Slå adgang med tegn til/fra

Plejehjem

Her finder du information om plejeboliger generelt, vores servicepakker og de syv plejehjem

Fredericia Kommune har syv plejehjem med plejeboliger, som du kan blive tilbudt, hvis du ikke længere kan klare dig i dit eget hjem.

På plejehjemmene er der personale til stede hele døgnet, som kan hjælpe dig med personlig pleje og praktiske opgaver.

Sådan får du en bolig på plejehjem

Hvis du ønsker en plejebolig, skal du kontakte Visitationsafdelingen. En af vores visitatorer vil komme på besøg hos dig og se på dine behov og muligheder for at få en plejebolig på et plejehjem. Du er altid meget velkommen til at invitere en pårørende eller en bisidder med til samtalen med vores visitator.

Kriterier for at få en plejebolig på plejehjem
For at kunne få en plejebolig på et af vores plejehjem, skal du:

 • have svært ved at klare dig i eget hjem på grund af varig og væsentlig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
 • have behov for, at der er personale til stede i døgnets 24 timer. Boligskiftet skal sikre, at du får den nødvendige pleje.

Plejeboliggarantien
Vi har en plejeboliggaranti, der betyder, at du skal være tilbudt en plejebolig senest to måneder efter, at du er blevet godkendt til en plejebolig. Denne tidsfrist gælder dog ikke, hvis du ønsker en bestemt, navngiven bolig. Siger du nej til en tilbudt bolig, vil plejeboliggarantien starte på ny.

Ægtepar
Din ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med ind i en plejebolig, hvis du er godkendt til boligen. Den af jer, der lever længst har ret til at blive boende i plejeboligen.

Venteliste til plejehjem

Hvis du bliver godkendt til en plejebolig, kommer du på en venteliste. Når der er en ledig bolig, bliver den tilbudt til den på ventelisten, som har det største behov. Det betyder altså, at man ikke får tilbudt en bolig efter tur, men efter hvor stort behov man har. 

Når du får tilbudt en plejebolig, har du otte dage til at svare på, om du ønsker boligen. Siger du ja til tilbuddet, skal du være indstillet på at flytte med kort varsel.

I Fredericia Kommune opgøres ventelisten hver måned. På ventelisten kan man se antallet af ansøgere, både ansøgere der søger bredt på alle plejeboliger, den generelle venteliste, som er omfattet af plejeboliggarantien på 2 måneder. Ligeledes kan man se antallet af ansøgere, der udelukkende søger et specifikt sted, altså den specifikke venteliste. Her er der ingen plejeboliggaranti.

Venteliste pr. ultimo Januar 2024:

 • Antal personer på garantiventeliste: 9
  • Heraf udenbys ansøgere: 0
 • Antal personer på den specifikke venteliste: 14
  • Heraf udenbys ansøgere: 2

Ventelisten forelægges det politiske udvalg samt Seniorrådet og vil fremgå af referater.

Oversigt over plejehjem

Hybyhus
Lundingsvej 17
7000 Fredericia
Tlf. 72 11 31 30

 • 84 plejeboliger bl.a. for demente, yngre demente og ældre med psykiatriske lidelser
 • Ca. 22 ægteparboliger
 • Vi har både et- og torumsboliger
 • Boligstørrelse: fra ca. 65 m2 til ca. 107 m2 inkl. andel af fællesarealer

Madsbyhus
Lumbyesvej 20
7000 Fredericia
Tlf. 72 10 59 94

 • 14 plejeboliger - kun for borgere med demens
 • Ingen ægteparboliger
 • Vi har etrumsboliger
 • Boligstørrelse: ca. 67 m2 inkl. andel af fællesarealer

Rosenlunden
Nørrebrogade 8
7000 Fredericia
Tlf. 72 10 66 91

 • 23 plejeboliger - kun for borgere med demens
 • Ingen ægteparboliger
 • Vi har etrumsboliger
 • Boligstørrelse: varierer, men ca. 66 m2 inkl. andel af fællesarealer

Othello
Herfordparken 1
7000 Fredericia
Tlf. 72 11 38 88

 • 119 plejeboliger
 • Alle plejeboliger er ægteparboliger
 • Vi har kun to-rumsboliger
 • Boligstørrelse: 108 lejligheder på ca. 80 m2 inkl. andel af fællesarealer, og 11 lejligheder på ca. 93 m2 inkl. andel af fællesarealer

Stævnhøj
Tingvejen 31, Taulov
7000 Fredericia
Tlf. 72 10 52 73

 • 50 plejeboliger hovedparten er til borgere med demenssygdom herudover 6 aflastningsboliger og 2 intervalaflastningsboliger.
 • Mange vores boliger er ægteparboliger
 • Vi har både et- og to-rumsboliger
 • Boligstørrelse: fra ca. 68 m2 - ca.84 m2 inkl. andel af fællesarealer

Ulleruphus
Lumbyesvej 28D
7000 Fredericia
Tlf. 7210 5880
E-mail: ullerupshus@mail.dk

 • 45 plejeboliger - døve fra hele landet har fortrinsret til nogle af boligerne
 • Vi har to ægteparboliger
 • Vi har etrumsboliger
 • Boligstørrelse: fra 59 m2 til 82 m2 inkl. andel af fællesarealer

Øster Elkjær
Erritsø Bygade 85 A
7000 Fredericia
Tlf. 72 10 57 65

 • 43 plejeboliger, bl.a. boliger til borgere med demens
 • I mange af vores boligerne kan der bo ægtepar.
 • Vi har både et-rums- og to-rumsboliger
 • Boligstørrelse: fra ca. 59 m2 til 83 m2 inkl. andel af fællesareal
Vores servicepakke

Når du flytter på ind på et plejehjem, får du tilbudt den fulde servicepakke, som indeholder fuld forplejning og rengøringsartikler. Det betyder, at personalet på plejehjemmet sørger for alle dine måltider og rengøringsartikler.

Udgifter til servicepakken bliver automatisk trukket fra din pension. Hvis du ikke ønsker servicepakken, skal du selv sørge for dine måltider og indkøb af rengøringsartikler.

Du har også mulighed for at fravælge dele af servicepakken. Det vil sige, at du kan betale for mad, men fravælge rengøringsartikler eller omvendt.

Personalet på det plejehjem, hvor du bor, kan hjælpe dig med at udfylde kontrakten på servicepakken.

Plejebolig takstblad 2024 inkl. forplejningspakken

Mad på plejehjemmene

Som beboer på et plejehjem kan du købe fuld forplejning gennem servicepakken.

Betalingen for maden bliver trukket fra din pension to måneder bagud. Prisen for maden bliver reguleret en gang om året, og prisen er den samme uanset, hvilket plejehjem du bor på.

Du betaler ikke for maden, hvis du afmelder hele dages forplejning enten til plejepersonalet eller i køkkenet. Det skal du sørge for at gøre senest dagen før kl. 12.00. Hvis du vil stå for din egen mad, kan du f.eks. bestille din varme mad hos Fælleskøkkenet Elbo.

Du kan spise, hvor du har lyst
På plejehjemmet bestemmer du selv, hvor du vil spise din mad. Har du lyst til selskab af de andre beboere, kan du spise din mad i fællesrummet på afdelingen. Du kan også vælge at tage maden med ind i din egen lejlighed.

Personalet er ofte sammen med beboerne og er altid klar med en hjælpende hånd omkring måltidet. Du er meget velkommen til at hjælpe med at skabe en hyggelig stemning ved f.eks. at dække et pænt bord, anrette maden og rydde af.

Vejledning i og tilpasning af kost
Bor du i en plejebolig, har du mulighed for at benytte dig af en Ernæringskonsulent. Ernæringskonsulenten kan vejlede dig, om hvilken mad der er rigtig for dig.

Det kan for eksempel være hjælp til, hvordan du kan tage på i vægt, hvis du vejer for lidt eller er småtspisende og har nedsat appetit eller ideer og hjælp til hvad du kan spise i forhold til eventuelle specielle hensyn.

Du kan komme i kontakt med en ernæringskonsulent igennem Plejen der hvor du bor. 

Personalet i køkkenerne er dygtige og uddannet i lave ernæringsrigtig mad, som er tilpasset dine behov for eksempel mad med en særlig konsistens. Hvis din læge anbefaler det, tilbereder køkkenet diætkost.

Planlægning af menuerne
Køkkenpersonalet snakker gerne om menuerne sammen med dig som beboer.

Personalet tager dine ønsker og populære retter med i betragtning, når menuen sammensættes. Samtidigt sørger køkkenpersonalet for, at maden også er varieret, velsmagende og indeholder de næringsstoffer, du har brug for.

Tilberedning af maden
Vores syv plejehjem har forskellige køkkenfaciliteter, og det betyder, at køkkenerne tilbereder maden forskelligt.

De fleste af køkkenerne er både modtagekøkkener og har egen produktion. Det vil sige, at Fælleskøkkenet Elbo leverer dele af middagsretterne, som f.eks. kød, sovs og efterret, i kold tilstand til plejehjemmene fire til seks gange om ugen.

Resten af maden laver køkkenpersonalet selv, enten i plejehjemmets køkken eller på afdelingerne.

Se smileys for køkkenerne

Højtider, fester og fødselsdage
Vi holder traditionerne i hævd, så på helligdage og vedhøjtider bliver der serveret festmad efter traditionerne på plejehjemmet, f.eks. andesteg til jul. Køkkenet laver også mad til de årlige fester, som plejehjemmet vælger at holde f.eks. Sankt Hans aften, 6. juli og Mortensaften.

Vil du gerne fejre din fødselsdag, kan du på de fleste plejehjem bestille boller eller kage i køkkenet. Snak med køkkenet der, hvor du bor, da der er forskel på, hvordan man gør fra plejehjem til plejehjem.

Gæster
På de fleste plejehjem er der mulighed for, at gæster kan spise sammen med dig på plejehjemmet. Du skal blot forudbestille og betale maden. 

Kontakt køkkenet på det plejehjem hvor du bor på for at høre mere om bestilling og betaling.

Bilag