Velkommen i Snaremosen
Slå adgang med tegn til/fra

Snaremosen

Velkommen til Børnehaven Snaremosen

Logo farve uden baggrund

Børnehaven Snaremosen er en kommunal flexinstitution, som er normeret til 66 enheder fordelt på ca. 52 børn i alderen 0 – 6 år. De 12 yngste er hos Tumletroldene. De resterende børn er fordelt ved flexgrupperne, som er i alderen 2 ½ - 6 år. Huset blev nyindrettet i august 2017, hvor vi bevægede os fra stueopdelt til funktionsopdelte rum, som tilbyder forskelligartede legemiljøer. Vi har et fællesrum i tilknytning til køkkenet. Det er her vi modtager børn om morgenen og lukker ned om eftermiddagen. 
I august 2018 tog vi næste skridt og opløste “stuerne”. I gruppetiden fra 8.45 – 12.00 er børnene i aldersopdelte grupper. 

Derudover er dagens tilrettelagt med positionering, hvor de voksne har bestemte rum, roller og opgaver. 

N.B. Tumletroldene har dog en lidt anden rytme (se under hverdagslivet). Tumletrold Spilop Fidus Krudtugle

0-2 år: Tumletroldene 

2-3 år: Krudtuglerne

3-4 år: Spilopperne

4-6 år: Fiduserne
 

Vi har et fællesrum i tilknytning til køkkenet. Det er her vi modtager børn om morgenen og lukker ned om eftermiddagen. Tumletrolde har egen indgang og garderobe. Derudover er der to garderober og to indgange. Børnene afleveres til de voksne i rummene om morgenen.Gynge og rusjebane
Udenfor har vi to legepladser; én for de helt små børn samt én for de store børn. Derudover har vi et stor indhegnet skrænt/skov område med mange træer, buske og et bålsted i forlængelse af vores legeplads. Vi er ude hver dag og grupperne har fast turdag en dag om ugen.

 

Snaremosen ligger i et parcelhuskvarter tæt på strand og skovområde og er en del af Distriktsinstitutionen Erritsø. 

Det pædagogiske arbejde

Vores kerneopgave er at fremme børnenes trivsel og udvikling. Det gør vi gennem omsorg, socialisering og læring. En væsentlig del af hverdagen handler om dannelse og socialisering. Børnene udfordres dagens lang i samværet med andre børn og voksne. De øver sig i sociale kompetencer og rustes derved til deres videre færd.

Vi arbejder med de 6 læreplanstemaer og planlægger de pædagogiske aktiviteter, således at vi sikre alsidighed.  

De 6 laereplanstemaer

Digital profil

I januar 2017 fik Snaremosen en Digital Profil.

Vores intentioner er at skabe fokus på teknologi, hvor teknologien forstås bredt, og hvor sigtet hele tiden er på, hvad teknologien kan gøre af forskel (for børnenes læringsudbytte med mere).

Eksempelvis en skattejagt med QR-kode, som aktiverer en lille film, som viser, hvordan børnene skal udføre opgaven. Udover at det ofte skaber nysgerrighed og dermed bedre koncentration, når vi inddrager teknologi, så illustrerer overstående eksempel også, hvordan teknologien giver andre muligheder. Fremfor at skulle lytte til en instruktion, så er det muligt at se, hvad man skal gøre og det vil helt sikkert være til gavn for mange børn.

Med lanceringen af digital profil øver vi os i denne teknologiske tænkning og det særlige sigte: 

”Hvad kan teknologien bidrager med og hvilken (afgørende forskel), kan det gøre”
For børnenes læring, oplevelse, fantasi, opmærksomhed, koncentration

Vi eksperimenterer med forskellig teknologi. Vi fokuserer på, hvordan vi via teknologien kan fremme lærings- og oplevelsesudbyttet. Vi anvender teknologi til at eksperimentere med tid, rum, størrelse, hastighed med mere. Den Digitale profil handler for os om læring og oplevelse på mange niveauer og områder, hvor også den sociale og følelsesmæssige del har fokus og hvor sanserne inddrages. Vi tilstræber at både børn og voksne er eksperimenterende og øver sig i fællesskab og at det i høj grad er børnene, som er producenter.  

Kodning er et meget aktuelt emne, som forskerne peger på styrker de kompetencer, som nutidens børn får brug for. Den logisk matematiske intelligens udvikles, men det gør empati også. Bee bots robotterBee-Bots og  Dask & Dot er blandt de små robotter, som vi eksperimentere med, når vi øver programmering (på et meget tidligt stadie). 

 

 

Hverdagslivet

Når børnehaven åbner, modtages børnene i køkkenet, hvor der hygges og leges stille og roligt. Kl. ca. 7.30 åbnes byggerummet og kl. 8.00 glashuset (værkstedet). 
Tumletroldene går “på deres egen afdeling” kl. 8.00. 
Krudtugler, Spilopper og Fiduser (Flexgrupperne) har gruppetid fra kl. 8.45-12.00. Fredag er en fælles dag, hvor alle børnene er sammen eller inddelt i andre grupper. 
Alle 4 grupper har en ugentlig turdag.  

Ved hovedindgangen hænger Gruppetavlen, som hver dag giver børn og voksne et godt overblik over grupper, tilhørsforhold, sted og voksne. Om morgenen sætter de voksne et skilt, så pictogrammerman kan se, hvem der er i hvilke rum og hvilke grupper der evt. er sammen.

I gruppetiden anvender vi piktogrammer. Når børnene spiser frugt, gennemgås dagen (9.15 – 12.00), hvor de er i grupper og hvor der er er særlig tilrettelagte aktiviteter. Dagen illustreres med billeder, som giver børnene et visuelt overblik og en mulighed for at se rækkefølgen på dagens aktiviteter.

 

Dagsrytme i flexgrupperne (Krudtugler, Spilopper og Fiduser)

Kl. 6.45
 
Fælles morgenåbning i fællesrummet og i ”køkkenet”.
Stille og rolig morgen med små stille aktiviteter (tegne, spil, køkkenlegesager
 
Kl. 7.30 – 8.00
 
Åbne byggerum
 
Kl. 8.00 – 8.30
 
Åbne glashus (værksted)
Børn afleveres ved de voksne i rummene, så de voksne kan understøtte legefællesskaberne samtidig med at de modtager børn.
 
Kl. 8.45 - 9.15
 
Flexgrupperne spiser frugt.
 
Kl. 9.15
 
Skifte blebørnene der er kommet før kl. 8.00.
 
Kl. 9.15
 
Turholdet gør klar til afgang. Turholdet er af sted fra kl. 9.15 til 11/12.00. Øvrige børn er i deres grupper med deres (faste) voksne.
 
Kl. 9.15 – 11.00
 
Aktiviteter sættes i gang ifølge vores strukturskema.
 
Kl. 11.00
 
Flexgrupperne spiser.
 
Kl. 11.30
 
Sovebørnene skiftes og puttes indendørs
 
Kl. 12.00 – 13.30
 
Pauser afvikles.
 
Kl. 12.00 – 13.30
 
Børnene er på legepladsen.
 
Kl. 13.30
 
Sovebørnene tages op. Nogle sover lidt længere hvis der er behov for det.
 
Kl. 13.30 - 14.00
 
Flexgrupperne spiser deres frugt.
 
Kl. 14.00 – 16.00
 
De voksne fordeler sig i de forskellige rum og tilbyder aktiviteter og understøtter leg.
 
Kl. 15.15 – 16.45
 
Tumletroldene er i fællesrummet med flexgrupperne.
 


Dagsrytme for Tumletroldene

Kl. 6.45 – 8.00
 
Fælles morgenåbning i fællesrummet og i ”køkkenet”. Ro til dem der evt. har morgenmad med. 
Stille og rolig morgen. Sæt små stille aktiviteter i gang (tegne, spil, køkkenlegesager 
 
Kl. 8.00 - 8.30
 
Tumletrolde går på deres egen “stue”.
 
Kl. 8.30 - 9.00
 
Larverne spiser deres frugt i fællesrummet.
De børn der er kommet før kl. 8.00 får en tør ble.
 
Kl. 9.30 - 10.30
 
Aktiviteter sættes i gang. De yngste Tumletrolde, som har brug for det, sover en formiddagslur.
 
Kl. 10.30 – 11.15
 
Tumletroldene spiser deres mad i fællesrummet. Bagefter leger de lidt inden de skiftes.
 
Kl. 11.30 – 14.00
 
Børnene puttes og sover. 1 personale til de vågne børn.
Personalets pauser afvikles i overensstemmelse med børnenes sovetider.
 
Kl. 13.30 - 15.15
 
Efterhånden som børnene vågner, kommer de op, får skiftet ble og får eftermiddagsmad.
 
Kl. 15.15 - 16.45
 
Tumletroldene er i fællesrummet med Flexgrupperne. 
 


Tumletrolde
Alle tumletrolde får barnevogn eller sovekrybbe samt dyne stillet til rådighed. I skal selv medbringe varmt sovetøj, skiftetøj og bleer. Vi er meget opmærksomme på, at de yngste børn følger deres egen rytme med at sove og spise. Så kan de stille og roligt kommer med ind i den fælles rytme.

Sovebørn hos Krudtuglerne
Børnene sover indendørs på madrasser. Vi har dyner og sengelinned. I må meget gerne medbringe sovebamse og sut.

Fiduserne – de ældste
Fiduserne er vores kommende skolebørn. Fiduserne laver forskellige før-skole aktiviteter og tager på relevante ture. I inviteres til fyraftens møde, hvor pædagogen fortæller om, hvad der bliver arbejdet med. Vi fortæller om, hvordan I som forældre kan støtte op om jeres barns trivsel, udvikling og sigtet mod “skole-parathed”
 

Personale

I Snaremosen er der ansat uddannede pædagoger, medhjælpere samt studerende. Desuden har vi i køkkenet ansat en ernæringsassistent.
Indimellem har vi skolepraktikanter, virksomhedspraktikanter og personer i job med løntilskud

Pædagogisk leder Tanja Ezra Levjn, tanja.levin@fredericia.dk

Distriktsinstitutionsleder Klavs Jensen, klavs.jensen@fredericia.dk  

Madglæde

I Snaremosen sætter vi stor pris på, at børnene får sund, spændende og velsmagende mad. Maden bliver tilberedt i husets køkken af en uddannet køkkendame. Vi forsøger hele tiden at forny os, så børnene synes, at det er spændende og får smagt en masse forskelligt mad. Vi tager desuden hensyn til allergi og trosretninger.

Frokostordning
Hvert andet år i september skal forældrene stemme ang. frokostordning. Der er i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2020 stemt ja til at alle børn er på frokost ordning. Der er ansat en ernæringsassistent til at lave mad.
Frugt formiddag og eftermiddag
Krudtugler, Spilopper og Fiduser skal medbringe formiddagsmad og eftermiddagsmad. Tumletrolde skal medbring eftermiddagsmad. Alle børn har brug for en drikkedunk med vand.
 
Morgenmad
Vi server ikke morgenmad, men der må gerne medbringes morgenmad, som kan nydes inden kl. 7.30.

Drikkedunk
Dit barn skal hver dag have en ren drikkedunk med, med vand, som de kan drikke af til måltiderne – og i løbet af dagen. 
Det er ikke tilladt at have saftevand i drikkedunkene. Dels af hensyn til barnets sundhed, dels fordi det ind imellem løber ud i barnets taske og fordi det tiltrækker bier, hvepse med mere. 
webbanner mælk

Årshjul og traditioner
 • Fastelavn
 • Børnehavens fødselsdag den 14. april
 • Blomster-Bedsteforældredag (en fredag i april/maj kl. 9.30 – 12.00) Bedsteforældre medbringer blomst og gerne madpakke, som spises med børnebørn på ”stuerne”. Bedsteforældre bliver desuden spurgt om de kan bage boller og om de tager barnebarnet med hjem kl. 12. 
 • Afslutningsfest for Fiduserne
 • Påske (onsdag eller torsdag inden påskeferien) ”Traditionel” påskefrokost for børn og personale. Der bliver pyntet op og spist med kniv og gaffel. Vi håber på, at der er forældre, som kan give en hjælpende hånd med klargøring, servering og oprydning. 
 • Sommerfest i juni
 • Sankt Hans med bål den 23. juni ca. 9.30 – 11.00
 • Forældremøde i september/oktober
 • Motionsuge og motionsløb med skolen for storegruppen fredag i uge 41
 • Jul 
  Luciaoptog
  Julefrokost for børn
  Julecafe kl. 14.00-16.00 for familier
  Kirkegang, risengrød og besøg af julemanden
 • Arbejdsdage
   
Forældreråd

Forældrerådet vil gerne byde nye børn og forældre velkommen til Børnehaven Snaremosen.
Som forældreråd i Snaremosen har vi mulighed for at få et indblik bag arbejdet i Snaremosen. Vi kan være med til at snakke om principbeslutninger og har mulighed for at drøfte og sætte spørgsmål til læreplanstemaer samt økonomien.
I Snaremosen bliver der afholdt forskellige arrangementer, som forældrerådet er med til at planlægge og til dels med til at udføre. Forældrerådet afholder to årlige Kom og leg arrangementer, hvor børn og forældre inviteres til leg og hygge.
Forældrerådet er med til at stå for den årlige julecafe, sommerfesten samt arbejdsdage på legepladsen.
Hvis I som forældre skulle have lyst til at være en del af forældrerådet, er der mulighed for at stille op i efteråret, hvor der er forældremøde i Snaremosen. Vi mødes fire gange om året.
Skulle der være nogle spørgsmål omkring arbejdet i forældrerådet, så er I velkommen til at tage kontakt til os, I finder vores navne og mailadresser herunder.

Venlig Hilsen
Forældrerådet i Snaremosen. 


Forældrerådet Snaremosen oktober 2020 - 2021

Formand 
Annette Puslenik (Julie, Krudtugle) – annette_pustelnik@hotmail.com 

Næstformand         
Kimmie Schultz Haab-Juhl (Elton, Tumletrold) – kimmiejuhl@yahoo.dk 

Repræsentanter
Line Koed Linde Christensen (Thea, Spilop, Agnes, Tumletrold) – linekoed@gmail.com 
Jane Winkel (Valdemar, Krudtugle, Victoria, Tumletrold) – jane.st.hansen@gmail.com 
Karina Jensen (Laura, Fidus, Marie, Tumletrold) – karinavinterjensen@gmail.com

Repræsentant i områdebestyrelsen    Annette – alle må meget gerne deltage
Repræsentant til fællesrådsmøder      Annette – alle må meget gerne deltage

Personale repræsentant                       Ina Nielsen – ina.nielsen@fredericia.dk

Kom og besøg os!

Er du interesseret i at se og høre mere om Snaremosen? Så er du mere end velkommen til at ringe og aftale en tid, så giver vi meget gerne en rundtur i huset og på legepladsen!
 
Snaremosens telefonnummer er 72 10 54 00.

Tanja Ezra Levin, Pædagogisk leder, byder velkommen til Snaremosen.
Mail: tanja.levin@fredericia.dk

Åbningstider

Børnehaven Snaremosen har følgende åbningstider:

Mandag-torsdag:    6.45 – 16.45
Fredag:                   6.45 – 16.30

Der er lukket mellem jul og nytår og dagen efter Kristi Himmelfart. Der vil være mulighed for behovsrelateret pasning i en af områdets institutioner. Grundlovsdag holder vi lukket.
Se øvrige lukkedage for daginstitutionerne.

Der vil være uger i sommerferien, hvor vi er i anden institution med kendt personale, dette udmeldes hvert år omkring den 1. maj.