Slå adgang med tegn til/fra

Folketingsvalg og Folkeafstemninger

Valg til Folketinget afholdes hvert fjerde år, eller oftere. Valg til Folketinget udskrives af statsministeren.

Folkeafstemninger skal iflg. grundloven afholdes ved ændringer af grundloven, valgretsalderen, afgivelse af suverænitet, indgåelse af visse internationale traktater eller hvis en større gruppe af folketinget ønsker et lovforslag forelagt befolkningen.

Valg til Folketinget den 1. november 2022

1. november 2022 afholdes der valg til folketinget.

Kandidatlister over opstillede partier og kandidater offentliggøres mandag d. 24. oktober 2022.

Du kan brevstemme til folketingsvalget fra tirsdag d. 11. oktober 2022 til fredag d. 28. oktober 2022. Læs mere om at brevstemme i afsnittet nedenfor.

Valgkort til folketingsvalget udsendes fra d. 25. oktober 2022.

Gratis bybusser og mulighed for transport ved sygdom 
På valgdagen den 1. november kan du køre gratis med bybus i Fredericia Kommune.  

Ønsker du at stemme på valgstedet, men har du på grund af sygdom eller nedsat førlighed ikke mulighed for at tage bybussen, kan du anmode om transport med plads til kørestol eller rollator til valgstedet.

Har du behov for særlig transport til valgstedet, kan du kontakte Borgerservice på tlf.: 7210 7000 senest tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 12.00.

Valg til Folketinget

Folketinget er Danmarks lovgivende forsamling. Medlemmerne af Folketinget er valgt af borgerne, der kan stemme på kandidater, som er opstillet af politiske partier. Danmark styres derfor af et repræsentativt demokrati. Størst indflydelse har de borgere, der er medlemmer af et politisk parti.

Udvælgelsen af borgernes repræsentanter i Folketinget sker efter offentlige valg og ved hjælp af en regnemetode med forholdstal, der sikrer, at der er overensstemmelse mellem vælgernes stemmer og hvert enkelt partis andel af de 179 pladser i Folketinget. Af de 179 mandater vælges 175 i Danmark, 2 på Færøerne og 2 på Grønland. Ifølge Grundloven vælges medlemmerne til Folketinget for højst fire år, hvorefter der skal udskrives valg. Medlemmer af Folketinget kan stille op til genvalg. Den siddende statsminister kan når som helst udskrive valg til en præcist angivet dato – også selvom der ikke er gået fire år siden sidste valg.

I Grundloven står der ikke, hvor lang tid der skal være mellem udskrivelse og afholdelse af valgt. Danmark har tradition for korte valgkampe. Af rent praktiske grunde vil der dog være mindst 20-21 dage mellem udskrivelse og afholdelse af et folketingsvalg. Når valget er udskrevet, kan der brevstemmes fra 21 dage før selve valgdagen.

Mere information om valg kan ses på websiderne hos borger.dk og Indenrigs- og Boligministeriet.

Sådan brevstemmer du

Du kan stemme ved at møde op på valgstedet på valgdagen eller ved at brevstemme.

Brevstem i Borgerservice
Vil du brevstemme, kan du gøre det på ethvert folkeregister i Danmark fra tirsdag den 11. oktober 2022 til og med fredag den 28. oktober 2022 kl. 16.00.

I Fredericia kommune kan du brevstemme i Borgerservice på Fredericia Rådhus, Gothersgade 20.

Åbningstider for brevstemmer:
Mandag-onsdag kl. 10.00-14.00
Torsdag kl. 10.00-17.00
Fredag kl. 10.00-14.00
og desuden
Lørdag, den 15. oktober kl. 09.00-12.00

Lørdag, den 22. oktober kl. 09.00-12.00
Fredag, den 28. oktober kl. 09.00-16.00

Legitimation skal medbringes og forevises.

I Borgerservice er der opstillet ekstra lampe og lup, CCTV og der kan udleveres overlægsplade til stemmeafgivningen.

VIGTIGT:
Vi opfordrer alle, som skal besøge Borgerservicecentret, til at booke en tid på forhånd for at sikre, at der er en ledig tid på den ønskede dato og for at undgå lang ventetid. Tidsbestilling kan ske enten ved telefonisk henvendelse til Fredericia Kommunes hovednummer 7210 7000 eller med Nemid/MitID via den digitale selvbetjeningsløsning på Fredericia Kommunes hjemmeside.
Hvis du har booket tid og bliver forhindret, bedes du annullere din booking i selvbetjeningsløsningen eller ringe til os på ovennævnte hovednummer.

Brevstem i hjemmet
Har du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke mulighed for at møde op på valgstedet på valgdagen, kan du stemme i hjemmet.


Du anmoder om tilladelse til at brevstemme hjemme ved at udfylde formularen under bilag. Du kan søge fra den 5. oktober 2022 og frem til torsdag den 20. oktober 2022 kl. 18.00, hvor Borgerservice senest skal have den udfyldte formular i hænde.

Du kan endvidere søge om at stemme i hjemmet ved at ringe til Borgerservice på telefon 7210 7000.


I ældreboliger er brevstemme mulig efter reglerne om brevstemme i hjemmet. Plejepersonale medbringer og udleverer formularen til anmodning om brevstemme i hjemmet. Plejepersonale indsamler også den udfyldte formular og sørger for aflevering i Borgerservice inden tidsfristens udløb.

Brevstem på plejehjem
Vælgere med bolig på plejehjem og i beskyttede boliger tilbydes mulighed for at afgive brevstemme lokalt på plejehjemmet. Nærmere information om tidspunkt gives af personalet på stedet.

Brevstem på sygehuset
Er du indlagt på sygehuset hjælper personalet dig med at stemme.

Anmodning om at brevstemme i eget hjem.(pdf)

 

 

Valgret

Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger.

Du opfylder betingelserne og optages automatisk på valglisten, når du 
1) er fyldt 18 år,
2) har dansk statsborgerskab,
3) har fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne og
4) ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

Borgere uden fast opholdssted, fx hjemløse, optages efter nærmere regler på valglisten - som regel i den kommune, hvor de senest havde en registreret adresse.

Danske statsborgere med bopæl i udlandet kan optages på valglisten efter særlige regler for udlandsdanskere. Adgangen gælder for personer udsendt af en dansk offentlig myndighed, personer ansat i en international organisation som Danmark er medlem af, personer udstationeret af en dansk hjælpeorganisation, studerende, personer som af helbredsmæssige årsager opholder sig i udlandet og de pågældendes ægtefælle eller samlever, samt personer der har i sinde at vende tilbage inden for to år efter udrejsen og har skrevet under på en erklæring herom.

Alle borgere på valglisten vil kort før valget modtage et fysisk valgkort af papir med oplysning om valgsted og tidspunkt.

Valgsteder

På valgdagen skal du stemme på valgstedet i dit valgdistrikt. Adressen fremgår af dit valgkort, som du modtager med posten.

Fredericia Kommune er inddelt i 8 valgdistrikter, der hver har ét valgsted. Alle valgsteder er tilgængelige for handicappede.

På dette kort over Fredericia Kommune kan du se valgstedernes placering og grænserne mellem valgdistrikterne.

01 Gymnasiet: Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, Fredericia.
02 Bredstrup-Pjedsted: Bredstrup-Pjedsted Idrætshal, Ågade 70, Bredstrup.
03 Erritsø: Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 40, Erritsø.
04 Herslev: Herslev Forsamlingshus, Herslev Kirkevej 4, Herslev.
05 Taulov: Elbohallen, Tingvejen 24, Taulov.
06 Søndermarken: Fredericia Idrætscenter (FIC), Vestre Ringvej 100, Fredericia.
07 Bøgeskov: Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37c, Bøgeskov.
08 Indre By: Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, Fredericia

Kandidatliste – Fredericiakredsen

A. Socialdemokratiet
Jens Jonatan Steen    
Anders Kronborg
Niels Ole Beck    
Bjørn Laursen
Tommi Christensen    
Christian Rabjerg Madsen
Benny Engelbrecht    
Jesper Petersen
Kim Eskesen    
Kris Jensen Skriver
Barbara Krarup Hansen    
Birgitte Vind
Theis Kylling Hommeltoft
    
B. Radikale Venstre
Finn Hartvig Nielsen    
Anne Marie Geisler Andersen
Lotte Rod    
Bjarne Lastein
Nils Sjøberg    
Lasse Skov Ovesen
Ole Lynggaard Jørgensen    

C. Det Konservative Folkeparti
Niels Flemming Hansen    
Christian Lorenzen
Rasmus Dahlberg    
Casper Nørgaard Maglekær
Rasmus Elkjær Larsen    
Frederik Bloch Münster
Jesper Højmark Esbensen    
Kirsten Hassing Nielsen
Steffen Hansen    
Rikke Norlyk
Steen Holm Iversen    
Rasmus Sandvej
Birgitte Klippert    
Dorthe Schmittroth
Dan Foss Kragh    

D. Nye Borgerlige
Pernille Vermund    
Kim Andkjær Doberck
Tom Andkjær    
Hans-Christian Gjerlevsen
Karsten Byrgesen    
Henrik Husted
Rune Bønnelykke    
Marianne Mathiesen
Bo Kleis Christensen    
Thomas Vedsted
Jan Køpke Christensen    

F. SF – Socialistisk Folkeparti
Karina Lorentzen Dehnhardt    
Wanda Madsen
Nanna Bonde    
Karin B. Nissen
Christian Mutwa Christensen    
Lars Olesen
Milo Jacobsen Gaarde    
Gunner Poulsen
David Dam Jensen    
Susanne Stenstrop Thorsen
John Hyrup Jensen    
Simon Dahl Verner
Laurits Kaae    

I. Liberal Alliance
Henrik Dahl    
Carsten Andersen
Carl Andersen    
Kim Alexander Jensen
Helena Artmann Andresen    
Kenneth Kirkeby
Mikkel Pedersen    
Dorthe Wildt Nielsen
Tobias Pagh    

K. KD – Kristendemokraterne
Mirjam Fibiger Olesen    
Frits Simmelsgaard Kristensen
Søren Lydeking Pedersen    
Poul Harald Holm
Ester Esmarch    
Henrik Engelbrekt Refshauge

M. Moderaterne
Henrik Frandsen    
Kasper Søstrøm Müller
Mette Kierkgaard    
Frida Bruun

O. Dansk Folkeparti
Lasse Holmqvist    
Jon Krongaard
Josephine Alstrup    
Peter Kofod
Susanne Eilersen    
Søren Rasmussen
Lene Baggesø
    
Q. Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti
Marianne Karlberg    
Viola Kirkegaard Kräge

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Tobias Jørgensen    
Kasper B. Mundt
Niels Henning Bladt    
Jacob Chr. Nielsen
Tilde Holch Duedahl    
Chris Preuss
Preben Friis-Hauge    
Klaus Sandfeld
Eva Kjer Hansen    
Hans Christian Schmidt
Anni Matthiesen    
Rikke Tangaa
Christoffer Aagaard Melson
    
Æ. Danmarksdemokraterne 
Inger Støjberg
Kenneth Fredslund Petersen    
Søren Espersen
Michael Mikkelsen    
Jenny Andresen
Karina Adsbøl    
Patrick Culmsee Bryhl

Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Jan Filbært    
Mathias Dahl Christiansen
Søren Egge Rasmussen    
Marianne Ishøi Mose
Rasmus Vestergaard Madsen    
Helene Hellesøe Appel
Sarah Nørris    
Benny Dall
Johanna-Maria Precht    
Sabrina Louise Christiansen
Selma Bolø    

Å. Alternativet
Nilas Bay-Foged    
Ane Line Søndergaard
Astrid Reese Fogh    
Benjamin Strand Andersen
Hans Biering Fonsbøl    
Rinnie Ilsøe
Ditte Madvig Evald    
Carsten Sohl
Jørn Bjorholm    
Mikael Winther

Uden for partierne
Kent Nielsen    
Kenneth Vestergaard

Hjælpemidler på valgstederne

Alle valgsteder har følgende hjælpemidler:

  • Lampe med lup, regulerbar lysstyrke og farve
  • Sort filtpen
  • Overlægsplade til svagtseende (folkeafstemninger)

Valgstedet i Indre By har desuden opsat et hæve-/sænkebord og et forstørrelsesapparat med skærm, hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres (CCTV)

Vælgere med særlige behov for hjælpemidler 
Har du behov for lige præcis de hjælpemidler, som kun er på afstemningsstedet på Fredericia Rådhus, kan du anmode om at flytte valgsted til "08 Indre By". Det skal ske senest mandag d. 24. oktober 2022 kl. 12:00 i Borgerservice, Gothersgade 20, 7000 Fredericia.

Ansøgningsskema til anmodning om at flytte valgsted.(pdf)

 

Afstemning på et andet valgsted

Hvis du ønsker at stemme på valgdagen, men på grund af et handicap eller nedsat førlighed ønsker at stemme på et andet afstemningssted i Fredericia Kommune end der, hvor du hører til, kan du ansøge om at blive overflyttet til dette afstemningssted. Hvis du ønsker at benytte denne mulighed, så kan du ansøge om flytning på denne blanket, alternativt kan du ringe til Borgerservice på tlf. 72 10 70 00 og bed om at få kontakt til Folkeregistret.

Ansøgningsskemaet skal afleveres senest mandag d. 24. oktober 2022 kl. 12:00 i Borgerservice, Gothersgade 20, 7000 Fredericia.

Ansøgningsskema til anmodning om at flytte valgsted.(pdf)