Voldly
Slå adgang med tegn til/fra

Voldly

Velkommen til Voldly

Voldly er en natur- og bevægelsesinstitution, som er normeret til 91 børn i alderen 0-6 år. Voldly er en del af Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg.

Voldly er opdelt i to grupper:

  • Vuggestuen Muslingerne, som rummer 22-26 børn i alderen 0-2 år
  • Børnehaven Krabberne, som rummer 40-48 børn i alderen 3-6 år

At Voldly er en natur- og bevægelsesinstitution indebærer, at alle børn fra 0-6 år er på ture ud i naturen, tilrettelagt ud fra det enkelte barns formåen. Turenes formål er en vekselvirkning mellem spontanitet, at gribe nuet samt læring, hvor børnene får udviklet deres motorik, får brugt deres sanser og lærer om natur og miljø.

Vi er meget optaget af FN's 17 verdensmål for bæredygtighed, og vi er meget bevidste om at lære børnene, hvordan vi kan genbruge, hjælpe og støtte andre, vise respekt for andre uanset kultur eller religion, passe på naturen og vandet omkring os osv.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og respektfuld tilgang til både børn og forældre. Vi vægter nærvær med det enkelte barn og arbejder ud fra det enkelte barns nærmeste udviklingszone og det enkelte barns kompetencer.

Vi forventer et åbent samarbejde med forældrene, baseret på samarbejde, dialog og gensidig respekt og ansvar.

Pædagogisk arbejde:

Vi arbejder med planlagte aktiviteter om formiddagen i mindre grupper, og hvor børn og voksne så vidt muligt er i den samme gruppe i seks uger. Vi har særlig fokus på relationer barn-barn og barn-voksen. Vi forbereder børnene på, hvad der skal ske, hvilket giver dem tryghed, og vi arbejder med at opstille læringsmål for, hvad vi gerne vil have børnene skal lære af aktiviteten. Det gør vi, fordi vi arbejder ud fra en vidensbaseret tilgang, som viser, at når vi arbejder med relationer, tryghed og læring, så opnås det bedst ved gentagelser i trygge og forudsigelige miljøer.

I april 2018 lavede Voldly en ny struktur, således at børnene nu er opdelt i to store teams, som igen er opdelt i aldersopdelte teams. Alle stuer er opdelt i mindre læringsrum, hvor der gives plads til nærvær, fordybelse og med plads til eksperimenterende leg. Vi har valgt læringsrummene ud fra nye styrkede læreplaner. Vi sætter særlig fokus på eksperimenterende og undersøgende leg og science, naturfænomener og naturoplevelser, sansemotorik og bevægelse. Vi arbejder med en legende tilgang til al læring. 

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Voldly.
 
Du kan kontakte os på telefonnummer 72 10 63 10 / 72 10 63 15 eller 22 62 04 42.

Personale

I Voldly ser personalefordelingen således ud:

  • 1 pædagogisk leder
  • 10 pædagoger
  • 4 medhjælpere
  • 1 pædagogstuderende
  • 1 kost- og ernæringsansvarlig
  • 1 rengøringsdame

Derudover kan vi have forskellige former for praktikanter i huset.

Vi har et vikarkorps i Kirstinebjerg distriktet, hvis tre vikarer dækker fire institutioner og derudover har vi selv tilknyttet nogle "løse vikarer". Det betyder, at alle vikarer har et godt kendskab til børnene.

Voldly - en natur- og bevægelsesinstitution

I 2012 ændrede Voldly sin profil til naturinstitution og i 2017 har vi fået bevægelsesdelen med, så vi nu kalder os natur- og bevægelsesinstitution. Vi udvikler hele tiden på vores profil og arbejder på at tydeliggøre profilen på både inde- og udemiljøet i Voldly.

Vi har siden 2012 arbejdet med hjælp fra forældre på at udvikle vores store legeplads til et sted, hvor alle seks læreplanstemaer er sat i spil. Den store legeplads indeholder mange dejlige områder, hvor der er mulighed for at få skærpet nysgerrigheden, få fantasien i gang og hvor motorikken kan blive udfordret. Vi arbejder med årstiderne og de fire elementer: Ild, jord, luft og vand. Vi har fuglekasser, hvor vi kan følge fuglenes ynglen. Vi har insektboliger, hvor vi følger insekternes liv.

Legepladsen bærer også meget præg af, at vi arbejder med Fra Jord til Bord. Vi har frugttræer og –buske samt flere plantekasser rundt omkring. Vi inddrager børnene, så alle børn er med til at så, plante, høste, lave det til noget spiseligt og selvfølgelig spise det. Det man selv har været med til at lave, smager bedst. Nogle gange går børnene ind til vores madmor med eksempelvis kartofler, som koges og kommer på rugbrødsmaden. Andre gange tilberedes maden over bålet og endelig er det skønt, når man bare kan plukke et jordbær og putte i munden.

I maj måned holder vi bedsteforældredag for alle børns bedsteforældre og her kommer bedsteforældrene med en blomst eller anden plante, som de planter sammen med barnebarnet. Barnet passer derefter selv sin plante med hjælp fra de voksne i Voldly.

I efteråret laver vi marmelade, som de ældste børn står for at sælge til høstgildet. Samtidig med dette har alle børn været med til at bage, og også det sælges til forældrene. Pengene fra marmeladesalget går til Voldlys børn, og pengene fra brød-/kagesalget går ubeskåret til Børns Vilkår. Børnene lærer, at de kan være med til at hjælpe andre børn, som ikke har samme muligheder som dem selv.

Vi arbejder med science, hvor vi skærper børnenes nysgerrighed i at eksperimentere. Vi laver natur- og teknikforsøg, afstemt efter barnets kompetencer. Vi undersøger bænkebidere, laver vejrforsøg, og vi ser, hvordan planter slår rødder og meget mere.

Vi har de sidste par år haft ekstra meget fokus på, at legepladsen skal have mange forskellige muligheder for at udfordre børnenes sanser og motorik. Vi har blandt andet lavet en Tarzanbane, hvor man kan gøre noget alene og andet, hvor man må have en ven til at hjælpe. Det styrker venskaber og samarbejde og er med til at motivere de børn, som er udfordret motorisk, til at prøve.

I 2017 fik vi en ekstra pose penge, som vi har brugt på at udvikle på vores lille legeplads, således at vores yngste børn nu har en legeplads, der udfordrer deres sanser, nysgerrighed og motorik. Små børn sanser og undersøger tingene, ofte ved at putte i munden eller ved at røre ved tingene.

Når barnet skal ind i sansehaven, skal det først igennem Løvens Gab - det er lidt farligt. I sansehaven er der mange forskellige planter, der dufter og smager forskelligt, og de er også forskellige at røre ved. Der er også planter, der tiltrækker forskellige insekter. I sansehaven kan børnene cykle, spille musik, holde balance på balancebommen, og de kan også lave science-forsøg, hvor de blandt andet får koordineret gribe- og samlefunktionen. Der er former og farver, man kan klatre og man kan lave butik.

Men natur og bevægelse foregår ikke kun på matriklen - vi drager også ud i naturen. Alle børn har faste turdage, men der kan også være ture ud af huset på andre dage. Vi sanser og lærer om naturen og om, hvor vigtigt det er, at vi passer godt på den. Indholdet på turene kan være meget forskelligt.

Vi arbejder med naturen og vandet omkring os, hvilket betyder, at vi besøger det samme sted fire gange, så vi følger årstidernes skiften. Det er i 0-18-årsperspektiv, så skolerne gør det samme. Der foregår også forskellige aktiviteter på tværs i kommunen, og dem deltager vi selvfølgelig også i. Vi har eksempelvis haft samarbejde med 9. klasse, som kom i Voldly og lavede vandworkshop for vores storegruppe. Vi har en aftale om, at vi kan låne biologilokalet på skolen på Indre Ringvej, og vi har også lånt udstoppede dyr, som vi har udstillet i Voldly. Vi har også aftaler om samarbejde med 0. klasse, som kommer på besøg i Voldly, og vi laver natur- og motorikløb sammen. Det er et samarbejde, der stille og roligt udvikles.

Det er politisk besluttet, at hele Fredericia Kommune skal arbejde med Grøn Generation. Det betyder, at vi ud over at arbejde med og i naturen, også skal have fokus på energi og miljø. I Voldly gør vi det ved, at vi har fokus på bæredygtighed. Vi sorterer affald, og grønt affald kommes i ormekassen, så vi genbruger affaldet. Vores madmor er meget dygtig til at mindske madspild, så her arbejdes der også med bæredygtighed. Vi laver kunst af forskellige affaldsmaterialer. Vi har opnået sølvmærket i indkøb af økologisk mad, hvilket betyder, at vi ligger over 85 %.

I perioder har vi særligt fokus på: Sluk lyset, spar på vandet, brug af papir og meget andet. Vi gentager perioderne, så vi kan se, hvad børnene har lært og husker.

I 2018 blev vi opmærksomme på, at FN's 17 Verdensmål skulle der arbejdes med i Fredericia. Vi blev kontaktet af en pædagogiks konsulent, der spurgte til, om vi kunne have en interesse i, at lave workshop for nogle daginstitutioner i samarbejde med Det grønne Rum inde i byen, i første omgang som et forsøg. Det ville vi selvfølgelig gerne og da vi er så heldige at have en dygtig pædagog, der brænder for dette, blev hun udlånt i en uge, hvor hun lavede workshop.

Det blev en succes og det betød, at vi kunne fortsætte med at lave workshop for andre daginstitutioner og indskolingsklasser i Fredericia. Men symbolerne, som er udviklet for alle 17 verdensmål er lidt for ”voksne”, så vi fik lavet et samarbejde med en meget dygtig pædagog fra Den Kreative Kultur institution Gades Gård, som lavede alle 17 symboler til børnevenlige tegninger. Workshops fortsætter så længe, der er interesse og mulighed for det.

Vi er særlig stolte over, at vi er en af de institutioner, der er gået forrest med at arbejde med verdensmålene. Vi synes det er så skønt, når vi kan samarbejde og udvikle sammen på tværs af faggrupper og afdelinger.

I 2019 blev det besluttet at alle forvaltninger og afdelinger i Fredericia Kommune arbejder med FNs 17 verdensmål for bæredygtighed, så det arbejdes der nu med på forskellig vis rundt om i Kommunen.
 

Årets gang

Årshjul for arrangementer i Voldly

Januar
Stille opstart på det nye år  

Februar
Fastelavn
 
Marts
Påskeklip
Påskefrokost
  
April
Forældremøder i vuggestuen
Forældremøder i børnehaven

Maj
Bedsteforældredag i børnehaven
Bedsteforældredag i vuggestuen

Juni
Sommerfest og valg til forældrerådet

Juli
Sommerferie - sampasning med Bissensvej børnehave

August
Sommerferie

September
Vi laver forberedelser til høstgildet

Oktober
Høstgilde

November
Halloween i børnehaven
Forberedelser til julemåneden
Juletræet pyntes på torvet

December
Julehygge hele måneden
Forældregløgg
Julemanden kommer på besøg
Børnejulefrokost
Gudstjeneste

 

Forældreråd

Forældrerådet i Voldly 2019/2020

Formand og forældrebestyrelsesrepræsentant
Peter Larsen (på valg i 2021)
petlar_88@hotmail.com 
2617 4537

Næstformand 
Bo Christiansen (på valg i 2020)
christiansenbo@gmail.com
3117 1864

Menigt medlem
Line Jensen (på valg i 2019)
line_j1983@hotmail.com 
6146 7147

Menigt medlem og kasserer-suppleant
Amalie Bernstorrff Ørum Jakobsen (på valg i 2020)
a.bj@live.dk
2096 8648

Menigt medlem
Louise Madsen (på valg i 2020)
mfprs@hotmail.com
2292 1717

Menigt medlem
Janne Holmegaard (på valg i 2021)
janneholmegaard@hotmail.com
2243 1924

Menigt medlem
Henriette Rasmussen (på valg i 2021)
henriette_r@hotmail.com
3029 2865

Kasserer
Anders Theodorsen (på valg i 2020)
mia_anders@vip.cypercity.dk
2633 6361

Medarbejderrepræsentant
Mai-Britt Fisker (på valg i 2020)
mai-britt.fisker@fredericia.dk
2232 4454

Pædagogisk leder og sekretær

Distriktsleder og sekretær i bestyrelsen
Hanne Bramm 
hanne.bramm@fredericia.dk 
4116 7760


Alle møder fra kl. 19.00-21.00

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.