Slå adgang med tegn til/fra

Det Bruunske Pakhus

Fredericias kulturelle forsamlingshus

Det Bruunske Pakhus er mødested for kulturelle foreninger og ramme om forskellige kulturelle arrangementer som foredrag, aftenskoleundervisning, teater, musik mv.

Byens kulturelle foreninger og institutioner tilbydes faciliteter (møde- og foredragslokaler, øvelokaler, værkstedsfaciliteter) til enkeltarrangementer, projektforløb eller som faste brugere.
 

Hvem kan låne og leje?
 • Foreninger hjemmehørende i Fredericia Kommune kan låne lokaler til offentlige arrangementer og til foreningsarrangementer.
 • Kommunale institutioner og afdelinger kan låne lokaler til møder og offentlige arrangementer.
 • Foreninger, herunder oplysningsforbund, kan låne lokale til faste ugentlige eller månedlige aktiviteter.
 • Private og erhvervsdrivende kan leje lokaler til både offentlige og private arrangementer.
 • N.B. Der er lukket for udleje til private arrangementer resten af 2020, idet der ikke er flere ledige datoer.
Hvem kan ikke låne og leje?

Lokalerne lånes ikke ud til religiøse, politiske eller kommercielle formål.

Udlejning til sådanne formål hviler på en konkret vurdering af, om arrangementet er foreneligt med huset profil og formål.

Hvordan søger man?

Foreninger kan oprette sig som brugere på fredericia.halbooking.dk. Herefter kan man lave bookingforespørgsler på ønskede datoer og lokaler.

Aftale om leje af Det Bruunske Pakhus opnås efter skriftlig henvendelse (mail) til Kultur & Idræt.

Kultur & Idræt prioriterer henvendelser i henhold til de nævnte kriterier og under hensyntagen til et rimelighedsprincip i fordelingen, således at flest mulige brugere får adgang til faciliteterne.
Dette betyder, at en enkelt bruger ikke vil kunne lægge beslag på et lokale i et omfang, der begrænser andre brugeres adgang til faciliteterne.

Kultur & Idræt forbeholder sig ret til at afvise henvendelser om lån leje, såfremt et arrangement ikke er foreneligt med husets formål og profil.

N.B.: Der er lukket for udleje til private fester for resten af 2020, idet der ikke er flere ledige datoer. 

Lokalerne

Spillestedet/koncersalen

 • Caféborde og stole til 100 personer.
 • Scene med bagtæppe, lys og lydanlæg, inkl. mikrofoner.
 • Fulll-HD projektor med mulighed for tilslutning til lydanlæg, fastmonteret lærred.
 • Digitalt klaver.
 • Se særskilt rider for nærmere specifikationer på lydanlæg.

Caféen

 • Borde og stole til 40 personer.
 • Bar med kølefaciliteter.

Mødelokalet, 1. sal

 • Langborde og stole til 60 personer.
 • Klaver.

Køkken

 • Service, porcelæn, glas, kopper mv. til 100 pers.
  Køler, fryser, komfur, opvaskemaskine og kaffemaskine.
  Diverse køkkeninventar, inkl. skåle, fade, kander mv.

Faciliteter i øvrigt

 • Mobil projektor samt lærred på stativ.
 • Gratis trådløst net i hele huset
Priser

Foreninger og kommunale brugere/aktører betaler ikke for brug af huset.
Private betaler leje på almindelige markedsvilkår.
Faste brugere betaler ikke men forpligter sig til at arrangere et antal offentlige arrangementer i løbet af året og bidrager således til husets program.

 

 

Hel dag

Halv dag (op til 4 timer)

Hele huset

5.000

2.500

Caféen

2.500

1.250

Mødelokale, 1. sal

2.500

1.250

Kontakt

Alle henvendelser vedr. arrangementer i Det Bruunske Pakhus skal rettes direkte til arrangøren. Kultur & Idræt udlåner alene lokalerne og er ikke ansvarlige for billetsalg mv.

Teknisk serviceleder Poul Lassen (praktisk afvikling, nøglechip, AV-udstyr mv.)
Mail: poul.lassen@fredericia.dk
Tlf.: 20 60 95 72

Kulturkonsulent Kristian Lykkebo (booking, henvendelser vedr. lån og leje)
Mail: kristian.lykkebo@fredericia.dk
Tlf.: 25 12 94 39