Høringer

21.04.2021 - 09:43
Klagefristen er den 19. maj 2021
20.04.2021 - 10:26
Klagefristen er den 18. maj 2021
24.03.2021 - 07:54
Klagefristen er den 21. april 2021
16.03.2021 - 14:36
Høringsfrist senest: 11. maj 2021
05.03.2021 - 09:57
Høringsperiode: 05.03.2021 - 05.09.2021
03.03.2021 - 10:33
Høringsfristen udløber 31. marts 2021
25.02.2021 - 16:40
Byrådet har i både Budget 2020 og Budget 2021 ønsket at få et forslag til en ny økonomimodel på skoleområdet.
08.12.2020 - 13:25
Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 356 – for DSB værksted ved Egumvej
28.10.2020 - 10:30
Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen inden for området for lokalplan nr. 284 – Boliger i Skærbæk øst
27.10.2020 - 07:30
Nye regler gælder fra den 5. december 2020
21.09.2020 - 09:29
Social- og Beskæftigelsesudvalget har den 14. september 2020 1. behandlet Beskæftigelsesplan 2021
10.12.2019 - 10:03
Nye regler gælder fra den 2. juni 2020
04.10.2019 - 08:30
Høringsfrist: 24. oktober 2019
14.06.2019 - 10:08
Børne- og Skoleudvalget har besluttet at sende et forslag om nye moduler i daginstitutionerne i høring.
23.08.2018 - 12:33
Klagefrist: 20. september 2018
28.06.2018 - 11:37
Frist for at se ansøgningsmateriale: 3. august 2018