Slå adgang med tegn til/fra

Hjælp til virksomheder, der er ramt af coronakrisen

Er din virksomhed ramt af coronakrisen? Så er der hjælp at hente hos Jobcentret, Business Fredericia, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Erhvervsstyrelsen.
Hotline til virksomheder

Virksomhedsservice
Du er altid velkommen til at kontakte Jobcenter Fredericias virksomhedsservice, som kan hjælpe dig med:

 • generel rekrutteringsservice
 • forebyggelse og fastholdelse af dine medarbejdere
 • opkvalificering og efteruddannelse
 • information om love og regler på arbejdsmarkedsområdet

Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf.: 72 11 36 99 eller på mail: virksomhedsservice@fredericia.dk 

Business Fredericia
Har du brug for generel sparring om, hvordan din virksomhed skal forholde sig til coronakrisen? Kontakt Business Fredericia på tlf.: 9215 0123 eller mail: info@businessfredericia.dk.

Business Fredericia har samlet et hold af advokater, revisorer og andre erhvervsrådgiver i et rådgivernetværk, der står klar til at hjælpe byens lokale erhvervsliv. Kontakt Stephen Bihl på tlf.: 92 15 01 27 eller mail: sb@businessfredericia.dk

Business Fredericia har desuden samlet et overblik over hjælpepakker på deres hjemmeside www.businessfredericia.dk 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Har din virksomhed brug for vejledning om arbejdsfordeling, varsling eller andre midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens tiltag i forbindelse med coronavirus/COVID-19?

Kontakt Arbejdsmarked og Rekrutterings hotline i hverdagene kl. 8.00-16.00 på tlf.: 72 20 03 50.

Læs mere på Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide
Her kan din virksomhed få hjælp til spørgsmål om blandt andet:

 • udvidet varslingspulje
 • lønkompensation
 • midlertidig lukning af din forretning for kunder
 • generel håndtering af coronakrisen i din virksomhed
 • udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige
 • hvad du skal gøre, hvis din medarbejder viser sygdomstegn

Hotlinen er åben på tlf.: 72 20 00 34 hver mandag – torsdag fra kl. 8.30 – 16.00 og fredag fra kl. 9.00 – 15.00.

Læs mere i Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide

Lokal hjælpepakke

Fredericia Byråd har sat gang i en række tiltag, der skal hjælpe det lokale erhvervsliv:

 • En digital platform, der understøtter internethandel for butikker, der er medlem af Fredericia Shopping.
 • Alle fredericianere opfordres til at handle lokalt.
 • Alle fredericianere opfordres til at støtte caféer og restaurationer ved at købe take away.
 • Fredericia Kommune som organisation fremrykker fremtidige indkøb, og køber hos lokale i det omfang, det kan lade sig gøre.
 • Boligselskaber og kommunalt ejede selskaber opfordres til at fremrykke investeringer.
 • Fredericia Kommune undersøger muligheden for midlertidig dispensation for udbudsregler for at undgå unødig ventetid på anlægsprojekter.
 • Byggesagsbehandlingen fortsætter. Byggesager prioriteres og vejledning gennemføres fleksibelt på enten telefon eller Skype.
 • Fredericia Kommune tilbyder nødpasning til børn af forældre, der udfører samfundskritiske funktioner i forbindelse med COVID-19. Det gælder ansatte både i offentlige og private funktioner.
 • Adgangsforhold for leverandører og håndværkere lettes i de kommunale bygninger, der er lukket grundet COVID-19.
 • Ordning til deponi og genbrug etableres for virksomheder i Fredericia.
Nationale hjælpepakker og ordninger

Lønkompensation
Den 15. marts præsenterede regeringen og arbejdsmarkedets parter en ny trepartsaftale om midlertidig lønkompensation til privatansatte lønmodtagere, der ellers stod til at miste deres job på grund af coronakrisen.

Læs mere om mulighed for lønkompensation i Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide

Arbejdsfordeling
Arbejdsfordeling er en ordning, hvor du sammen med dine medarbejdere kan aftale muligheden for at gå på nedsat tid i en midlertidig periode for at undgå afskedigelser. I perioden kan medarbejderne få supplerende dagpenge.

Kontakt Jobcenter Fredericia og få hjælp til at komme i gang på tlf.: 72 11 36 99.

Sygedagpenge
Den 17. marts vedtog Folketinget en ny lov om sygedagpenge. Forslaget giver mulighed for sygedagpengerefusion eller for at modtage sygedagpenge fra 1. fraværsdag, hvis man ikke kan arbejde på grund af, at man:

 • har eller antages at have coronavirus/COVID-19 eller er i karantæne.
 • følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for bestemte grupper og skal blive hjemme i forbindelse med coronavirus/COVID-19.

Refusion ved medarbejder ramt af coronavirus/COVID-19
Anmod om refusion som normalt på www.nemrefusion.dk eller www.virk.dk. I indberetningen og anmodningen skal du indberette det som ”andet fravær” og oplyse, at der er tale om coronavirus/COVID-19. Ved indberetningen erklærer du på tro og love.

Har du spørgsmål om indberetning i nem-refusion, kan du kontakte supporten på tlf.: 44 60 72 13.

Har du generelle spørgsmål om sygedagpenge, kan du kontakte Jobcenter Fredericias sygedagpengeafdeling på tlf.: 72 10 52 22.

Ordningen er midlertidig og gælder med tilbagevirkende kraft fra d. 27. februar 2020 til d. 1. januar 2021.

Læs mere om mulighed for sygedagpenge i Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide

Hjælp til job og ledighed

Ledig – hvad nu?
Hvis din virksomhed står i en situation, hvor du får brug for at afskedige medarbejdere, vil der være mange praktiske spørgsmål. Jobcenter Fredericia tilbyder hjælp og vejledning i den svære situationen, som din virksomhed og dine medarbejdere står i.

Kontakt Jobcenter Fredericia på tlf.: 72 11 36 99.

Sådan melder man sig ledig
Hvis du står i den svære situation, hvor du skal afskedige medarbejdere, rejser det mange praktiske spørgsmål. Hvad skal der ske nu, og hvilke muligheder har man. Ganske kort afhænger det af, om man er dagpengeberettiget eller ej:

Er man medlem af en a-kasse og er berettiget dagpenge, skal man melde sig ledig via jobnet.dk og kontakte sin a-kasse.

Læs mere om, hvordan man melder sig ledig på www.jobnet.dk

Er man ikke medlem af en a-kasse eller af andre årsager ikke er dagpengeberettiget, skal man i stedet ansøge digitalt på borger.dk. Når Jobcenter Fredericia modtager ansøgningen, kontakter de ansøger for at få al dokumentation på plads.

Har man ikke mulighed for at søge digitalt, kan man kontakte Jobcenter Fredericia på tlf.: 72 10 70 00.

Det er vigtigt, at du opfordrer dine medarbejdere til at udfylde et CV på jobnet.dk. Med CV’et kan jobcenteret bedre hjælpe den ledige med at finde et nyt job.

Lokal internethandel

Fredericia Kommune og Business Fredericia står bag en ny hjemmeside, som skal gøre det nemmere for fredericianerne at handle lokalt online. Lokale leverandører har mulighed for at gøre deres varer tilgængelige via hjemmesiden Fredericia.whale24.dk. 

Se mere på Fredericia.whale24.dk