Borgerrådgiver Liv Lykkegaard
Slå adgang med tegn til/fra

Borgerrådgiver

På siden kan du/I få viden om hvad borgerrådgiveren beskæftiger sig med i forhold til samarbejdet med borgerne. Læs endelig videre og tag kontakt ved spørgsmål.

FERIELUKKET frem til onsdag den 22. maj

Mit navn er Liv Lykkegaard, og jeg er ansat som Borgerrådgiver i Fredericia kommune.

Hos borgerrådgiveren kan borgere, foreninger, og virksomheder få vejledning og finde ud af i samarbejde hvordan du/i kan få den rette hjælp i jeres konkrete sag ved Fredericia kommune

Borgerrådgiveren kan f.eks. hjælpe med følgende opgaver:

  • Rådgive og vejlede i f.eks. forståelse af breve, informationer og/eller afgørelser fra kommunen.
  • Vejlede og rådgive om juridiske rettigheder og eventuelle yderligere klagemuligheder.
  • Vejlede om yderligere tiltag samt tilbyde mægling, når sager er gået i hårknude for at sikre fortsat god dialog mellem dig/jer og kommunen.
  • Hjælpe videre i klagesystemet, samt tilbyder støtte til udformning af klager.
  • Henvise og formidle kontakt til rette afdeling og medarbejder i kommunen.
  • Have løbende dialog med forvaltningen for at søge for evt. uoverensstemmelser mellem borger og kommunen løses.

Du/I kan få hjælp til forberedelse til en samtale/møde i kommunen, og vi kan sammen få skabt et overblik i din/jeres sag.

Om Borgerrådgiveren

Tilbuddet er gratis, og er for alle borgere, foreninger og virksomheder i Fredericia kommune.

  • Borgerrådgiveren er ansat af Fredericia Byråd, og er en uvildig rådgivning og vejledningsinstans, som er uafhængig af kommunen administration.
  • Borgerrådgiveren har tavshedspligt, og de oplysninger du giver vil forblive anonyme med mindre du giver samtykke til de viderebringes.

    Styrelses vedtægter

 

 

Kontakt

Du/I kan altid ringe, sende sms 2510 5646 eller mail på borgerraadgiver@fredericia.dk 

Du/I er også velkommen til at kigge forbi, men hvis du/I vil være sikker på jeg har tid, så er det en god ide at aftale en tid med mig inden.

Jeg vil bestræbe mig på, at svare hurtigst muligt tilbage med mindre det er weekend, helligedage eller ferie.

Samtaletider

Samtaletider:
Mandag: kl. 10-14
Tirsdag:  kl. 10-14
Onsdag: kl. 10-14
Torsdag: kl. 10-16 (Torsdag vil jeg som oftest være fysisk til stede i medborgerhuset fra kl. 10-13)
Fredag træffes jeg ikke.

Jeg har fast kontor på Rådhuset på samtaletorvet i lokale 14 (til højre i forhallen). Har du behov for, vi holder møde hjemme hos dig er det også en mulighed.

 

Håndtering af persondata

Din persondata registreres ikke i det øjeblik, at du henvender dig til borgerrådgiveren. Det gør den først, hvis du og borgerrådgiveren i fællesskab bliver enige om at oprette en sag på baggrund af din henvendelse. I sådanne tilfælde registrerer borgerrådgiveren, hvem du er og hvad din klage drejer sig om.

Du har altid mulighed for at sige nej til, at borgerrådgiveren må videregive oplysninger om dig til relevante dele af administrationen. Du skal blot være opmærksom på, at et nej vil begrænse borgerrådgiverens mulighed for at behandle din henvendelse.

 

Digital post (med personfølsomme oplysninger)

jf. øverst. vedr. link.

Du kan fra din digitale postkasse (videre-) sende dokumenter til borgerrådgiveren. Personfølsomme oplysninger er naturligvis personnummer, men også "en oplysning om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold."

Det er en fordel, hvis du inden, du klikker, gemmer dokumentet på din pc, så du kan vedhæfte det inden, at du videresender.

 

Whistleblowerordningen

Den er IKKE til kommunens borgere medmindre, at du er nuværende, tiltrædende eller tidligere ansat, samarbejdspartner, som aflønnes af og/eller udfører opgaver på vegne af kommunen (fx plejefamilier, anden aktør) og leverandører af varer og tjenesteydelser til kommunen kan indberette til ordningen.

Du kan finde ordningen her: https://www.fredericia.dk/om-kommunen/organisation/fredericia-kommunes-w...

Borgere kan som altid tage fat i borgerrådgiveren, hvis de oplever noget, der er bekymrende.

Landsdækkende undersøgelse af de kommunale borgerrådgivere - marts 2024