Slå adgang med tegn til/fra

Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk

Information om Distrikt Ullerup Bæk

Distrikt Ullerup Bæk dækker den vestlige del af Fredericia samt Bredstrup, Pjedsted og Herslev. Der er i distriktet rig mulighed for gode naturoplevelser for børnene, fordi der ikke er langt til skov og strand.

Distriktets daginstitutioner: Æblehaven, Labyrinten, Ta'Fat, Kløverløkken, Korskærparken, og Ulleruphave - derudover ca. 20 dagplejere. Daginstitutionerne er forskellige i størrelsen med to, fem og seks grupper.

Vi har samarbejdsaftaler med Skovlodden (samdrevet med Ullerup Bæk Skolen)samt de to selvejende institutioner Pelikanen og Klokkefrøen. Vi fremstår i udviklingen af pædagogikken som samarbejdspartnere, der vil hinanden det bedste. Vi har et lederforum, hvor den nyeste forskningsviden altid er på dagsordenen.

Der er et godt samarbejde med dagplejen. Dagplejerne er opdelt i grupper omkring de enkelte daginstitutioner, hvor de går på besøg og er med ved forskellige pædagogiske aktiviteter. Dagplejebørnene kender derfor deres nye rammer, når de skifter fra dagpleje til børnehave.

Samarbejde i Distrikt Ullerup Bæk

Ud over samarbejdet med dagplejen er der i distriktet også et tæt samarbejde mellem daginstitutioner og skoler. Vi er tilknyttet Ullerup Bæk Skolen, og vi arbejder ud fra ”Fælles ansvar for fælles børn”.

Frokostordning

Vi værner om "det gode og sunde måltid”.

På listen nedenfor kan du se, hvilke daginstitutioner og aldergrupper, der har frokostordning:

 • Æblehaven
 • Kløverløkken
 • Korskærparken
 • Labyrinten
 • Ulleruphave
 • Ta'Fat
 • Skovlodden
 • Stendalen
 • Klokkefrøen

I Ullerup Bæk distriktet har følgende daginstitutioner IKKE frokostordning:

 • Pelikanen

Læs mere om frokostordningen

Fælles forældrebestyrelse i distriktet

Forældrebestyrelsen arbejder på tværs af daginstitutioner og dagpleje i området. Dette gælder såvel de pædagogiske indsatser, som det mere praktiske med tilrettelæggelse af åbningstid, lukkedage og ferielukning.

Børnesyn

I Distikt Ullerup Bæk har vi et fælles børnesyn, hvor vi tror på, at ethvert barn er unikt og er en kompetent aktør i eget liv.

Hos os har hvert barn ret til:

 • Omsorg
 • Leg og læring
 • Fællesskaber

Du kan læse hele børnesynet i dokumentet herunder:

Bilag

Lukkedage