Skovlodden
Slå adgang med tegn til/fra

Skovlodden

Velkommen til Skovlodden

Skovlodden har en natur- og bevægelsesprofil

Derudover er vi drevet som en flexinstitution med plads til 42 børn i alderen 0-5 år. Vi har en vuggestuegruppe (Pilene), en børnehavegruppe (Egene) og en gruppe for kommende skolebørn (Skovuglerne). Skovlodden  er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk

Skovlodden er samdrevet med Ullerup Bæk Skolen afd. Skolesvinget, hvilket giver mulighed for at lave en rød tråd i et børneliv fra 0-12 år. Pædagogikken i skolen, fritidstilbuddene og Skovlodden er "Den anerkendende tilgang". I praksis betyder det, at vi arbejder med relationer og vægter dialogen højt.

I Skovlodden ønsker vi, at vores hverdag og praksis er præget af en bred tænkning i forhold til natur, sundhed og bevægelse. Profilen skal være synlig i vores aktiviteter. Både på kryds og tværs i børnegrupperne, i de daglige gøremål, i det fysiske rum, på vores legeplads og så videre. Vi arbejder ud fra "Det Grønne Flags" tænkning.

Vi tænker bevægelse/sundhed ind i de små daglige aktiviteter og gøremål. Det betyder bl.a. at børnene deltager i madprocessor, vi planter/sår vores egne grøntsager, der bages flere gange i ugen, og det hele understøttes af en sukkerpolitik, som vores forældre også bakker op omkring.

Skovlodden er indrettet med fokus på bevægelse, og rummene appellerer til fysisk aktivitet. De fleste møbler har hjul, så de kan flyttes og skabe rum til forskellige bevægelsesaktiviteter. Vi bruger også skolens gymnastiksal og Bredstrup Pjedsted Hallen til bevægelsesaktiviteter. Vores legeplads bliver brugt dagligt, og vi trækker også nogen gange vores aktiviteter med ud.

Vi ønsker, at vores legeplads bliver en del af vores sundhedstænkning ”fra have til mave". Det betyder bl.a. at vi har etableret flere plantekasser med grøntsager, som vi bruger til produktion og i processer, hvor børnene er med.

Hen over året arbejder hele huset sammen omkring mindst 3 fælles temaer: Kroppen, Forår og Efterår. I de temaer inkluderer vi også de 17 verdensmål.

Overordnet tænker vi, at vi gennem inddragelse af børn i hverdagsprocesserne er med til at danne og styrke børn som hele mennesker. Vi tror på det forpligtende fællesskab.

Da vi er et lille hus, arbejder vi tæt sammen. Det betyder bl.a. at vi er sammen i ydertimerne, og dermed kender alle børn og voksne også hinanden.

Lige uden for Skovloddens legeplads ligger der et aktivitetshus med mulighed for bål, en multibane og sandkasse- og gyngeområde. Et område Skovlodden også er brugere af.

Vi har i vores ugeplan fast turdag for Pilene, Egene og Skovuglerne.

Vi har et tæt samarbejde med daginstitutionerne Ulleruphave og Klokkefrøen.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Skovlodden.

Vores telefonnummer er 41 29 95 06.

Personale

I Skovlodden er der ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Vi har en daglig pædagogisk leder, og øverste leder er distriktsskolelederen for Ullerup Bæk Skolen. I køkkenet har vi en uddannet køkkenassistent. I perioder har vi skolepraktikanter og ansatte efter lov om aktivering.

Vi har et tæt samarbejde med personalet fra skolens fritidsdel. Du kan læse mere om samarbejdet under menupunktet "Samarbejde med Fristedet".

Pædagogisk leder er Dorthe Lindegaard, mail: dorthe.lindegaard@fredericia.dk
Distriktsskoleleder er Jan Voss, mail: jan.voss@fredericia.dk  

Madpolitik

Skovlodden har frokostordning for både vuggestue- og børnehavebørn. Skovlodden bestræber sig på at bruge økologiske råvarer i den daglige kost. Mælkeprodukter, mel, havregryn, rugbrød, æg og grøntsager købes altid økologisk. Børnehavebørnene hjælper på skift med at dække bord og vil også komme til at deltage i madlavningen.

Det anbefales, at børn under 3 år får en meget lille andel af sukker. Der serveres derfor IKKE sukker for de 0-2 årige. Det holdes også på et absolut minimum for de 3-6 årige. Dette håber vi, at forældre vil støtte op om til for eksempel fødselsdage.

I Skovlodden sørger vi for frugt, og vi bager selv brød til morgen-, formiddags- og eftermiddagsmåltiderne. Dette giver forældrene et lille tilskud til. Cirka en gang i ugen er børnene med til at bage, så de får kendskab til og forståelse for råvarerne, brødets funktion og sammensætning.

Klokken 06.30-07.15 er der mulighed for at spise morgenmad. Børnene medbringer selv en pakke havregryn hver kvartal. Der vil blive lavet havregrød hver morgen, og vi sørger for mælken. Der forefindes IKKE sukker til måltidet.

Formiddagsmåltidet består af frugt, grøntsager, fuldkornsbrød eller rugbrød. Grupperne er opdelt. Vuggestuen spiser klokken 08.30 og børnehaven klokken 09.00.

Eftermiddagsmåltidet serveres klokken 14.00. Måltidet består af frugt, grøntsager, rugbrød, hjemmebagt brød og sunde kager for eksempel æblekage. Eftermiddagsmaden er et tilbud til børnehavebørnene, og de mærker selv efter, om de er sultne. Der serveres altid eftermiddagsmad for vuggestuebørnene.

Frokostmåltidet
Vores køkkenassistent laver god varieret kost til os. Børnehavebørnene spiser klokken 11.00. Tørsten slukkes bedst i koldt vand, og vi har vandmaskine i Skovlodden. Børnene skal medbringe drikkedunk.

Vuggestuebørnene får frokost klokken 10.30. Madplan for ugen hænger på opslagstavlen. Der serveres mad i henhold til "de 8 kostråd" fra fødevarestyrelsen.

Fødselsdag i Skovlodden
Det er muligt at fejre fødselsdag i Skovlodden. Ofte deler fødselsdagsbarnet noget ud til formiddagsmåltidet, hvor der også synges fødselsdagssang. Vi vil også gerne inviteres hjem til fødselsdag. Vi opfordrer jer til at servere noget sundt for børnene, da der holdes minimum 30 fødselsdage om året i Skovlodden. Vi hjælper gerne med forslag til en spændende menu.

Samarbejde med Fristedet

Skovlodden arbejder sammen med skolens fritidstilbud Fristedet. Hver morgen åbner Skovlodden for både Skovloddens og Fristedets børn klokken 06.30. Der er morgenmad fra klokken 06.30-07.15.

Vi mener, at vi bliver bedre i stand til at tage udgangspunkt i de enkelte børns behov og derved levere endnu mere pædagogisk kvalitet i vores morgenåbning ved at samle personaleressourcerne ét sted. Børn er forskellige. Nogle har brug for en stille morgen og en langsom start. Nogle er aktive i det øjeblik, de åbner øjnene. Vi sørger for, at der er aktivitetstilbud for alle børn både de stille og de vilde. De små og de store. For dem, der er til de stille aktiviteter, bliver der på Egene tilbud om spil, musik, læsning, kreative aktiviteter og konstruktionsleg. For de mere aktive er det muligt at tumle i puderummet. Børnene fra Fristedet går i fritidstilbud klokken 07.30 og videre i skole klokken 07.50.

Der er også fælles aktiviteter i diverse ferier. På feriens første dag vil der blive opsat et program for ugen. Det kan blandt andet være ture ud af huset eller fysiske og kreative aktiviteter.

Dette samarbejde skaber en rød tråd i børnehave- og skolelivet, så børnene kender de voksne og omgivelserne i forvejen, når de skal videre i skolen. Vi ser også skolebørn, som leger med de små vuggestuebørn.

Grupper

Pilene er vores vuggestuegruppe. I vuggestuen arbejder vi med at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for børnene via genkendelige rutiner. Vi har daglig samling omkring bordet med sang, fagtesang og formiddagsmad. Herefter laver vi alderssvarende aktiviteter inde eller ude - i tumlerummet, i den nære natur på legepladsen eller måske i området.

De små børn understøttes i deres lyst til at udforske omverdenen, og i alle forhold er den voksne opmærksom på den sproglige udvikling og dermed italesættelse af alt omkring børnene. Vi vægter fællesskabet og at børnene får øje for hinanden, ligesom vi søger at følge børnenes spor. Vi er også meget optaget af at støtte bevægelsesleg, ligesom aktiviteterne i vuggestuen i nogle sammenhænge læner sig op af et tema, der er aktuelt i husets børnehavegruppe.
 
Egene er vores børnehavegruppe. I børnehaven arbejder vi ofte med emneuger. Vi opdeler børnene i mindre grupper for at sikre, at vi kommer godt rundt om alle læreplanstemaerne. Vi tænker bevægelse ind i alt, hvad vi laver sammen med børnene. Børnehavebørnene er ude hver dag året rundt. Vi har øje på det enkelte barn i dagligdagen, og vi ønsker, at alle børn bliver socialt inkluderet, at alle har gode legerelationer, at alle trives i fællesskabet og udvikler sig til at blive glade og sunde børn.
 
Vores mål er, at børnene tør være modige, glade, vrede og i det hele taget tør udfordre sig selv og os voksne. Vi løfter i fællesskab sammen med forældrene og styrker følelsen af et fællesskab, hvor alle trives.

Skovuglerne er vores skolegruppe for kommende skolebørn. Skovuglerne deltager i aktiviteter i børnehavens emneuger, hvor aktiviteterne er målrettet alder og udvikling. Skovuglerne benytter blandt andet lokaler på skolen ugentligt og er ofte på tur ud af huset.
 
Gruppen spiser frugt i puderummet eller i SFO'en. Her får børnene nogle gange opgaver eller læser historie.

Til sommerfesten bliver der udleveret diplomer til hver enkelt Skovugle, som derefter vil blive hyldet af forældrene, inden de 'flyver' videre i skole.

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

 Vi arbejder med hverdagslivstemaerne Børns fællesskaber og Bevægelse i rutinerne.

Forældreråd

Gennem forældrerådet sikres forældrene at få indflydelse på dagligdagen i Skovlodden. Forældrerådet har et tæt samarbejde med afdelingsrådet på skolen, og det sikrer en rød tråd fra daginstitution til skole. Forældrerådet mødes cirka fire gange om året. Har du spørgsmål til forældrerådet, kan du altid henvende dig til forældrerådets formand.
 
Hvad laver man i forældrerådet?

Forældrerådet tager sig af det nære i institutionens dagligdag og arrangementer med forældre. Forældrerådet hjælper eksempelvis til ved sommerfest og julearrangement.
 
Kan jeg komme i forældrerådet?
Hvis du har barn indskrevet i Skovlodden, kan du stille op til forældrerådet. Der er valg hvert år i oktober i forbindelse med forældremødet. Det eneste, du skal gøre, er at komme til mødet og sige, at du gerne vil stille op og eventuelt uddybe din motivation for at deltage i arbejdet. Hvis flere melder sig, end der er behov for, laver vi en afstemning. På forældremødet i oktober fremlægger forældrerådets formand en årsberetning.