Borgerrådgiver Liv Lykkegaard
Slå adgang med tegn til/fra

Borgerrådgiver

Jeg er ansat som Fredericia kommunes borgerrådgiver, og hedder Liv Lykkegaard. Hos borgerrådgiveren kan borgere, foreninger og virksomheder få vejledning, rådgivning og støtte i kontakten med Fredericia kommune, og finde ud af i samarbejde med mig hvordan du/I kommer videre med din/ jeres konkrete sag i kommunen.

Borgerrådgiveren kan f.eks. hjælpe med følgende opgaver:

  • Rådgive og vejlede i f.eks. forståelse af breve, informationer og/eller afgørelser fra kommunen.
  • Vejlede og rådgive om juridiske rettigheder og eventuelle yderligere klagemuligheder.
  • Vejlede om yderligere tiltag samt tilbyde mægling, når sager er gået i hårknude for at sikre fortsat god dialog mellem dig/jer og kommunen.
  • Hjælpe videre i klagesystemet, samt tilbyder støtte til udformning af klager.
  • Henvise og formidle kontakt til rette afdeling og medarbejder i kommunen.
  • Løbende dialog med forvaltningen for at søge for evt. uoverensstemmelser mellem borger og kommunen løses.

Du/I kan få hjælp til forberedelse til en samtale/møde i kommunen, og vi kan sammen få skabt et overblik i din/jeres sag.

Om Borgerrådgiveren

Tilbuddet er gratis, og er for alle borgere, foreninger og virksomheder i Fredericia kommune.

  • Borgerrådgiveren er ansat af Fredericia Byråd, og er en uvildig rådgivning og vejledningsinstans, som er uafhængig af kommunen administration.
  • Borgerrådgiveren har tavshedspligt, og de oplysninger du giver vil forblive anonyme med mindre du giver samtykke til de viderebringes.

    Styrelses vedtægter

 

 

Kontakt Borgerrådgiveren

Du/I kan altid ringe, sende sms 2510 5646 eller mail på borgerraadgiver@fredericia.dk 

Du/I er også velkommen til at kigge forbi, men hvis du/I vil være sikker på jeg har tid, så er det en god ide at aftale en tid med mig inden.

Jeg vil bestræbe mig på, at svare hurtigst muligt tilbage, og du/I kan forvente svar fra mig inden for 24 timer med mindre det er weekend, helligedage eller ferie.

Træffetider hos borgerrådgiver

Samtaletider: Mandag og onsdag mellem kl. 10-14, og torsdag mellem kl. 9 -17. Torsdag vil jeg være i medborgerhuset fra  kl. 9-12

Jeg har kontor på Rådhuset, og ved din ankomst vil jeg sørge for at hente dig. Har du behov for vi holder møde hjemme hos dig er det også en mulighed.

 

 

Håndtering af persondata

Din persondata registreres ikke i det øjeblik, at du henvender dig til borgerrådgiveren. Det gør den først, hvis du og borgerrådgiveren i fællesskab bliver enige om at oprette en sag på baggrund af din henvendelse. I sådanne tilfælde registrerer borgerrådgiveren, hvem du er og hvad din klage drejer sig om.

Du har altid mulighed for at sige nej til, at borgerrådgiveren må videregive oplysninger om dig til relevante dele af administrationen. Du skal blot være opmærksom på, at et nej vil begrænse borgerrådgiverens mulighed for at behandle din henvendelse.

 

Digital post (med personfølsomme oplysninger)

jf. øverst. vedr. link.

Du kan fra din digitale postkasse (videre-)sende dokumenter til borgerrådgiveren. Personfølsomme oplysninger er naturligvis personnummer, men også "en oplysning om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold."

Det er en fordel, hvis du inden, du klikker, gemmer dokumentet på din pc, så du kan vedhæfte det inden, at du videresender.

 

Whistleblowerordningen

Den er IKKE til kommunens borgere medmindre, at du er nuværende, tiltrædende eller tidligere ansat, samarbejdspartner, som aflønnes af og/eller udfører opgaver på vegne af kommunen (fx plejefamilier, anden aktør) og leverandører af varer og tjenesteydelser til kommunen kan indberette til ordningen.

Du kan finde ordningen her: https://www.fredericia.dk/om-kommunen/organisation/fredericia-kommunes-w...

Borgere kan som altid tage fat i borgerrådgiveren, hvis de oplever noget, der er bekymrende.