Ikonbillede - en hånd der holder et træ og skal visualiserer miljø
Miljø
Reglerne for dyrehold afhænger af, hvor mange dyr du vil have, og om du bor i eller udenfor byen.
Fredericia Kommune er miljømyndighed for alle virksomheder i kommunen. Undtaget er nogle få store virksomheder, hvor Staten/Miljøstyrelsen er myndighed