Slå adgang med tegn til/fra

Folketingsvalg og Folkeafstemninger

Valg til Folketinget afholdes hvert fjerde år, eller oftere. Valg til Folketinget udskrives af statsministeren.

Folkeafstemninger skal iflg. grundloven afholdes ved ændringer af grundloven, valgretsalderen, afgivelse af suverænitet, indgåelse af visse internationale traktater eller hvis en større gruppe af folketinget ønsker et lovforslag forelagt befolkningen.

Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022

Det skal vi stemme om den den 1. juni 
Den 1. juni 2022 skal danskerne stemme ja eller nej til, om Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet. Udenrigsministeriet har en side, hvor du kan finde information om, hvad vi skal stemme om, og hvordan du stemmer

Læs mere på Udenrigsministeriets side www.1juni.dk 

Vælgere med særlige behov for hjælpemidler 
Alle valgsteder i Fredericia Kommune har et stemmerum med lampe med regulerbar lysstyrke og farve og en lup. Du kan bede om en sort kuglepen ved at henvende dig ved hovedbordet på valgstedet. Afstemningsstedet på Fredericia Rådhus har ud over de nævnte hjælpemidler også et hæve-/sænkebord og et forstørrelsesapparat med skærm, hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres.

Har du behov for lige præcis de hjælpemidler, som kun er på afstemningsstedet på Fredericia Rådhus, kan du anmode om at flytte valgsted til "08 Indre By". Det skal ske senest tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00 i Borgerservices Folkeregister. 

Ansøgningsskema til anmodning om at flytte valgsted 

Gratis bybusser og mulighed for transport ved sygdom 
På valgdagen den 1. juni kan du køre gratis med bybus i Fredericia Kommune.  

Ønsker du at stemme på valgstedet, men har du på grund af sygdom eller nedsat førlighed ikke mulighed for at tage bybussen, kan du anmode om transport med plads til kørestol eller rollator til valgstedet.

Har du behov for særlig transport til valgstedet, kan du kontakte Borgerservice på tlf.: 7210 7000 senest onsdag den 25. maj 2022 kl. 12.00 

 

Valg til Folketinget

Folketinget er Danmarks lovgivende forsamling. Medlemmerne af Folketinget er valgt af borgerne, der kan stemme på kandidater, som er opstillet af politiske partier. Danmark styres derfor af et repræsentativt demokrati. Størst indflydelse har de borgere, der er medlemmer af et politisk parti.

Udvælgelsen af borgernes repræsentanter i Folketinget sker efter offentlige valg og ved hjælp af en regnemetode med forholdstal, der sikrer, at der er overensstemmelse mellem vælgernes stemmer og hvert enkelt partis andel af de 179 pladser i Folketinget. Af de 179 mandater vælges 175 i Danmark, 2 på Færøerne og 2 på Grønland. Ifølge Grundloven vælges medlemmerne til Folketinget for højst fire år, hvorefter der skal udskrives valg. Medlemmer af Folketinget kan stille op til genvalg. Den siddende statsminister kan når som helst udskrive valg til en præcist angivet dato – også selvom der ikke er gået fire år siden sidste valg.

I Grundloven står der ikke, hvor lang tid der skal være mellem udskrivelse og afholdelse af valgt. Danmark har tradition for korte valgkampe. Af rent praktiske grunde vil der dog være mindst 20-21 dage mellem udskrivelse og afholdelse af et folketingsvalg. Når valget er udskrevet, kan der brevstemmes fra 21 dage før selve valgdagen.

Mere information om valg kan ses på websiderne hos borger.dk og Indenrigs- og Boligministeriet.

Sådan brevstemmer du

Du kan stemme ved at møde op på valgstedet på valgdagen eller ved at brevstemme.

Brevstem i Borgerservice
Vil du brevstemme, kan du gøre det på ethvert folkeregister i Danmark fra onsdag den 20. april 2022 til og med lørdag den 28. maj 2022 kl. 16.00.

I Fredericia kommune kan du brevstemme i Borgerservice på Fredericia Rådhus, Gothersgade 20.

Åbningstider for brevstemmer:
Mandag-onsdag kl. 10.00-14.00
Torsdag kl. 10.00-17.00
Fredag kl. 10.00-14.00
og desuden
Lørdag, den 21.maj kl. 09.00-12.00
Lørdag, den 28. maj kl. 09.00-16.00

Legitimation skal medbringes og forevises.

I Borgerservice er der opstillet ekstra lampe og lup, CCTV og der kan udleveres overlægsplade til stemmeafgivningen.

VIGTIGT:
Vi opfordrer alle, som skal besøge Borgerservicecentret, til at booke en tid på forhånd for at sikre, at der er en ledig tid på den ønskede dato og for at undgå lang ventetid. Tidsbestilling kan ske enten ved telefonisk henvendelse til Fredericia Kommunes hovednummer 7210 7000 eller med Nemid/MitID via den digitale selvbetjeningsløsning på Fredericia Kommunes hjemmeside.
Hvis du har booket tid og bliver forhindret, bedes du annullere din booking i selvbetjeningsløsningen eller ringe til os på ovennævnte hovednummer.

Brevstem i hjemmet
Har du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke mulighed for at møde op på valgstedet på valgdagen, kan du stemme i hjemmet.
Du anmoder om tilladelse til at brevstemme hjemme ved at udfylde formularen under bilag. Du kan søge fra den 4. maj 2022 og frem til fredag den 20. maj 2022 kl. 18.00, hvor Borgerservice senest skal have den udfyldte formular i hænde.
I ældreboliger er brevstemme mulig efter reglerne om brevstemme i hjemmet. Plejepersonale medbringer og udleverer formularen til anmodning om brevstemme i hjemmet. Plejepersonale indsamler også den udfyldte formular og sørger for aflevering i Borgerservice inden tidsfristens udløb.

Brevstem på plejehjem
Vælgere med bolig på plejehjem og i beskyttede boliger tilbydes mulighed for at afgive brevstemme lokalt på plejehjemmet. Nærmere information om tidspunkt gives af personalet på stedet.

Brevstem på sygehuset
Er du indlagt på sygehuset hjælper personalet dig med at stemme

Bilag

Fredericiakredsen

Danmarks 10 storkredse er opdelt i 92 opstillingskredse, hvor af Sydjyllands Storkreds har 13 opstillingskredse. Fredericia Opstillingskreds (Fredericiakredsen) har samme geografiske grænser som Fredericia Kommune. De kandidater, der stiller op til valg i Fredericiakredsen henvender sig derfor især til vælgerne i Fredericia.

Vælgere med bopæl i Fredericia Kommune kan også stemme på kandidater opstillet uden for Fredericiakredsen. Vælgere i Fredericia kan stemme på alle kandidater i Sydjyllands Storkreds - men ikke på kandidater i andre storkredse. Navnene fremgår af stemmesedlen.

For partiernes kandidater gælder den samme geografiske grænse. Inden for én storkreds kan de til valget stille op i en eller flere opstillingskredse. Opstilling sker normalt som kandidat for et parti, der er berettiget til at stille op, men det er også muligt at stille op som kandidat uden for partierne (løsgænger). Ingen kandidat kan være opstillet i mere end én storkreds.

Overblik over valgkredsene fås her.
Information om opstilling som kandidat til Folketingsvalg fås her.

Valgret

Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til folketingsvalg og folkeafstemninger.

Du opfylder betingelserne og optages automatisk på valglisten, når du 
1) er fyldt 18 år,
2) har dansk statsborgerskab,
3) har fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne og
4) ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne.

Borgere uden fast opholdssted, fx hjemløse, optages efter nærmere regler på valglisten - som regel i den kommune, hvor de senest havde en registreret adresse.

Danske statsborgere med bopæl i udlandet kan optages på valglisten efter særlige regler for udlandsdanskere. Adgangen gælder for personer udsendt af en dansk offentlig myndighed, personer ansat i en international organisation som Danmark er medlem af, personer udstationeret af en dansk hjælpeorganisation, studerende, personer som af helbredsmæssige årsager opholder sig i udlandet og de pågældendes ægtefælle eller samlever, samt personer der har i sinde at vende tilbage inden for to år efter udrejsen og har skrevet under på en erklæring herom.

Alle borgere på valglisten vil kort før valget modtage et fysisk valgkort af papir med oplysning om valgsted og tidspunkt.

Valgsteder

På valgdagen skal du stemme på valgstedet i dit valgdistrikt. Adressen fremgår af dit valgkort, som du modtager med posten.

Fredericia Kommune er inddelt i 8 valgdistrikter, der hver har ét valgsted. Alle valgsteder er tilgængelige for handicappede.

På dette kort over Fredericia Kommune kan du se valgstedernes placering og grænserne mellem valgdistrikterne.

01 Gymnasiet: Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, Fredericia.
02 Bredstrup-Pjedsted: Bredstrup-Pjedsted Idrætshal, Ågade 70, Bredstrup.
03 Erritsø: Erritsø Idrætscenter, Krogsagervej 40, Erritsø.
04 Herslev: Herslev Forsamlingshus, Herslev Kirkevej 4, Herslev.
05 Taulov: Elbohallen, Tingvejen 24, Taulov.
06 Søndermarken: Fredericia Idrætscenter (FIC), Vestre Ringvej 100, Fredericia.
07 Bøgeskov: Bøgeskovhallen, Bøgeskovvej 37c, Bøgeskov.
08 Indre By: Fredericia Rådhus, Gothersgade 20, Fredericia

Hjælpemidler på valgstederne

Alle valgsteder har følgende hjælpemidler:

  • Lampe med lup, regulerbar lysstyrke og farve
  • Sort filtpen
  • Overlægsplade til svagtseende (folkeafstemninger)

Valgstedet i Indre By har desuden opsat et hæve-/sænkebord og et forstørrelsesapparat med skærm, hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres (CCTV)

Vælgere med særlige behov for hjælpemidler 
Har du behov for lige præcis de hjælpemidler, som kun er på afstemningsstedet på Fredericia Rådhus, kan du anmode om at flytte valgsted til "08 Indre By". Det skal ske senest tirsdag den 24. maj 2022 kl. 12.00 i Borgerservices Folkeregister. 

Ansøgningsskema til anmodning om at flytte valgsted