Dagplejen i Fredericia Kommune

Dagplejen

Dagplejen er et tilbud til 0-2 årige børn

Velkommen til Dagplejen i Fredericia Kommune

 • Dagplejen er et moderne og professionelt dagtilbud til børn i alderen 0-2 år
 • Vi skaber udvikling, leg, læring og trivsel for det enkelte barn
 • Vi skaber nærhed og trygge relationer
 • Vi tilbyder gæstedagpleje ved sygdom og ferie
10 gode grunde til at vælge en kommunal dagplejer
 • God tid til det enkelte barn
 • Tryghed i hverdagen
 • Tætte og nære relationer
 • Tilrettelagt hverdag ud fra barnets behov, trivsel og udvikling
 • Sund og varieret kost med årstidens frugt og grønt
 • Et lærerigt miljø i hjemlige rammer
 • Fælles aktiviteter - for eksempel i legestuer
 • Tæt forældresamarbejde
 • Sikret pasning ved egen dagplejers fravær
 • Højest fire faste børn pr. dagplejer i alderen seks måneder til 3 år
Her bor dagplejerne

På kortet nedenfor har du mulighed for at få vist, hvilke dagplejere der er i Fredericia Kommune. Du kan finde oplysninger om dagplejerens navn, åbningstider og adresse. Du har naturligvis mulighed for at søge om dagplejere i hele kommunen, uanset hvor du bor i Fredericia Kommune.

Klik på kortet for at komme i gang
Når du klikker på kortet, åbner det på en ny side, hvor du får vist et større kort. Her kan du hente information om den enkelte dagplejer ved at klikke på prikkerne.

På kortet kan du også vælge at få vist alle kommunale daginstitutioner og folkeskoler i Fredericia Kommune.

KLIK PÅ KORTET FOR AT HENTE INFO

Kort Dagplejen

 

Sådan søger du en plads

Sådan gør du:

 • Klik på "Søg plads i dagtilbud" under Selvbetjening øverst på denne side.
 • Du kommer nu ind i Den Digitale Pladsanvisning.
 • Klik på ”Log på” i øverste højre hjørne
 • Log på med NemID

Den Digitale Pladsanvisning giver også mulighed for at tjekke ventelister, se status på ansøgning med videre.
  
Besøg hos dagplejeren
Når du får tilbudt en kommunal dagplejeplads, aftales et besøg hos dagplejeren. Her møder du dagplejeren og kan stille spørgsmål, se hjemmet og høre om hverdagen i dagplejen. Dagen efter besøget bedes du give besked til dagplejeren, om du ønsker pladsen.

Faglighed og profil

Vores dagplejere har forskellige uddannelser og kompetencer inden for børneområdet. De har alle gennemgået grunduddannelsen suppleret med opkvalificeringskurser i for eksempel motorik, sprog, kost, førstehjælpskursus med mere.

I september 2014 startede et stort efteruddannelsesprojekt for samtlige dagplejere, så dagplejerne er opkvalificerede på faglig viden inden for nyeste forskningsresultater til børn i alderen 0-3 år. 

Alt dette giver en bred faglig viden og stor kompetence i dagplejerens arbejde med børn.

Den enkelte dagplejer sikrer et lille pædagogisk læringsmiljø i dagligdagen, der er præget af overskuelighed, lavt støjniveau, dagligdags-aktiviteter og hjemlige værdier.

Dagplejeren sikrer helhed og sammenhæng for barnet. Barnet bliver stimuleret og udfordret på de sociale-, følelsesmæssige-, motoriske- og intellektuelle områder ud fra barnets behov.

Naturdagplejere

Fredericia Kommune har ni kommunale naturdagplejere.

At være naturdagplejer betyder, at:

 • Børnene er ude hver dag året rundt
 • Børnene er på tur mindst en gang om ugen
 • Børnene lærer om "fra jord til bord" og sår, høster og spiser egen avl
 • Børnene lærer om vejret og årstiderne - det kommer helt af sig selv, da de er ude hver dag året rundt uanset sol eller regn
 • Dagplejeren kommer på kursus om børn i naturen
 • Dagplejeren skal lave en årsplan, der sammen med billeder sendes til Friluftsrådet

Distriktsinstitutionen Erritsø

 • Lonny Oversø
 • Inge Pedersen
 • Helle S. Kristiansen

Distriktsinstitutionen Fjordbakke

 • Mette Bertelsen
 • Jane Petersen
 • Lise-lotte Møller Dam
 • Heidi Bager

Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

 • Anni Poulsen
 • Vibeke Rasmussen

Vil du vide mere, så besøg www.groennespirer.dk

Idrætsdagplejere

For idrætsdagplejere er sundhed, trivsel og bevægelse tre vigtige værdier. Det at være idrætsdagplejer betyder, at der er pædagogisk idræt med leg og bevægelse på programmet for dagplejebørnene hver dag flere gange om dagen.

Hver dag bliver der planlagt aktiviteter, hvor både små og store børn får pulsen op.

Fredericia Kommune har to idrætsdagplejere:

 • Annette Nielsen, Kirstinebjergdistriktet
 • Lene Wetche Balslev, Kirstinebjergdistriktet
Åbningstider og lukkedage

Dagplejen tilbyder muligheder for pasning i tidsrummet fra klokken 6.00-17.20 fordelt på fire moduler.

En dagplejeplads er på maksimalt 48 timer og kan frit benyttes inden for dagplejerens åbningstid.
For tiden er det modul 2 og modul 3, der er de mest efterspurgte.

Moduloversigt

 • Modul 1: Mandag - torsdag klokken 6.00-15.50 og fredag klokken 6.00-14.40
 • Modul 2: Mandag - torsdag klokken 6.30-16.20 og fredag klokken 6.30-15.10
 • Modul 3: Mandag - torsdag klokken 7.00-16.50 og fredag klokken 7.00-15.40
 • Modul 4: Mandag - torsdag klokken 7.30-17.20 og fredag klokken 7.30-16.10

Hvis du ikke kan finde et modul, som passer dig, kan vi undersøge, om det er muligt at ændre i åbningstiden i forhold til dine behov.

Behovsåbent
For at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i dagplejeafdelingen er der behovsåbent:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • 27. december - 30. december (begge dage inkl.)

Lukkedage

 • 5. juni - Grundlovsdag
 • 24. og 31. december
Gæstedagpleje

Når du har valgt en kommunal dagplejer, risikerer du ikke pludselig at stå uden pasning. Hvis dagplejeren bliver syg, skal på kursus eller har ferie, kan dit barn komme i gæstedagpleje. Vi tilbyder gæstedagpleje efter denne prioritering:

 1. Hvis muligt tilbydes distriktets gæsteplejer, som er en erfaren dagplejer uden fast tilknyttede børn
 2. Gæstepleje hos dagplejere med ubesatte pladser, som fortrinsvist er i dit eget distrikt
 3. Barnet vil blive placeret hos en dagplejer som det femte barn
 4. Vi bestræber os altid på at tilbyde gæstepleje i lokalområdet og hos en dagplejer, som barnet har mødt før. Dette kan dog ikke altid kunne lade sig gøre.

Hvis du selv kan sørge for pasning frem for gæstedagpleje, er der i særlige tilfælde mulighed for at få forældrebetalingen tilbagebetalt. Forudsætningen for tilbagebetaling er blandt andet, at du har bopæl i Fredericia Kommune.

Du skal kontakte din koordinator, hvis du i første omgang har takket nej til gæsteplejen, men så efterfølgende får behov for pasning.

Bilag

Gæstedagplejere i distrikterne

Din faste dagplejer kan fortælle dig, hvem der er gæstedagplejer i dit distrikt.

Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

Anni Torp Kjær, tlf. 22 93 87 09, mail: anni.kjar@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Fjordbakke

Hanne Jørgensen, tlf. 42 15 61 69, mail: hanne.jorgensen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Erritsø

Lisbeth Dahlhus Jensen, tlf. 28 72 32 77, mail: lisbeth.d.jensen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk 

Sonja Johannesen, tlf. 22 94 28 69, mail: sonja.johannesen@fredericia.dk

Kost- og madpolitik

Dagplejens madpolitik
Dagplejeren skal sørge for at give barnet en sund og varieret kost med årstidens frugt og grønt. Det er dagplejeren, der indkøber og betaler kosten.
 
Specialkost
I tilfælde hvor barnet på grund af diabetes eller allergi skal have specialkost, skal I som forældre selv stille denne kost til rådighed. Færdigblandet modermælkserstatning medbringes også af forældrene.
 
Dagplejeren sørger for, at børnene har en god oplevelse under spisningen, uanset om barnet spiser dagplejerens kost eller forældrenes medbragte specialkost.

Koordinatorer i distrikterne

Din faste dagplejer kan fortælle, hvem der er koordinator i dit distrikt.

Distriktsinstitutionen Kirstinebjerg

Heidi Møller Rieck, Tlf. 22 93 88 31, heidi.jacobsen@fredericia.dk

Jytte K. Eskildsen, Tlf. 22 93 86 64, jytte.eskildsen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Fjordbakke

Gurli Nissen, Tlf. 22 19 75 21, gurli.nissen@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Erritsø

Lene Madsen, Tlf. 22 93 89 73, lene.madsen1@fredericia.dk

Distriktsinstitutionen Ullerup Bæk

Heidi Greisager​, Tlf. 22 93 86 50, heidi.greisager@fredericia.dk

Heidi Holm, Tlf. 22 93 25 68, heidi.holm@fredericia.dk

Legestuen

Legestuegrupperne
De fleste dagplejere er tilknyttet en legestuegruppe, som arbejder tæt sammen.

Grupperne mødes en gang om ugen eller hver 14. dag i lokaler, hvor de laver fælles aktiviteter.

Formålet med legestuen er først og fremmest samværet og aktiviteterne børn og voksne imellem.

Forældreråd

Forældreråd i Erritsø distriktet 2016-2017

Forældreråd i Fjordbakke distriktet 2016-2017

Forældreråd Kirstinebjerg distriktet 2017-2018

Forældreråd Ullerup Bæk distriktet 2

Forsikring, tilladelser og tavshedspligt

Forsikring
Fredericia Kommune har ikke en kollektiv forsikring, der dækker dit barn i den tid, barnet er i dagpleje. Du er derfor som forældre selv ansvarlig for eventuelt at tegne en forsikring, der dækker skader, som måtte opstå, mens dit barn er i dagpleje.

Tilladelser

 • Transport
  For at dagplejeren kan have mulighed for at køre med dit barn i arbejdstiden, kræver det en skriftlig tilladelse
  Kørsel med dit barn skal have et pædagogisk formål - for eksempel kørsel til legestue, besøg hos anden dagplejer, udflugt og lignende
  Alle børn skal være fastspændte i sikkerhedsmæssig godkendte autostole
  Det er frivilligt, om du vil underskrive kørselstilladelsen
   
 • Foto
  Ofte bliver der taget fotos af dagligdagen hos Dagplejeren. Billederne bliver for eksempel brugt på Dagplejens hjemmeside, i nyhedsbreve til forældre med mere. På oplysningsskemaet skal forældrene ved barnets start i dagplejen give skriftlig tilladelse til, at barnet må fotograferes, og at billederne må anvendes jævnfør ovenstående.

Tavshedspligt
I dagplejen har alle ansatte tavshedspligt.

Tavshedspligten:

 • omfatter alle personer, som er bosiddende på dagplejerens adresse
 • gælder forhold omkring børn og forældre, som dagplejeren og andre måtte få kendskab til gennem sit arbejde
 • gælder ikke kun under ansættelse, men også efter eventuel fratrædelse
Bestyrelser

I bestyrelsen for Erritsø distriktet
Wicky Kalbæk, wika@outlook.dk

I bestyrelsen for Fjordbakke distriktet
Karina Bukh, Tlf. 29 89 03 67, karina@bukh.nu 
 
I bestyrelsen for Kirstinebjerg distriktet
Line Kusk, Tlf. 23 96 36 53, lyner1988@hotmail.com
 
I bestyrelsen for Ullerup Bæk distriktet
Louise Christensen, Tlf. 60 24 15 88, louise.christensen88@gmail.com

Samarbejde med daginstitutionerne

I Fredericia Kommune samarbejder vi for at skabe helhed i børnenes liv og lette overgangen fra dagpleje til daginstitutioner og børnehaver.

Dagplejerne er velkomne til at komme på besøg i daginstitutionerne og deltage i forskellige aktiviteter.

Daginstitutionerne besøger også dagplejerne i deres hjem eller mødes med dem i legestuen.

Inden barnet går fra dagpleje til daginstitution, besøger dagplejen den daginstitution barnet starter i (hvis afstanden tillader det).

Dagplejeren medbringer de papirer, som forældrene har skrevet under på i forbindelse med overgangen til daginstitution. Papirerne indeholder oplysninger, som skal være med til at sikre, at jeres barn får en god start i daginstitutionen.

Når dit barn har brug for ekstra støtte

Har dit barn behov for lidt ekstra støtte i hverdagen, for eksempel til motorisk eller sproglig udvikling, så tilbyder dagplejen hjælp via en række samarbejdspartnere.

Vi samarbejder med:

Sundhedsplejen
CPU / Center for Pædagogisk Viden og Udvikling
PPR / Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

 

Pædagogisk arbejde

Den pædagogiske læreplan er en beskrivelse af dagplejerens arbejde med børnenes læring og udvikling.

Dagplejen er kendetegnet ved, at arbejdet udøves i dagplejerens eget hjem. Børnenes læringsmiljø er fortrinsvist i dagplejerens hjem, men også i legestuen.

Hos dagplejeren er der fokus på "De 6 kompetencer".

De 6 kompetencer:

 • Personlige kompetencer
 • Natur og naturfænomener
 • Sociale kompetence
 • Krop og bevægelse
 • Sprog
 • Kultur og kulturelle udtryksformer

Herudover vil der altid være plads til de emner, der optager børnene lige nu og her. Med den særlige opmærksomhed på børnenes læring er dagplejeren med til at sikre, at alle børnene styrkes i de kompetencer, de er i besiddelse af.

Læring finder sted alle steder: I børnenes leg, i samspillet med dagplejeren, gennem tryghed, nærhed, omsorg for børnene og meget andet.

Barnet understøttes i sin udvikling og kan tilbydes særlig hjælp, hvis det har brug for ekstra motorisk- eller sproglig støtte.

Dagplejeren samarbejder tæt med distriktets pædagogiske leder.

Feedback