Billede af frivillige
Slå adgang med tegn til/fra

Frivillige

Her finder du information rekruttering og motivering af frivillige til foreninger

Frivillige er den vigtigste ressource for foreningen, og de frivillige er nødvendige, for at skabe aktiviteter og drive foreningen. Derfor er rekruttering og motivering af frivillige en væsentlig opgave i foreningerne.

Rekruttering

Der findes forskellige måder at skaffe nye medlemmer og frivillige på, og det kan være en idé at gøre brug af flere forskellige former for rekruttering på samme tid.
 
Personlig opfordring
Personlige opfordringer er en effektiv måde at rekruttere på og mange frivillige rekrutteres gennem netværk eller ved personlig opfordring. Tænk over hvem der har interesse i eller er relateret til jeres forening på den ene eller anden måde.
 
Facebook, opslag og lign.
At lave opslag på facebook, på foreningens hjemmeside eller i fysisk form., har den fordel, at det giver mulighed for, at I bliver helt skarpe på, hvad I hverver til, og det giver de potentielle frivillige mulighed for at vurdere, om den frivillige indsats er noget for dem.
 
Opslag skal skrives i et sprog, der fænger målgruppen, og det er væsentligt, at opslaget giver et præcist billede af opgaven samt kontaktinformation.
 
Herudover er vigtigt at beskrive alt det, man får ud af at være frivillig i jeres forening. Tal til de potentielle frivilliges motiver. Det kan være: ”du skærper dine evner til at koordinere og planlægge”, ”du indgår i et godt fællesskab”, ”du får indflydelse på udviklingen af aktiviteter”, ”du er med til at skabe aktiviteter for børn og unge”, ”du udvikler dine kommunikative evner” osv.
 
Informationsmøder
I kan også invitere til et uforpligtende informationsmøde, hvor I fortæller om foreningen. Det kan være et stort skridt for udenforstående at engagere sig i frivilligt arbejde, og derfor kan et uforpligtende besøg være fordel, da øget viden om foreningen kan mindske usikkerheden for potentielle frivillige. Hermed bliver det lettere at tage det første skridt ind i foreningen.

Motivering

Når I først har rekrutteret frivillige, så gælder det om at motivere de frivillige til at fortsætte engagementet og indsatsen i foreningen. Det kan øge de frivilliges motivation, hvis de har indflydelse på udviklingen af de projekter eller aktiviteter, der arbejdes med. At have synlige mål og milepæle kan også være en motivationsfaktor for frivillige. 
 
Anerkendelse er også utrolig vigtig for motivationen – så vær rundhåndet med den. De frivillige skal være klar over vigtigheden af deres indsats. Anerkendelse kan gives som ros, respekt, en temadag, en fest, et kursus, en blomst på en mærkedag osv. 
 
Et andet vigtigt element i forhold til at motivere frivillige er fællesskabet. Det handler om at skabe gode relationer mellem de frivillige. Man kan sige, at det er aktiviteten, der tiltrækker de frivillige, men det er fællesskabet og de sociale relationer, som motiverer.