Slå adgang med tegn til/fra

Ullerup Nord

Kommende udstykning med parcelhusgrunde i Ullerup Nord ved Bredstrupvej og golfbanen

Information om tidspunktet for udbud:

Ønsker du at modtage information på mail, når grundene er klar til salg, er du velkommen til at kontakte os på mail: lene.dalgaard-lassen@fredericia.dk

Hvad siger loven

Salg af grundene sker i overensstemmelse med Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentlig udbud ved salg af kommunens faste ejendomme nr. 799 af 24. juni 2011.

Du kan læse bekendtgørelsen på retsinformations hjemmeside