Slå adgang med tegn til/fra

Når du søger byggetilladelse

Du skal søge digitalt via Byg & Miljø. Du finder et link under selvbetjening

Du skal vedhæfte følgende til ansøgningen:

  • Situationsplan med mål, angivelse af afstand til skel, optegning af alle eksisterende bygninger, terrænkoter og oplysning om bebyggelsesprocent.
  • Plantegning med mål
  • Facadetegninger med højdemål og terrænkoter
  • Materialeliste med angivelse af de materialer, man kan se udefra
  • Placering og bredde af indkørsel (hvis der etableres en ny)
  • Redegørelse for om regnvand ønskes nedsivet eller tilsluttet regnvandssystem, da det skal sikres, at regnvand holdes på egen grund. Hvis regnvand ønskes tilsluttet regnvandssystemet, skal du være opmærksom på, at arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester. Hvis regnvand ønskes nedsivet, skal der søges en nedsivningstilladelse.
  • Redegørelse for brandforhold (kun hvis du søger om nyt rækkehus eller tilbygning til rækkehus)
  • Tilbud på byggeskadeforsikring (kun hvis du søger om nyt enfamiliehus, dobbelthus eller rækkehus)
  • Energiberegning (kun hvis der er krav til energibehov i lokalplanen)

Husk alle tegninger skal være målfaste, og målestoksforhold skal være angivet. Tegninger skal oploades som pdf-dokumenter.

Søger du om dispensation eller overskridelse af byggeretten, skal du vedlægge begrundelse. Husk, at du som ejer har ansvaret for at indsende alle de rigtige oplysninger.