Slå adgang med tegn til/fra

Landsbypuljen

Arbejdet i lokalområderne og i de lokale beboerforeninger og fællesråd er båret af helt uundværlige frivillige kræfter. Fredericia Byråd ønsker, at der er gode vilkår for, at Fredericia har aktive og levende lokalområder, som har fysiske rammer og faciliteter, der er tidssvarende. Derfor har Byrådet afsat en landsbypuljepulje på 0,25 mio. kr. pr. år. Landsbypuljen er opdelt i to puljer, Strakspuljen og Udviklingspuljen, der begge støtter aktive borgere og fællesskaber. 

Strakspuljen skal fremme mindre projekter i Fredericia Kommunes lokalsamfund. Puljen støtter mindre projekter, der skaber udvikling og fællesskaber i lokalområderne.  

  • Puljemidlerne til Strakspuljen uddeles på max. kr. 25.000,- pr. projekt.
  • Ansøgninger til puljen behandles administrativt. Og der gives svar indenfor fire uger. Der er ingen krav om medfinansiering.

Læs mere om Strakspuljen

 

Udviklingspuljen 
Puljen skal fremme følgende formål: Attraktive og levende lokalsamfund, nærdemokrati, aktivt medborgerskab, grønne fællesskaber og bæredygtig udvikling i lokalområderne. Ansøgninger behandles af Teknisk Udvalg i maj og august, 2024. Deadline for ansøgninger er henholdsvis 4. april og 27. maj. 

  • Udviklingspuljen kræver medfinansiering på minimum 30 %. Det er således ansøgers ansvar at afsøge øvrig finansiering, udover de 70 % støtte, der kan opnås hos kommunen, hos fonde og lignende. 
  • Puljemidlerne uddeles i bevilliger på max. 100.000 kr. pr. projekt inkl. moms. 
  • Kravet om medfinansiering kan afviges, såfremt der er tale om tiltag eller projekter der fremmer den grønne omstilling. 
     

Læs mere om udviklingspuljen