Slå adgang med tegn til/fra

Lægdommer i Fredericia Kommune

Fredericia Kommune søger ikke nævninge og domsmænd i øjeblikket

Du kan læse mere om opgaven som nævning eller domsmand på domstolens hjemmeside. Se mere under Læs også.

Hvad er en lægdommer?

Nævninge og domsmænd er helt almindelige borgere, der under ét kaldes for lægdommere. De hjælper rettens juridiske dommere med at dømme i visse straffesager. Om man er domsmand eller nævning afhænger af, hvilken type straffesag der er tale om.

Lægdommere udtages for fire år ad gangen og kommer på kommunens såkaldte grundliste. Bliver du udvalgt, har du pligt til at være lægdommer i hele perioden fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2027.

I Fredericia Kommune består listen af ca.170 borgere. Du skal have bopæl i kommunen for at blive optaget.

Hvem kan blive lægdommer?

Der er visse krav, du skal leve op til for at kunne blive lægdommer. Først og fremmest kan du ikke være lægdommer, hvis du fx er ansat ved politiet, er advokat eller fængselsbetjent. Derudover er det et krav at du:

  • er dansk statsborger
  • har valgret til Folketinget
  • har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog
  • har en ren straffeattest
  • ikke bliver ældre end 79 år i din periode som lægdommer.

Der er dog ingen garanti for, at du kommer på grundlisten, selvom du umiddelbart lever op til alle kravene. Det afhænger bl.a. af, hvor mange borgere i Fredericia Kommune der ønsker at blive optaget.

Hvordan bliver man udvalgt?

Det er Fredericia Kommunes grundlisteudvalg, der står for at sammensætte listen, så den repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen i kommunen - fordelt på eksempelvis køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelse.

Om du så bliver udpeget som lægdommer i konkrete straffesager, afgøres i Landsretten ved lodtrækning. Bliver du udpeget af Landsretten, kan du forvente at blive indkaldt ca. fire gange om året.

Betaling

Som lægdommer får du 1.100 kroner (2022) pr. dag og 120 kr. (2022) for hver nat, du er væk hjemmefra. Du får dine udgifter til transport refunderet, hvis du skal rejse mere end tre km. Du skal betale skat af pengene.

Sådan ansøger du

Du søger om at komme på Fredericia Kommunes grundliste under Selvbetjening. Du logger ind ved hjælp af dit MitID. Næste gang der ansøges om nye nævninge og domsmænd er i år 2027 for perioden til 1. januar 2028 til den 31. december 2031.

Fredericia Kommune opfordrer alle borgere mellem 18-76 år til at søge om optagelse på grundlisten. Nuværende nævninge og domsmænd skal også søge igen.