Dagplejen
Slå adgang med tegn til/fra

Dagplejen

Velkommen til Dagplejen i Fredericia Kommune

Dagplejen er et moderne og professionelt tilbud til børn i alderen 0-2 år

 • Vi skaber nærhed og trygge relationer
 • Vi tilbyder et lærerigt miljø i hjemlige rammer
 • Vi skaber udvikling og trivsel for det enkelte barn gennem leg og læring
 • Vi tilbyder gæstedagpleje ved sygdom og ferie

Tilsynsrapport for Dagplejen i Fredericia:

PDF ikon tilsynsrapport_dagplejen_4._kvartal_2023_-_til_offentliggoerelse.pdf

Bilag

Sådan søger du en plads

Sådan gør du:

 • Klik på "Søg plads i daginstitution eller dagpleje" under Selvbetjening øverst på denne side.
 • Du kommer nu ind i Den Digitale Pladsanvisning.
 • Klik på ”Log på” i øverste højre hjørne
 • Log på med MitID

Fredericia Kommune forsøger at imødekomme forældrenes ønsker i videst muligt omfang, men pasningsgarantien gælder en plads i kommunen.

Besøg hos dagplejeren
For ikke at forstyrre og afbryde legen hos de børn, der er hos den enkelte dagplejer, arrangeres der ikke besøg hos dagplejerne forud for indskrivning.

Når du får tilbudt en kommunal dagplejeplads, aftales et besøg hos dagplejeren. Her møder du dagplejeren og kan stille spørgsmål, se hjemmet og høre om hverdagen i dagplejen. Senest syv dage efter, at du har fået tilbudt pladsen, skal du via den digitale pladsanvisning give besked om, hvorvidt du ønsker pladsen eller ej.

10 gode grunde til at vælge en kommunal dagplejer
 • God tid til det enkelte barn
 • Tryghed i hverdagen
 • Tætte og nære relationer
 • Tilrettelagt hverdag ud fra barnets behov, trivsel og udvikling
 • Sund og varieret kost med årstidens frugt og grønt
 • Et lærerigt miljø i hjemlige rammer
 • Fælles aktiviteter - for eksempel i legestuer
 • Tæt forældresamarbejde
 • Sikret pasning ved egen dagplejers fravær
 • Højest fire faste børn pr. dagplejer i alderen seks måneder til 3 år
Gæstedagpleje - du er sikret pasning ved egen dagplejers fravær

Når du har valgt en kommunal dagplejer, er du altid sikret pasning. Det betyder, at hvis din faste dagplejer holder ferie, er på kursus eller evt. er syg, skal kommunen altid stille gæstedagpleje til rådighed.

I Dagplejen anvender vi appen "Dagplejen" i forbindelse med morgengæstevisitering ved dagplejeres akutte fravær (sygdom). Ved kendt fravær er det dagplejens koordinatorer, der koordinerer gæsteplaceringerne. Ved opstart i dagplejen får forældrene besked om, hvilken koordinator de er tilknyttet.

Vi tilbyder gæstedagpleje ud fra følgende kriterier:

 • Vi bestræber os altid på at tilbyde gæstepleje hos en dagplejer, som barnet har mødt før. Dette kan dog ikke altid lade sig gøre.
 • Hvis muligt tilbydes gæsteplejer, som er en erfaren dagplejer uden fast tilknyttede børn
 • Gæstepleje hos dagplejere med ubesatte pladser
 • Barnet vil blive placeret hos en dagplejer som det femte barn

Gæstedagplejere:

Koordinatorerne kan kontaktes omkring gæsteplacering mandag-fredag kl. 12.30-13.30

Åbningstider og lukkedage

Dagplejen tilbyder muligheder for pasning i tidsrummet fra klokken 6.00-17.20 fordelt på fire moduler.

En dagplejeplads er på maksimalt 48 timer og kan frit benyttes inden for dagplejerens åbningstid.
For tiden er det modul 2 og modul 3, der er de mest efterspurgte.

Moduloversigt

 • Modul 1: Mandag - torsdag klokken 6.00-15.50 og fredag klokken 6.00-14.40
 • Modul 2: Mandag - torsdag klokken 6.30-16.20 og fredag klokken 6.30-15.10
 • Modul 3: Mandag - torsdag klokken 7.00-16.50 og fredag klokken 7.00-15.40
 • Modul 4: Mandag - torsdag klokken 7.30-17.20 og fredag klokken 7.30-16.10

Hvis du ikke kan finde et modul, som passer dig, kan vi undersøge, om det er muligt at ændre i åbningstiden i forhold til dine behov.

 

Lukkedage i 2024

01.01.24 Nytårsdag

28.03.24 Skærtorsdag

29.03.24 Langfredag

01.04.24 2. påskedag

09.05.24 Kr. Himmelfartsdag

20.05.24 2. pinsedag

05.06.24 Grundlovsdag

06.09.24 Pædagogisk dag

24.12.24 Juleaften

25.12.24 1. juledag

26.12.24 2. juledag

31.12.24 Nytårsaften

Lukkedage i 2024 med tilbud om behovspasning

10.05.24 Dagen efter Kr. Himmelfartsdag

27.12.24 og 30.12.24 Dagene mellem jul og nytår

Her bor dagplejerne

På kortet nedenfor har du mulighed for at få vist, hvilke dagplejere der er i Fredericia Kommune. Du kan finde oplysninger om dagplejerens navn, åbningstider og adresse. Du har naturligvis mulighed for at søge om dagplejere i hele kommunen, uanset hvor du bor i Fredericia Kommune.

Klik på kortet for at komme i gang
Når du klikker på kortet, åbner det på en ny side, hvor du får vist et større kort. Her kan du hente information om den enkelte dagplejer ved at klikke på prikkerne.

På kortet kan du også vælge at få vist alle kommunale daginstitutioner og folkeskoler i Fredericia Kommune.

KLIK PÅ KORTET FOR AT HENTE INFO

Kort Dagplejen

 

Faglighed og profil

Vores dagplejere har forskellige uddannelser og kompetencer inden for børneområdet. De har alle gennemgået grunduddannelsen suppleret med opkvalificeringskurser i for eksempel motorik, sprog, kost, førstehjælpskursus med mere.

I september 2014 startede et stort efteruddannelsesprojekt for samtlige dagplejere, så dagplejerne er opkvalificerede på faglig viden inden for nyeste forskningsresultater til børn i alderen 0-3 år. 

Alt dette giver en bred faglig viden og stor kompetence i dagplejerens arbejde med børn.

Den enkelte dagplejer sikrer et lille pædagogisk læringsmiljø i dagligdagen, der er præget af overskuelighed, lavt støjniveau, dagligdags-aktiviteter og hjemlige værdier.

Dagplejeren sikrer helhed og sammenhæng for barnet. Barnet bliver stimuleret og udfordret på de sociale-, følelsesmæssige-, motoriske- og intellektuelle områder ud fra barnets behov.

Dagplejerne mødes også i større grupper i legestuen - eller som denne video viser til Musikfestival for dagplejerne og børnene i Kirstinebjergdistriktet (klik her)

Naturdagplejere

Naturdagplejernes grønne flag

At være naturdagplejer betyder, at:

 • Børnene er ude hver dag året rundt
 • Børnene er på tur mindst en gang om ugen
 • Børnene lærer om "fra jord til bord" og sår, høster og spiser egen avl
 • Børnene lærer om vejret og årstiderne - det kommer helt af sig selv, da de er ude hver dag året rundt uanset sol eller regn
 • Dagplejeren kommer på kursus om børn i naturen
 • Dagplejeren skal lave en årsplan, der sammen med billeder sendes til Friluftsrådet

Fredericia Kommunes naturdagplejere:

 • Anni Hedegaard Poulsen
 • Elsebeth Jørgensen
 • Heidi Bager
 • Jane Petersen
 • Jannie Nielsen
 • Lea Damm Ricken
 • Lise-Lotte Møller Dam
 • Lonnie D. Sørensen
 • Lonny Oversø
 • Vibeke Rasmussen
 • Vicki Hansen

Vil du vide mere, så besøg www.groennespirer.dk

Naturdagplejebørn siger "Hej høne"

Naturdagplejebørn siger "Hej ko"

Naturdagplejebørn i naturen

Pædagogiske idrætsdagplejere

For pædagogiske idrætsdagplejere er sundhed, trivsel og bevægelse tre vigtige værdier. Det at være pædagogisk idrætsdagplejer betyder, at der er pædagogisk idræt med leg og bevægelse på programmet for dagplejebørnene hver dag flere gange om dagen.

Hver dag bliver der planlagt aktiviteter, hvor både små og store børn får pulsen op.

Fredericia Kommunes pædagogiske idrætsdagplejere:             

 • Anette Kelgren
 • Annette Bernberg Tranbjerg 
 • Annette Nielsen
 • Dorte Olsen
 • Gitte Christoffersen
 • Hanne Jørgensen
 • Heidi Greisager
 • Heidi Holm
 • Heidi Perez Poulsen
 • Jytte Eskildsen
 • Lene Wetche Balslev
 • Susan Hem
ICDP-dagplejere - Samspillet mellem barn og voksen

ICDP er en forkortelse for International Child Development Program, og er skabt af den norske psykolog Karsten Hundeide.
ICDP bygger på, at vi som mennesker bliver til i samspil med andre mennesker. Vi skaber os selv gennem andre ved at blive mødt på en anerkendende og støttende måde.
Med ICDP får dagplejerne redskaber til at møde børnene på børnenes præmisser og ser de styrker og positive handlinger, som barnet bidrager med i hverdagen.

ICDP-dagplejerne har i samspillet med barnet fokus på dialogen og koncenterer sig om at:

 • Fornemme barnets tilstand og tilpasse sin omsorg efter barnets behov og initiativer
 • Rose barnet og give det anerkendelse
 • Følge barnets initiativer
 • Hjælpe barnet med at fokusere dets opmærksomhed
 • Formidle mening med entusiasme i forhold til barnets oplevelser
 • Udvide barnets oplevelser med forklaringer, sammenligninger og historier
 • Regulere barnets handlinger. Det vil sige sætte grænser for, hvad der er tilladt på en positiv måde ved at pege på alternativer

I Fredericia Kommune kommer alle dagplejere på ICDP-kursus, fordi det er en del af dagplejernes efteruddannelse.

Derudover er der dagplejere, som har suppleret med yderligere uddannelse i ICDP:

 • Anette Kelgren
 • Annette Bernberg
 • Annette Nielsen
 • Anni H. Poulsen
 • Dorte Olsen
 • Hanne Fonnesbæk
 • Heidi Greisager
 • Heidi Holm 
 • Heidi Møller Rieck
 • Heidi Perez
 • Jytte Eskildsen
 • Kirsten Stoof Jensen
 • Lene W. Balslev
 • Marianne Thygesen
 • Rikke Pagh
 • Sonja Johannesen
 • Susanne Bæk
 • Ulla Hansen
 • Vibeke Rasmussen
 • Vivi Hansen
Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af dagplejerens arbejde med børnenes læring og udvikling.

Dagplejen er kendetegnet ved, at arbejdet udøves i dagplejerens eget hjem. Børnenes læringsmiljø er fortrinsvist i dagplejerens hjem, men også i legestuen.

Hos dagplejeren er der fokus på "De 6 kompetencer".

De 6 kompetencer:

 • Personlige kompetencer
 • Natur og naturfænomener
 • Sociale kompetence
 • Krop og bevægelse
 • Sprog
 • Kultur og kulturelle udtryksformer

Herudover vil der altid være plads til de emner, der optager børnene lige nu og her. Med den særlige opmærksomhed på børnenes læring er dagplejeren med til at sikre, at alle børnene styrkes i de kompetencer, de er i besiddelse af.

Læring finder sted alle steder: I børnenes leg, i samspillet med dagplejeren, gennem tryghed, nærhed, omsorg for børnene og meget andet.

Barnet understøttes i sin udvikling og kan tilbydes særlig hjælp, hvis det har brug for ekstra motorisk eller sproglig støtte.

Dagplejeren samarbejder tæt med dagplejekonsulenten.

Kost- og madpolitik

Dagplejeren skal sørge for at give børnene en sund og varieret kost med årstidens frugt og grønt. Det er dagplejeren, der indkøber og betaler kosten.

I tilfælde hvor barnet på grund af fx diabetes eller allergi skal have specialkost, skal forældre selv stille denne kost til rådighed.

Legestuen

Legestuegrupperne
Alle dagplejere er tilknyttet en legestuegruppe, som arbejder tæt sammen.

Grupperne mødes som udgangspunkt en gang om ugen i lokaler, hvor de laver fælles aktiviteter.

Formålet med legestuen er først og fremmest samværet og aktiviteterne børn og voksne imellem. Samtidig giver det dagplejerne mulighed for at drøfte faglige ting på tværs og få faglig sparring. Dagplejekonsulenterne har kontor i tilknytning til de forskellige legestuer og er derfor også tæt på både børn og dagplejere i hverdagen.

Dagplejerne mødes i legestuer følgende steder:

 • Legestuen i Østervold, Øster Voldgade 3
 • Legestuen i Lucinahaven, Tingvejen 22
 • Legestuen i Bøgeskov, Bøgeskovvej 35
 • Legestuen i Dagplejehuset, Dannevirkevej 4
Forældrebestyrelsen i Dagplejen

Camilla Seeberg (Formand)
camillaseeberg@hotmail.com

Kirstine Vestergaard Jensen (næstformand)
vestergaardkirstine@gmail.com

Anika Lindsgaard
Anika94lindsgaard@hotmail.com

Mathias Nørmark Thrane

Sebastian Kongslund
kongslund@live.dk

Heidi Anette Holm (dagpleje repræsentant)
Heidi.holm@fredericia.dk

Marianne Aagaard (dagpleje repræsentant)
Marianne.aagaard@fredericia.dk

Pædagogisk leder: Lone Heyk Nyborg
lone.heyk@fredericia.dk

Leder af Dagplejen: Sisse Salomon Dohrmann
Sisse.dohrmann@fredericia.dk

Forsikring, tilladelser og tavshedspligt

Forsikring
Fredericia Kommune har ikke en kollektiv forsikring, der dækker dit barn i den tid, barnet er i dagpleje. Du er derfor som forældre selv ansvarlig for eventuelt at tegne en forsikring, der dækker skader, som måtte opstå, mens dit barn er i dagpleje.

Tilladelser

 • Transport
  For at dagplejeren kan have mulighed for at køre med dit barn i arbejdstiden, kræver det en skriftlig tilladelse
  Kørsel med dit barn skal have et pædagogisk formål - for eksempel kørsel til legestue, besøg hos anden dagplejer, udflugt og lignende
  Alle børn skal være fastspændte i sikkerhedsmæssig godkendte autostole
  Det er frivilligt, om du vil underskrive kørselstilladelsen
   
 • Foto
  Ofte bliver der taget fotos af dagligdagen hos Dagplejeren. Billederne bliver for eksempel brugt på Dagplejens hjemmeside, i nyhedsbreve til forældre med mere. På Aula skal forældrene ved barnets start i dagplejen give tilladelse til, at barnet må fotograferes, og at billederne må anvendes jævnfør ovenstående.

Tavshedspligt
I dagplejen har alle ansatte tavshedspligt.

Tavshedspligten:

 • omfatter alle personer, som er bosiddende på dagplejerens adresse
 • gælder forhold omkring børn og forældre, som dagplejeren og andre måtte få kendskab til gennem sit arbejde
 • gælder ikke kun under ansættelse, men også efter eventuel fratrædelse
Samarbejde med daginstitutionerne

I Fredericia Kommune samarbejder vi for at skabe helhed i børnenes liv og lette overgangen fra dagpleje til daginstitution.

Dagplejerne går på besøg i daginstitutionerne og deltage i forskellige aktiviteter, ligesom dagplejere og daginstitutioner mødes til forskellige arrangementer rundt om i kommunen.

Inden barnet går fra dagpleje til daginstitution, besøger dagplejen den daginstitution barnet starter i (hvis afstanden tillader det).

For at sikre at alle børn får en god start i daginstitutionen, udarbejder alle dagplejere en overgangsbeskrivelse på barnet forud for overgangen til daginstitutionen.

Når dit barn har brug for ekstra støtte

Har dit barn behov for lidt ekstra støtte i hverdagen, for eksempel til motorisk eller sproglig udvikling, så tilbyder dagplejen hjælp via en række samarbejdspartnere.

Vi samarbejder med:

Sundhedsplejen
PPR / Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Læringsmiljøpædagogerne

30 timers modul til børn af forældre på barselsorlov

Efter den nye aftale om dagtilbud 2018 er det vedtaget, at alle kommuner skal tilbyde et deltidsmodul i  dagplejen på 30 timer om ugen til ældre søskendebørn af forældre på barsel efter barselsloven.

Muligheden for en plads på deltidsmodulet gælder også forældre, der har valgt at genoptage arbejdet delvist, og forældre, der afholder barsel i forbindelse med adoption, udskudt barsel, barsel ved forældreorlov med videre.

Det er muligt at få pladsen på deltidsmodulet, mens du er på barsel under graviditeten samt efter fødslen. Den ene eller begge forældre skal som minimum afholde barsels- eller forældreorlov svarende til 40 % af arbejdstiden (for eksempel 2 dage om ugen eller 15 timer på en 37 timers arbejdsuge), før de har mulighed for at få deltidspladsen.

Retningslinjer

 • Der skal minimum bruges/tælles fire timer pr. dag og maksimum 9 1/2 timer pr. dag. Også på lukkedage og helligdage.

 • Der kan ikke spares timer op, hvis barnet er fraværende for eksempel på grund af sygdom eller fridag.

 • Der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer. Det er op til den enkelte dagplejer at udmelde, hvor ofte der skal afleveres en plan for brugen af ugens timer.

Sådan søger du om et 30-timers deltidsmodul

 • Du kan søge plads på deltidsmodulet i dagplejen i Fredericia Kommune via den Digitale Pladsanvisning øverst på denne side.
 • Hvis barnet i forvejen har en dagplejeplads i Fredericia Kommune, skal deltidsmodulet søges med 1 måneds varsel til den første i måneden. Du kan tidligst få plads på deltidsmodulet fra den 1. i den måned, hvor du påbegynder din barsel.
 • I ansøgningen skal du angive den periode, du ønsker deltidsmodulet. Hvis du efterfølgende ønsker deltidsmodulet i en kortere periode, skal du give Fredericia Kommune besked.
 • Du skal dokumentere, at du holder barselsorlov efter barselsloven. Dokumentationen kan for eksempel være en kopi af vandrejournalen, hvori det forventede fødselstidspunkt står, en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende.

Indsend venligst din ansøgning og dokumentation samtidig. Vi behandler først din ansøgning, når der er dokumentation for barselsorloven.

Hvornår ophører deltidsmodulet?
Deltidsmodulet på 30 timer om ugen ophører ved udgangen af den måned, hvor forældrenes barselsorlov afbrydes eller på anden vis ophører.

Når pladsen på deltidsmodulet ophører, kommer dit barn automatisk tilbage på fuld tid.

Forældrene kan beholde pladsen på deltidsmodulet, hvis barselsorloven afbrydes i en periode på mindre end fem uger. Hvis forældrene afbryder barselsorloven i en periode på mere end fem uger, bortfalder retten til pladsen på 30 timers deltidsmodul.

Forældrene skal give Fredericia Kommune besked, hvis barselsorloven afbrydes i en periode på mere end fem uger, eller hvis barselsorloven på anden vis ophører.