Dagplejen
Slå adgang med tegn til/fra

Dagplejen

Velkommen til Dagplejen i Fredericia Kommune

Dagplejen er et moderne og professionelt tilbud til børn i alderen 0-2 år

 • Vi skaber nærhed og trygge relationer
 • Vi tilbyder et lærerigt miljø i hjemlige rammer
 • Vi skaber udvikling og trivsel for det enkelte barn gennem leg og læring
 • Vi tilbyder gæstedagpleje ved sygdom og ferie

Bilag

Sådan søger du en plads

Sådan gør du:

 • Klik på "Søg plads i dagtilbud" under Selvbetjening øverst på denne side.
 • Du kommer nu ind i Den Digitale Pladsanvisning.
 • Klik på ”Log på” i øverste højre hjørne
 • Log på med NemID

Den Digitale Pladsanvisning giver også mulighed for at tjekke ventelister, se status på ansøgning med videre.
  
Besøg hos dagplejeren
Når du får tilbudt en kommunal dagplejeplads, aftales et besøg hos dagplejeren. Her møder du dagplejeren og kan stille spørgsmål, se hjemmet og høre om hverdagen i dagplejen. Dagen efter besøget bedes du give besked til dagplejeren, om du ønsker pladsen.

10 gode grunde til at vælge en kommunal dagplejer
 • God tid til det enkelte barn
 • Tryghed i hverdagen
 • Tætte og nære relationer
 • Tilrettelagt hverdag ud fra barnets behov, trivsel og udvikling
 • Sund og varieret kost med årstidens frugt og grønt
 • Et lærerigt miljø i hjemlige rammer
 • Fælles aktiviteter - for eksempel i legestuer
 • Tæt forældresamarbejde
 • Sikret pasning ved egen dagplejers fravær
 • Højest fire faste børn pr. dagplejer i alderen seks måneder til 3 år
Gæstedagpleje - du er sikret pasning ved egen dagplejers fravær

Når du har valgt en kommunal dagplejer, er du altid sikret pasning. Det betyder, at hvis din faste dagplejer holder ferie, er på kursus eller evt. er syg, skal kommunen altid stille gæstedagpleje til rådighed.

Vi tilbyder gæstedagpleje efter denne prioritering:

 1. Hvis muligt tilbydes distriktets gæsteplejer, som er en erfaren dagplejer uden fast tilknyttede børn
 2. Gæstepleje hos dagplejere med ubesatte pladser, som fortrinsvist er i dit eget distrikt
 3. Barnet vil blive placeret hos en dagplejer som det femte barn
 4. Vi bestræber os altid på at tilbyde gæstepleje i lokalområdet og hos en dagplejer, som barnet har mødt før. Dette kan dog ikke altid lade sig gøre.

 

Åbningstider og lukkedage

Dagplejen tilbyder muligheder for pasning i tidsrummet fra klokken 6.00-17.20 fordelt på fire moduler.

En dagplejeplads er på maksimalt 48 timer og kan frit benyttes inden for dagplejerens åbningstid.
For tiden er det modul 2 og modul 3, der er de mest efterspurgte.

Moduloversigt

 • Modul 1: Mandag - torsdag klokken 6.00-15.50 og fredag klokken 6.00-14.40
 • Modul 2: Mandag - torsdag klokken 6.30-16.20 og fredag klokken 6.30-15.10
 • Modul 3: Mandag - torsdag klokken 7.00-16.50 og fredag klokken 7.00-15.40
 • Modul 4: Mandag - torsdag klokken 7.30-17.20 og fredag klokken 7.30-16.10

Hvis du ikke kan finde et modul, som passer dig, kan vi undersøge, om det er muligt at ændre i åbningstiden i forhold til dine behov.

Behovsåbent
For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i dagplejeafdelingen er der behovsåbent:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • 27. december - 30. december (begge dage inkl.)

Lukkedage

 • 5. juni - Grundlovsdag
 • 24. og 31. december
 • Den anden fredag i maj holder dagplejen i Distrikt Ullerup Bæk lukket på grund af pædagogisk dag
Her bor dagplejerne

På kortet nedenfor har du mulighed for at få vist, hvilke dagplejere der er i Fredericia Kommune. Du kan finde oplysninger om dagplejerens navn, åbningstider og adresse. Du har naturligvis mulighed for at søge om dagplejere i hele kommunen, uanset hvor du bor i Fredericia Kommune.

Klik på kortet for at komme i gang
Når du klikker på kortet, åbner det på en ny side, hvor du får vist et større kort. Her kan du hente information om den enkelte dagplejer ved at klikke på prikkerne.

På kortet kan du også vælge at få vist alle kommunale daginstitutioner og folkeskoler i Fredericia Kommune.

KLIK PÅ KORTET FOR AT HENTE INFO

Kort Dagplejen

 

Faglighed og profil

Vores dagplejere har forskellige uddannelser og kompetencer inden for børneområdet. De har alle gennemgået grunduddannelsen suppleret med opkvalificeringskurser i for eksempel motorik, sprog, kost, førstehjælpskursus med mere.

I september 2014 startede et stort efteruddannelsesprojekt for samtlige dagplejere, så dagplejerne er opkvalificerede på faglig viden inden for nyeste forskningsresultater til børn i alderen 0-3 år. 

Alt dette giver en bred faglig viden og stor kompetence i dagplejerens arbejde med børn.

Den enkelte dagplejer sikrer et lille pædagogisk læringsmiljø i dagligdagen, der er præget af overskuelighed, lavt støjniveau, dagligdags-aktiviteter og hjemlige værdier.

Dagplejeren sikrer helhed og sammenhæng for barnet. Barnet bliver stimuleret og udfordret på de sociale-, følelsesmæssige-, motoriske- og intellektuelle områder ud fra barnets behov.

Dagplejerne mødes også i større grupper i legestuen - eller som denne video viser til Musikfestival for dagplejerne og børnene i Kirstinebjergdistriktet (klik her)

Naturdagplejere

Naturdagplejernes grønne flag

Fredericia Kommune har ni kommunale naturdagplejere.

At være naturdagplejer betyder, at:

 • Børnene er ude hver dag året rundt
 • Børnene er på tur mindst en gang om ugen
 • Børnene lærer om "fra jord til bord" og sår, høster og spiser egen avl
 • Børnene lærer om vejret og årstiderne - det kommer helt af sig selv, da de er ude hver dag året rundt uanset sol eller regn
 • Dagplejeren kommer på kursus om børn i naturen
 • Dagplejeren skal lave en årsplan, der sammen med billeder sendes til Friluftsrådet

Distrikt Erritsø

 • Lonny Oversø
 • Inge Pedersen
 • Helle S. Kristiansen

Distrikt Fjordbakke

 • Jane Petersen
 • Lise-lotte Møller Dam
 • Heidi Bager
 • Vicki Hansen

Distrikt Kirstinebjerg

 • Anni Poulsen
 • Vibeke Rasmussen

Vil du vide mere, så besøg www.groennespirer.dk

 

Naturdagplejebørn siger "Hej høne"

Naturdagplejebørn siger "Hej ko"

Naturdagplejebørn i naturen

Pædagogiske idrætsdagplejere

For pædagogiske idrætsdagplejere er sundhed, trivsel og bevægelse tre vigtige værdier. Det at være pædagogisk idrætsdagplejer betyder, at der er pædagogisk idræt med leg og bevægelse på programmet for dagplejebørnene hver dag flere gange om dagen.

Hver dag bliver der planlagt aktiviteter, hvor både små og store børn får pulsen op.

Fredericia Kommune har 15 pædagogiske idrætsdagplejere:             
 

 • Annette Bernberg Tranbjerg, Distrikt Erritsø 
 • Gitte Christoffersen, Distrikt Erritsø
 • Annette Nielsen, Kirstinebjerg distriktet
 • Lene Wetche Balslev, Kirstinebjerg distriktet
 • Susan Hem, Kirstinebjerg distriktet
 • Jytte Eskildsen, Kirstinebjerg distriktet
 • Dorte Olsen, Kirstinebjerg distriktet
 • Berit Thomsen, Kirstinebjerg distriktet
 • Anette Kelgren, Kirstinebjerg distriktet
 • Heidi Holm, Ullerup Bæk distriktet
 • Heidi Perez Poulsen, Ullerup Bæk distriktet
 • Heidi Greisager, Ullerup Bæk distriktet
 • Susanne B. Kristensen, Ullerup Bæk distriktet
 • Hanne Jørgensen, Fjordbakke distriktet
 • Kirsten Husballe Hansen, Fjordbakke distriktet
ICDP-dagplejere - Samspillet mellem barn og voksen

ICDP er en forkortelse for International Child Development Program, og er skabt af den norske psykolog Karsten Hundeide.
ICDP bygger på, at vi som mennesker bliver til i samspil med andre mennesker. Vi skaber os selv gennem andre ved at blive mødt på en anerkendende og støttende måde.
Med ICDP får dagplejerne redskaber til at møde børnene på børnenes præmisser og ser de styrker og positive handlinger, som barnet bidrager med i hverdagen.

ICDP-dagplejerne har i samspillet med barnet fokus på dialogen og koncenterer sig om at:

 • Fornemme barnets tilstand og tilpasse sin omsorg efter barnets behov og initiativer
 • Rose barnet og give det anerkendelse
 • Følge barnets initiativer
 • Hjælpe barnet med at fokusere dets opmærksomhed
 • Formidle mening med entusiasme i forhold til barnets oplevelser
 • Udvide barnets oplevelser med forklaringer, sammenligninger og historier
 • Regulere barnets handlinger. Det vil sige sætte grænser for, hvad der er tilladt på en positiv måde ved at pege på alternativer

I Fredericia Kommune kommer alle dagplejere på ICDP-kursus, fordi det er en del af dagplejernes efteruddannelse.

Derudover er der dagplejere, som har suppleret med yderligere uddannelse i ICDP:

Distrikt Erritsø

 • Annette Bernberg

Distrikt Kirstinebjerg

 • Vibeke Rasmussen
 • Lene W. Balslev
 • Annette Nielsen
 • Anni H. Poulsen
 • Anette Kelgren
 • Marianne Thygesen
 • Jytte Eskildsen
 • Dorte Olsen
 • Heidi Møller Rieck

Distrikt Ullerup Bæk

 • Rikke Pagh
 • Karen Frost
 • Heidi Greisager
 • Vivi Hansen
 • Susanne Brandt Kristensen
 • Heidi Perez
 • Louise Laursen
 • Kirsten Stoof Jensen
 • Hanne Fonnesbæk
 • Sonja Johannesen
 • Ulla Hansen
 • Solvejg von Essen
 • Suanne Bæk
 • Jannie Ulka
 • Heidi Holm 
Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af dagplejerens arbejde med børnenes læring og udvikling.

Dagplejen er kendetegnet ved, at arbejdet udøves i dagplejerens eget hjem. Børnenes læringsmiljø er fortrinsvist i dagplejerens hjem, men også i legestuen.

Hos dagplejeren er der fokus på "De 6 kompetencer".

De 6 kompetencer:

 • Personlige kompetencer
 • Natur og naturfænomener
 • Sociale kompetence
 • Krop og bevægelse
 • Sprog
 • Kultur og kulturelle udtryksformer

Herudover vil der altid være plads til de emner, der optager børnene lige nu og her. Med den særlige opmærksomhed på børnenes læring er dagplejeren med til at sikre, at alle børnene styrkes i de kompetencer, de er i besiddelse af.

Læring finder sted alle steder: I børnenes leg, i samspillet med dagplejeren, gennem tryghed, nærhed, omsorg for børnene og meget andet.

Barnet understøttes i sin udvikling og kan tilbydes særlig hjælp, hvis det har brug for ekstra motorisk- eller sproglig støtte.

Dagplejeren samarbejder tæt med distriktets pædagogiske leder.

Kost- og madpolitik

Dagplejens madpolitik
Dagplejeren skal sørge for at give barnet en sund og varieret kost med årstidens frugt og grønt. Det er dagplejeren, der indkøber og betaler kosten.
 
Specialkost
I tilfælde hvor barnet på grund af diabetes eller allergi skal have specialkost, skal I som forældre selv stille denne kost til rådighed. Færdigblandet modermælkserstatning medbringes også af forældrene.
 
Dagplejeren sørger for, at børnene har en god oplevelse under spisningen, uanset om barnet spiser dagplejerens kost eller forældrenes medbragte specialkost.

Legestuen

Legestuegrupperne
De fleste dagplejere er tilknyttet en legestuegruppe, som arbejder tæt sammen.

Grupperne mødes en gang om ugen eller hver 14. dag i lokaler, hvor de laver fælles aktiviteter.

Formålet med legestuen er først og fremmest samværet og aktiviteterne børn og voksne imellem.

Forældreråd

Forældreråd i Erritsø distriktet 2021-2022

Forældreråd i Fjordbakke distriktet 2021-2022

Forældreråd Kirstinebjerg distriktet 2021-2022
        Forældrerådet er midlertidigt nedlagt - på grund af et forsøg med bestyrelsesstrukturen. I stedet er der: 

 • 2 repræsentanter i distriktets bestyrelse:
  • Mads Warming
  • Katrine S. Poulsen

Forældreråd Ullerup Bæk distriktet 2021-2022

Forældrebestyrelse

I bestyrelsen for Erritsø distriktet
Simone Mallegård Christensen, simonedahl90@hotmail.com

I bestyrelsen for Fjordbakke distriktet
Anne Anugraha Damkjær Jørgensen, aasdamkjaer@gmail.com
 
I bestyrelsen for Kirstinebjerg distriktet
Mads Warming
Katrine S. Poulsen

I bestyrelsen for Ullerup Bæk distriktet
Nadia Adolphsen, nadia.adolphsen@gmail.com

Forsikring, tilladelser og tavshedspligt

Forsikring
Fredericia Kommune har ikke en kollektiv forsikring, der dækker dit barn i den tid, barnet er i dagpleje. Du er derfor som forældre selv ansvarlig for eventuelt at tegne en forsikring, der dækker skader, som måtte opstå, mens dit barn er i dagpleje.

Tilladelser

 • Transport
  For at dagplejeren kan have mulighed for at køre med dit barn i arbejdstiden, kræver det en skriftlig tilladelse
  Kørsel med dit barn skal have et pædagogisk formål - for eksempel kørsel til legestue, besøg hos anden dagplejer, udflugt og lignende
  Alle børn skal være fastspændte i sikkerhedsmæssig godkendte autostole
  Det er frivilligt, om du vil underskrive kørselstilladelsen
   
 • Foto
  Ofte bliver der taget fotos af dagligdagen hos Dagplejeren. Billederne bliver for eksempel brugt på Dagplejens hjemmeside, i nyhedsbreve til forældre med mere. På oplysningsskemaet skal forældrene ved barnets start i dagplejen give skriftlig tilladelse til, at barnet må fotograferes, og at billederne må anvendes jævnfør ovenstående.

Tavshedspligt
I dagplejen har alle ansatte tavshedspligt.

Tavshedspligten:

 • omfatter alle personer, som er bosiddende på dagplejerens adresse
 • gælder forhold omkring børn og forældre, som dagplejeren og andre måtte få kendskab til gennem sit arbejde
 • gælder ikke kun under ansættelse, men også efter eventuel fratrædelse
Samarbejde med daginstitutionerne

I Fredericia Kommune samarbejder vi for at skabe helhed i børnenes liv og lette overgangen fra dagpleje til daginstitutioner og børnehaver.

Dagplejerne er velkomne til at komme på besøg i daginstitutionerne og deltage i forskellige aktiviteter.

Daginstitutionerne besøger også dagplejerne i deres hjem eller mødes med dem i legestuen.

Inden barnet går fra dagpleje til daginstitution, besøger dagplejen den daginstitution barnet starter i (hvis afstanden tillader det).

Dagplejeren medbringer de papirer, som forældrene har skrevet under på i forbindelse med overgangen til daginstitution. Papirerne indeholder oplysninger, som skal være med til at sikre, at jeres barn får en god start i daginstitutionen.

Når dit barn har brug for ekstra støtte

Har dit barn behov for lidt ekstra støtte i hverdagen, for eksempel til motorisk eller sproglig udvikling, så tilbyder dagplejen hjælp via en række samarbejdspartnere.

Vi samarbejder med:

Sundhedsplejen
CPU / Center for Pædagogisk Viden og Udvikling
PPR / Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

 

30 timers modul til børn af forældre på barselsorlov

Efter den nye aftale om dagtilbud 2018 er det vedtaget, at alle kommuner skal tilbyde et deltidsmodul i  dagplejen på 30 timer om ugen til ældre søskendebørn af forældre på barsel efter barselsloven.

Muligheden for en plads på deltidsmodulet gælder også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist, og forældre, der afholder barsel i forbindelse med adoption, udskudt barsel, barsel ved forældreorlov med videre.

Det er muligt at få pladsen på deltidsmodulet, mens du er på barsel under graviditeten samt efter fødslen. Den ene eller begge forældre skal som minimum afholde barsels- eller forældreorlov svarende til 40 % af arbejdstiden (for eksempel 2 dage om ugen eller 15 timer på en 37 timers arbejdsuge), før de har mulighed for at få deltidspladsen.

Retningslinjer

 • Der skal minimum bruges/tælles fire timer pr. dag og maksimum 9 1/2 timer pr. dag. Også på lukkedage og helligdage.

 • Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom eller fridag.

 • Der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte dagplejer at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.

Sådan søger du om et 30-timers deltidsmodul

 • Du kan søge plads på deltidsmodulet i dagplejen i Fredericia Kommune via den Digitale Pladsanvisning øverst på denne side.
 • Hvis barnet i forvejen har en dagplejeplads i Fredericia Kommune, skal deltidsmodulet søges med 1 måneds varsel til den første i måneden. Du kan tidligst få plads på deltidsmodulet fra den 1. i den måned, hvor du påbegynder din barsel.
 • I ansøgningen skal du angive den periode, du ønsker deltidsmodulet. Hvis du efterfølgende ønsker deltidsmodulet i en kortere periode, skal du give Fredericia Kommune besked.
 • Du skal dokumentere, at du holder barselsorlov efter barselsloven. Dokumentationen kan for eksempel være en kopi af vandrejournalen, hvori det forventede fødselstidspunkt står, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende.

Indsend venligst din ansøgning og dokumentation samtidig. Vi behandler først din ansøgning, når der er dokumentation for barselsorloven.

Hvornår ophører deltidsmodulet?
Deltidsmodulet på 30 timer om ugen ophører ved udgangen af den måned, hvor forældrenes barselsorlov afbrydes eller på anden vis ophører.

Når pladsen på deltidsmodulet ophører, kommer dit barn automatisk tilbage på fuld tid.

Forældrene kan beholde pladsen på deltidsmodulet, hvis barselsorloven afbrydes i en periode på mindre end fem uger. Hvis forældrene afbryder barselsorloven i en periode på mere end fem uger, bortfalder retten til pladsen på 30 timers deltidsmodul.

Forældrene skal give Fredericia Kommune besked, hvis barselsorloven afbrydes i en periode på mere end fem uger, eller hvis barselsorloven på anden vis ophører.

Gæsteplejere i distrikterne

Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

Anni Torp Kjær, tlf. 22 93 87 09, mail: anni.kjar@fredericia.dk

Marianne Thygesen, tlf. 26 14 82 75, mail: marianne.thygesen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Fjordbakke

Lærke Nielsen, tlf. 61 92 76 56, mail: larke.nielsen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Erritsø

Lene Madsen, tlf. 22 93 89 73, mail: lene.madsen1@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk

Sonja Johannesen, tlf. 22 94 28 69, mail: sonja.johannesen@fredericia.dk

Koordinatorer i distrikterne

Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

Heidi Møller Rieck, Tlf. 22 93 88 31, heidi.jacobsen@fredericia.dk

Jytte K. Eskildsen, Tlf. 22 93 86 64, jytte.eskildsen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Fjordbakke

Gurli Nissen, Tlf. 22 19 75 21, gurli.nissen@fredericia.dk

Irene Munck, Tlf. 22 93 89 53, irene.munck@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Erritsø

Gurli Nissen, Tlf. 22 19 75 21, gurli.nissen@fredericia.dk

Irene Munck, Tlf. 22 93 89 53, irene.munck@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk

Heidi Greisager​, Tlf. 22 93 86 50, heidi.greisager@fredericia.dk

Heidi Holm, Tlf. 22 93 25 68, heidi.holm@fredericia.dk