Slå adgang med tegn til/fra

Ullerup Nord

Kommende udstykning med parcelhusgrunde i Ullerup Nord ved Bredstrupvej og golfbanen

Etape 1: Christen Borchs Vej (20 grunde)
Etape 2: Jens Bergendals Vej (26 grunde)

Gældende lokalplan for området: Lokalplan 362

 

Information om tidspunktet for udbud:

Ønsker du at modtage information på mail, når grundene er klar til salg, er du velkommen til at kontakte os på mail: lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk

Bilag

Hvad siger loven

Salg af grundene sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 396 af 03. marts 2021.

Du kan læse bekendtgørelsen her på retsinformations hjemmeside

Alle bilag