Skovlodden
Slå adgang med tegn til/fra

Skovlodden

Velkommen til Skovlodden

Skovlodden har en natur- og bevægelsesprofil. 

Vi er en flexinstitution med plads til 39 børn i alderen 0-5 år. Vi har en vuggestuegruppe (Pilene), en børnehavegruppe (Egene) og en gruppe for kommende skolebørn (Skovuglerne). Skovlodden er en del af Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk. I 2023 har vi etableret en lille småbørnsgruppe på 5 børn (2-3 årige) 

Skovlodden er samdrevet med Ullerup Bæk Skolen afd. Skolesvinget, hvilket giver mulighed for at lave en rød tråd i et børneliv fra 0-12 år. Pædagogikken i skolen, fritidstilbuddene og Skovlodden er "Den anerkendende tilgang". I praksis betyder det, at vi arbejder med relationer og vægter dialogen højt.

Skovlodden er en profil institution med fokus på bevægelse og natur. Vi bruger også skolens gymnastiksal og Bredstrup Pjedsted Hallen til bevægelsesaktiviteter. Vores legeplads bliver brugt dagligt og vi trækker også nogle gange vores aktiviteter med ud.

I Skovlodden ønsker vi, at vores hverdag og praksis er præget af en fleksibel tænkning i forhold til hvad vores børn de kalder på. Der ud over ønsker vi også at vores profil er synlig i vores aktiviteter. Både på kryds og tværs i børnegrupperne, i de daglige gøremål, i det fysiske rum, på vores legeplads og så videre. 

Vi tænker bevægelse/sundhed ind i de små daglige aktiviteter/gøremål. Det betyder bl.a. at børnene deltager i madprocessor, vi planter/sår vores egne grøntsager, der bages flere gange i ugen og det hele understøttes af en sukkerpolitik, som vores forældre også bakker op omkring.  

Vi ønsker, at vores legeplads bliver en del af vores sundhedstænkning, ”fra have til mave". Det betyder bl.a. at vi har etableret flere plantekasser med grøntsager, som vi bruger til produktion og i processer, hvor børnene er med.

Hen over året arbejder hele huset sammen omkring mindst 3 fælles temaer: Kroppen, Forår og Efterår. 

Overordnet tænker vi, at vi gennem inddragelse af børn i hverdagsprocesserne er med til at danne og styrke børn som hele mennesker. Vi tror på det forpligtende fællesskab. 

Da vi er et lille hus arbejder vi tæt sammen. Det betyder blandt andet, at vi er sammen i ydertimerne og dermed kender alle børn og voksne også hinanden.

Lige uden for Skovloddens legeplads ligger der et aktivitetshus med mulighed for bål, en multibane og sandkasse- og gyngeområde. Et område Skovlodden også er brugere af.

Vi har i vores ugeplan fast turdag for Pilene, Egene og Skovuglerne. Børnehavegruppen er ude hver dag.

Vi har et tæt samarbejde med daginstitutionerne Ulleruphave og Klokkefrøen.

Kom og besøg os!

Er dit barn ved at være klar til at starte i vuggestue eller børnehave? Så er du velkommen til at ringe og aftale en tid til en rundtur i Skovlodden.

Vores telefonnummer er 41 29 95 06.

Personale

I Skovlodden er der ansat uddannede pædagoger og pædagogmedhjælpere. Vi har en daglig pædagogisk leder, og øverste leder er distriktsskolelederen for Ullerup Bæk Skolen. I køkkenet har vi en køkkenassistent. I perioder har vi skolepraktikanter og ansatte efter lov om aktivering.

Vi har et samarbejde med personalet fra skolens fritidsdel.

Koordinator: Malene Weimar Schousen malene.schousen@fredericia.dk
Distriktsskoleleder: Curt Graugaard Jensen, mail: curt.jensen@fredericia.dk 

Madpolitik

Skovlodden har frokostordning for både vuggestue- og børnehavebørn. Skovlodden bestræber sig på at bruge økologiske råvarer i den daglige kost. Mælkeprodukter, mel, havregryn, rugbrød, æg og grøntsager købes altid økologisk. Børnehavebørnene hjælper på skift med at dække bord og vil også komme til at deltage i madlavningen.

Det anbefales, at børn under 3 år får en meget lille andel af sukker. Der serveres derfor IKKE sukker for de 0-2 årige. Det holdes også på et absolut minimum for de 3-6 årige. Dette håber vi, at forældre vil støtte op om til for eksempel fødselsdage.

I Skovlodden sørger vi for frugt, og vi bager selv brød til morgen-, formiddags- og eftermiddagsmåltiderne. Dette giver forældrene et lille tilskud til. Cirka en gang i ugen er børnene med til at bage, så de får kendskab til og forståelse for råvarerne, brødets funktion og sammensætning.

Klokken 06.30-07.15 er der mulighed for at spise morgenmad. Der vil blive lavet havregrød hver morgen, og vi sørger for mælken. Der forefindes IKKE sukker til måltidet.

Formiddagsmåltidet består af frugt, grøntsager, fuldkornsbrød eller rugbrød. Grupperne er opdelt. Vuggestuen spiser klokken 08.30 og børnehaven klokken 09.00.

Eftermiddagsmåltidet serveres klokken 14.00. Måltidet består af frugt, grøntsager, rugbrød, hjemmebagt brød og sunde kager for eksempel æblekage. Eftermiddagsmaden er et tilbud til børnehavebørnene, og de mærker selv efter, om de er sultne. Der serveres altid eftermiddagsmad for vuggestuebørnene.

Frokostmåltidet
Vores køkkenassistent laver god varieret kost til os. Børnehavebørnene spiser klokken 11.00. Tørsten slukkes bedst i koldt vand, og vi har vandmaskine i Skovlodden. Børnene skal medbringe drikkedunk.

Vuggestuebørnene får frokost klokken 10.30. Madplan for ugen hænger på opslagstavlen. Der serveres mad i henhold til "de 8 kostråd" fra fødevarestyrelsen.

Fødselsdag i Skovlodden
Det er muligt at fejre fødselsdag i Skovlodden. Ofte deler fødselsdagsbarnet noget ud til formiddagsmåltidet, hvor der også synges fødselsdagssang. Vi vil også gerne inviteres hjem til fødselsdag. Vi opfordrer jer til at servere noget sundt for børnene, da der holdes minimum 30 fødselsdage om året i Skovlodden. Vi hjælper gerne med forslag til en spændende menu.

Grupper

Pilene er vores vuggestuegruppe. I vuggestuen arbejder vi med at skabe en tryg og forudsigelig hverdag for børnene via genkendelige rutiner. Vi har daglig samling omkring bordet med sang og rim. Vi laver alderssvarende aktiviteter inde som ude.

De små børn understøttes i deres lyst til at udforske omverdenen, og i alle forhold er den voksne opmærksom på den sproglige udvikling og dermed italesættelse af alt omkring børnene. Vi vægter fællesskabet og at børnene får øje for hinanden, ligesom vi søger at følge børnenes spor. Vi er også meget optaget af at støtte bevægelsesleg, ligesom aktiviteterne i vuggestuen i nogle sammenhænge læner sig op af et tema, der er aktuelt i husets børnehavegruppe.
 
Egene og Skovuglerne er vores børnehavegrupper. I børnehaven arbejder vi med emner. Vi opdeler børnene i mindre grupper for at sikre, at vi kommer godt rundt om alle læreplanstemaerne. Vi tænker bevægelse ind i mange af vores aktiviteter. Børnehavebørnene er ude hver dag året rundt. Vi har øje på det enkelte barn i dagligdagen, og vi ønsker, at alle børn bliver socialt inkluderet, at alle har gode legerelationer, at alle trives i fællesskabet og udvikler sig til at blive glade og sunde børn.
 
Vores mål er, at børnene tør være modige, glade, vrede og i det hele taget tør udfordre sig selv og os voksne. Vi løfter i fællesskab sammen med forældrene og styrker følelsen af et fællesskab, hvor alle trives.

Skovuglerne er vores skolegruppe for kommende skolebørn. Skovuglerne deltager i aktiviteter i børnehavens emneuger, hvor aktiviteterne er målrettet alder og udvikling. Skovuglerne benytter blandt andet lokaler på skolen og er ofte på tur ud af huset.

Til sommerfesten bliver der udleveret diplomer til hver enkelt Skovugle, som derefter vil blive hyldet af forældrene, inden de 'flyver' videre i skole.

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af daginstitutionens arbejde med børnenes læring og udvikling. Den pædagogiske læreplan er udgangspunktet for vores pædagogiske arbejde, og vi arbejder løbende med de forskellige læreplanstemaer.

 Vi arbejder med hverdagslivstemaerne Børns fællesskaber og Bevægelse i rutinerne.

Forældreråd

Gennem forældrerådet sikres forældrene at få indflydelse på dagligdagen i Skovlodden. Forældrerådet har et tæt samarbejde med afdelingsrådet på skolen, og det sikrer en rød tråd fra daginstitution til skole. Forældrerådet mødes cirka fire gange om året. Har du spørgsmål til forældrerådet, kan du altid henvende dig til forældrerådets formand.
 
Hvad laver man i forældrerådet?

Forældrerådet tager sig af det nære i institutionens dagligdag og arrangementer med forældre. Forældrerådet hjælper eksempelvis til ved sommerfest og julearrangement.
 
Kan jeg komme i forældrerådet?
Hvis du har barn indskrevet i Skovlodden, kan du stille op til forældrerådet. Der er valg hvert år i oktober i forbindelse med forældremødet. Det eneste, du skal gøre, er at komme til mødet og sige, at du gerne vil stille op og eventuelt uddybe din motivation for at deltage i arbejdet. Hvis flere melder sig, end der er behov for, laver vi en afstemning. På forældremødet i oktober fremlægger forældrerådets formand en årsberetning.