn på ”stuerne”. Bedsteforældre bliver desuden spurgt om de kan bage boller og om de tager barnebarnet med hjem kl. 12. 
 • Afslutningsfest for Fiduserne
 • Påske (onsdag eller torsdag inden påskeferien) ”Traditionel” påskefrokost for børn og personale. Der bliver pyntet op og spist med kniv og gaffel. Vi håber på, at der er forældre, som kan give en hjælpende hånd med klargøring, servering og oprydning. 
 • Sommerfest i juni
 • Sankt Hans med bål den 23. juni ca. 9.30 – 11.00
 • Forældremøde i september/oktober
 • Motionsuge og motionsløb med skolen for storegruppen fredag i uge 41
 • Jul 
  Luciaoptog
  Julefrokost for børn
  Julecafe kl. 14.00-16.00 for familier
  Kirkegang, risengrød og besøg af julemanden
 • Arbejdsdage
   
Forældreråd

Forældrerådet vil gerne byde nye børn og forældre velkommen til Børnehaven Snaremosen.
Som forældreråd i Snaremosen har vi mulighed for at få et indblik bag arbejdet i Snaremosen. Vi kan være med til at snakke om principbeslutninger og har mulighed for at drøfte og sætte spørgsmål til læreplanstemaer samt økonomien.
I Snaremosen bliver der afholdt forskellige arrangementer, som forældrerådet er med til at planlægge og til dels med til at udføre. Forældrerådet afholder to årlige Kom og leg arrangementer, hvor børn og forældre inviteres til leg og hygge.
Forældrerådet er med til at stå for den årlige julecafe, sommerfesten samt arbejdsdage på legepladsen.
Hvis I som forældre skulle have lyst til at være en del af forældrerådet, er der mulighed for at stille op i efteråret, hvor der er forældremøde i Snaremosen. Vi mødes fire gange om året.
Skulle der være nogle spørgsmål omkring arbejdet i forældrerådet, så er I velkommen til at tage kontakt til os.

Venlig Hilsen
Forældrerådet i Snaremosen. 

 

Forældrerådet Snaremosen oktober 2023 – 2024

Konstitueret 23. oktober 2023

 

Formand               

Kenneth Albjerg Laugesen (Elin, Spilop)

 

Næstformand       

Trine Degn-Pedersen (Linus, Spilop)

 

Repræsentanter

Trine Møller-Jensen (Bille, Krudtugle)

Lotte Købke Ørum (Valdemar, Tumletrold og Theodor, Spilop)

Katja Dagny Henriksen (Johanne, Krudtugle)

 

Repræsentant i områdebestyrelsen

Kenneth – andre må meget gerne deltage

 

Repræsentant til fællesrådsmøder   

Alle – Forældrerådet aftaler indbydes, så der er mindst en fra Snaremosen der deltager. (Se facebook: Fællesråd dagtilbud og skoler Fredericia)

 

Personale repræsentant                    

Kristine Merrald Sørensen

 

Forældre suppleanter

Karen Norfast (Philip, Fidus)

Jane Winkel (Victoria, Fidus)

 

På valg 2024: Trine Højer samt suppleanter

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde i Snaremosen

 

 

I Snaremosen vægter vi et godt og konstruktivt forældresamarbejdet, da det er medvirkende til at styrke barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Vi ønsker et samskabende forældresamarbejde, hvor vi i fællesskab, og med afsæt i hver vores viden om barnet og hver vores perspektiver, kan styrke barnets udvikling, læring, trivsel og dannelse. Både I som forældre og os som personale har en særlig viden om, hvordan barnet trives og udvikler sig og lærer. Det handler om, at vi sammen er nysgerrige på, hvad der er vigtigt for barnet. Det handler også om at tale sammen om eventuelle udfordringer, som barnet har i hjemmet eller i dagtilbuddet. For os er det vigtigt, at se og forstå barnet ud fra de to arenaer, det begår sig i. Hjemme og i dagtilbud (samt adskillige andre). Når forældre og personale deler viden, er det med til at give barnet en sammenhængende hverdag.

Vi ønsker et gennemsigtigt forældresamarbejde, hvor vi har gensidige forventninger til hinanden, til samarbejdet og til kommunikationen. Det handler blandt andet om retningslinjer for kommunikation, om dialog både i det daglige og via AULA, samt gennemsigtighed omkring de forældresamtaler vi afholder i løbet af barnets tid i Snaremosen.

Vi ønsker et differentierede forældresamarbejde, hvor vi imødekommer, at der for nogle børn – i nogle perioder- er brug for et intensiveret forældresamarbejde med hyppigere dialog, hvor vi også kan kommunikere på andre måder, end vi normalt gør.

 

Nogle vigtige retningslinjer for god kommunikation:

 • Henvend dig til rette vedkommende
 • Kommunikere på en undrende måde fremfor en anklagende
 • Undgå at tale negativt om børnehaven og andres børn, mens dine børn lytter
 • Du er altid velkommen til at kontakte personalet og pædagogisk leder Tanja Ezra Levin

 

Dialog og samtaler om dit barn

Den daglige dialog er vigtig og jo yngre barnet er, jo hyppigere kommunikation vægter vi. Det gælder både i den mundtlige dialog og i de skriftlige opslag på AULA, der omhandler dagligdagen. (Se desuden ”Principper og retningslinjer for kommunikation via AULA”.)

Forældresamtaler varierer efter alder/gruppe og nogle ligger mere faste end andre. Vi tilstræber en samtale ca. hvert år:

 • Tumletrolde:

En opstartssamtale og en efterfølgende samtale om barnets udvikling og trivsel

En overleveringssamtale, når barnet rykker fra Tumletrolde til Krudtugler, hvor både nuværende og kommende primærpædagog deltager.

 • Krudtugler

Samtalen planlægges i henhold til, hvornår der har været overleveringssamtale og hvornår det skønnes nødvendigt.

 • Spilopper

Turnus fra Krudtuglerne følges, således at der går ca. et år mellem samtalerne.

 • Fiduser

En skoleforberedende samtale forud for indskrivning til skole (september/oktober).

 

Med ønsket om et godt samarbejde

Personalet og pædagogisk leder

Tanja Ezra Levin

Kom og besøg os!

Er du interesseret i at se og høre mere om Snaremosen? Så er du mere end velkommen til at ringe og aftale en tid, så giver vi meget gerne en rundtur i huset og på legepladsen!
 
Snaremosens telefonnummer er 72 10 54 00.

Tanja Ezra Levin, Pædagogisk leder, byder velkommen til Snaremosen.
Mail: tanja.levin@fredericia.dk

Åbningstider

Børnehaven Snaremosen har følgende åbningstider:

Mandag-torsdag:    6.45 – 16.45
Fredag:                   6.45 – 16.30

Der er lukket mellem jul og nytår og dagen efter Kristi Himmelfart. Der vil være mulighed for behovsrelateret pasning i en af områdets institutioner. Grundlovsdag holder vi lukket.
Se øvrige lukkedage for daginstitutionerne.

Der vil være uger i sommerferien, hvor vi er i anden institution med kendt personale, dette udmeldes hvert år omkring den 1. maj.