Slå adgang med tegn til/fra

Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk

Information om Distrikt Ullerup Bæk

Distrikt Ullerup Bæk dækker den vestlige del af Fredericia samt Bredstrup, Pjedsted og Herslev. Der er i distriktet rig mulighed for gode naturoplevelser for børnene, fordi der ikke er langt til skov og strand.

Distriktet tæller syv daginstitutioner: Æblehaven, Labyrinten, Ta'Fat, Kløverløkken, Korskærparken, Ulleruphave og Stjernehuset - derudover 28 dagplejere. De syv daginstitutioner er forskellige i størrelsen med to, fem og seks grupper.

Vi har samarbejdsaftaler med Skovlodden (samdreven med Ullerup Bæk Skolen), Stendalen (kommunens integrerede daginstitution for børn med handikap) samt de to selvejende institutioner Pelikanen og Klokkefrøen. Vi fremstår i udviklingen af pædagogikken som samarbejdspartnere, der vil hinanden det bedste. Vi har et lederforum, hvor den nyeste forskningsviden altid er på dagsordenen.

Der er et godt samarbejde med dagplejen. Dagplejerne er opdelt i grupper omkring de enkelte daginstitutioner, hvor de går på besøg og er med ved forskellige pædagogiske aktiviteter. Dagplejebørnene kender derfor deres nye rammer, når de skifter fra dagpleje til børnehave.

Samarbejde i Distrikt Ullerup Bæk

Ud over samarbejdet med dagplejen er der i distriktet også et tæt samarbejde mellem daginstitutioner og skoler. Vi er tilknyttet Ullerup Bæk Skolen, og vi arbejder ud fra ”Fælles ansvar for fælles børn”.

Frokostordning

Vi værner om "det gode og sunde måltid”.

På listen nedenfor kan du se, hvilke daginstitutioner og aldergrupper, der har frokostordning:

 • Æblehaven
 • Kløverløkken
 • Korskærparken
 • Stjernehuset
 • Ulleruphave
 • Ta'Fat
 • Skovlodden
 • Stendalen
 • Klokkefrøen

I Ullerup Bæk distriktet har følgende daginstitutioner IKKE frokostordning:

 • Pelikanen
 • Labyrinten

Læs mere om frokostordningen

Fælles forældrebestyrelse i distriktet

Forældrebestyrelsen arbejder på tværs af daginstitutioner og dagpleje i området. Dette gælder såvel de pædagogiske indsatser, som det mere praktiske med tilrettelæggelse af åbningstid, lukkedage og ferielukning.

Værdier

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED, TRIVSEL

Barndommen i vores daginstitutioner skal udfolde sig i et godt, trygt og lærende miljø. Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor alle børn er en del af og bidrager til FÆLLESSKABET. Hos os forstår vi fællesskabet som et antal børn og voksne, som er unikke på deres særlige måde. I fællesskabet er der plads til alle vores særligheder.

Hos os betyder det, at:

 • Barnet oplever følelsen af at være et fuldgyldigt medlem af et fællesskab
 • Barnet har mindst én betydningsfuld relation
 • Vi arbejder med differentierede fællesskaber

FAGLIGHEDEN skal være i højsædet - og vi har derfor fokus på og en forventning om, at medarbejderne og ledergruppen kontinuerligt tilegner sig ny viden og uddannelse.

Hos os betyder det, at:

 • Vi videndeler både internt og på tværs af daginstitutionerne
 • Vi reorganiserer os og etablerer faglige netværk
 • Vores faglighed har udgangspunkt i evidens
 • Nærværende og engagerede voksne skaber inspirerende og motiverende læringsmiljøer
 • Fagligheden skal medføre en synlig progression

Vi arbejder for, at alle børn har god og sund TRIVSEL ved at skabe et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. Vi yder en særlig pædagogisk indsats, der, hvor der er behov for det, så alle børn har lige muligheder ved skolestart.

Hos os betyder det, at:

 • Vi sammen med forældrene tager ansvar for barnets trivsel
 • Barnets basale behov skal være opfyldt
 • Barnet bliver anerkendt for den unikke person, barnet er
 • Vi differentierer vores socioøkonomi

 

Børnesyn

I Distikt Ullerup Bæk har vi et fælles børnesyn, hvor vi tror på, at ethvert barn er unikt og er en kompetent aktør i eget liv.

Hos os har hvert barn ret til:

 • Omsorg
 • Læring
 • Fællesskaber

Du kan læse hele børnesynet i dokumentet herunder:

Bilag

Lukkedage

Alle daginstitutioner og dagplejere holder lukket Grundlovsdag fra 2019.

Læs mere om lukkedage i daginstutionerne her.