Pelikanen
Slå adgang med tegn til/fra

Pelikanen

Velkommen til Pelikanen

Vi er en ”flex-institution" med et børnetal på cirka 55 børn i alderen 0-6 år. Vi har valgt at indrette tre stuer, hvoraf den ene er en vuggestuegruppe med cirka 11 børn i alderen 0-2 år. De to andre er børnehavegrupper med børn i alderen 2-4 år (gul stue) og 4-6 år (rød stue). 

Vi lægger vægt på, at vores hus er stueopdelt med et fast personale på hver stue, da vi mener, at det giver en hverdag, der er overskuelig, tryg og nærværende for både børn og voksne.

Vores daglige pædagogiske arbejde med børnene tager udgangspunkt i:

 • Nærvær
 • Fordybelse
 • Fællesskabsfølelse
 • Tryghed
 • Tillid
 • Respekt
 • Rummelighed
 • Kreativitet
 • Humor

Vi har en rigtig dejlig legeplads på over 3000 m2. Vi har en utraditionel stor sandkasse, hvor der er mulighed for at lege med vand. Rundt om sandkassen er der en cykelbane, små hyggekroge, små legehuse, et stort redskabsskur med cykler, sandtilbehør og store byggekasser. Der er også et halvtag med bænke, hvor man kan sidde og tegne, læse, klippe, snitte, lave værksted, bygge hule osv. Rundt omkring er der plantekasser og krukker fyldt med blomster, tomater osv. som børnene har været med til at plante i forbindelse med vores ”blomsterdag”.

Udearealet byder også på gynger, en labyrint, bålplads, klatretræer, jordbærhave, rutchebane og mange små gemmekroge. Og så har vi et stort græsområde, som vi kalder ”græsseren”. For at komme ned på "græsseren" kan børnene enten rutche ned fra den lange rutchebane eller gå ned ad en skråning.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Pelikanen.

Ring og aftal tid på telefon 75 92 67 74.
 

Dorte, leder i Pelikanen

Personale

I Pelikanen har vi ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Vi har også pædagogstuderende i perioder.

Medarbejderne gør hver dag deres bedste for at give børnene gode og trygge rammer, hvor de kan udvikle sig.

Leder i Pelikanen
Dorte Dornhoff Højer Christensen

Områdeleder i Ullerup Bæk distriktet
Randi Bode

Hverdagen

Til hverdag arbejder vi med forskellige temaer:

 • Leg og udeleg
 • Venskaber
 • Rytmik
 • Grupper
 • Spisesituationen
 • Den voksnes rolle
Bestyrelsen

​​Pelikanens bestyrelse pr. 1. november 2019

Formand
Mette Holter Brændeskov
metteholter@hotmail.com

Næstformand
Daniel Lynggaard
dalyn83@hotmail.com

Medlemmer

Louise Christensen
louise.christensen88@gmail.com

Katrine Christensen
kat_haar@hotmail.com

Nicolaj Møller Jensen
njensen48@gmail.com

Suppleanter

Sabrina Jensen
staehr27@gmail.com

Karina Siig Fogt
xkarina@live.dk

Sandra Saabye
sandra_style_saabye@hotmail.com

Medarbejderrepræsentant
Anne Møberg

Leder
Dorte Christensen

dorte.d.christensen@fredericia.dk

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Læreplanen handler om nogle forskellige temaer:

 • Fællesskab, relation og inklusion
  • Børn lærer sig selv at kende i relationen til andre børn og voksne. Det starter allerede i vuggestuen og danner grundlaget for at udvikle selvværd, selvtillid, selvrespekt og respekt for andre.
 • Den frie leg, herunder udeleg
  • Børn lærer virkeligheden at kende gennem legen, hvor de bruger alle sider af sig selv. De leger, fordi de ikke kan lade være, og fordi det er sjovt. I legen bearbejder børn deres verden og tilsætter den deres egen fantasi. Børn bliver kloge af at lege!
 • Venskaber og livsglæde
  • Det er vigtigt, at børn støttes i at danne venskaber og lærer, hvordan man kommer med i en gruppe. Det er i fællesskabet, at børn oplever styrke og anerkendelse. Livsglæde viser sig gennem oplevelsen af tryghed og velvære, glæden ved at lære gennem tilpasse udfordringer samt følelsen af meningsfuldhed.
 • Barnets sprog
  • Et barns trivsel hænger ofte sammen med dets sproglige kompetencer. Sproget er derfor et vigtigt element i barnets udvikling. Et veludviklet sprog giver barnet gode forudsætninger for at begå sig blandt andre børn og voksne.
 • Overgange i barnets liv
  • Det er vigtigt med en tryg og velforberedt overgang mellem hjemmet, vuggestuen, dagplejen, børnehaven og videre i skolen. Barnet skal finde tryghed og genkendelighed i overgangene, og det samme skal forældrene, der inddrages i samarbejdet. Åbenhed og tryghed er nøgleord i forhold til overgange.
 • Livet i gaderoben
  • Livet i gaderoben handler om børnenes selvhjulpenhed. Oplevelsen af, at "jeg kan selv", udvikler selvtillid og giver overskud til at hjælpe kammeraterne. Tiden i gaderoben giver tid til nærvær, og børn og voksne får talt om stort og småt. 
 • Børnemiljø
  • Alle børn har ret til et godt børnemiljø, hvor der er rart at være - både fysisk, psykisk og æstetisk. Det fysiske børnemiljø handler om rammerne indendørs og udendørs. Det psykiske børnemiljø handler om inklusion og fællesskabsfølelesen. Det æstetiske børnemiljø handler om samspillet mellem omgivelserne og børnenes sanser i dagligdagen.
 • Pædagogisk arbejde med SMTTEmodellen
  • SMTTEmodellen er en dynamisk model, hvor vi hele tiden i planlægningen kan bevæge os mellem de fem trin "Sammenhæng", "Mål", "Tegn", "Tiltag" og "Evaluering"

Vores værdiord, som vi mener er vigtige i det pædagogiske arbejde, er:

 • Nærvær
 • Fordybelse
 • Fællesskabsfølelse
 • Tryghed
 • Tillid
 • Respekt
 • Rummelighed
 • Kreativitet
 • Humor