Slå adgang med tegn til/fra

10.PRO fortsætter næste skoleår

Fredericias nye 10.klasse er en succes og fortsætter det kommende skoleår! Det står klart efter vedtagelsen af budget 2021, hvor byrådet giver opbakning til den nye erhvervsrettede 10.klasse og afsætter finansiering til skoleåret 2021/2022.

I begyndelsen af august startede 29 elever på 10.PRO i Fredericia, hvor de 25 har bopæl i Fredericia. 10.PRO er kommet godt fra start og der er udbredt optimisme blandt elever og lærere på årgangen.

Der er lavet samtaler med alle eleverne for at afdække deres motivation for at søge det nye uddannelsestilbud og deres forventninger til uddannelsen. Her står det klart, at eleverne har et ønske om, at 10.PRO skal gøre dem klogere på deres valg af ungdomsuddannelse og de ser frem til at få prøvet sig selv af i det 10.skoleår. Eleverne ser frem til at blive introduceret til de mange forskellige erhvervsuddannelser og til at opleve miljøet på de tre forskellige skoler.

Den foreløbige evaluering fra erhvervsskolerne tyder på, at det er en helt ny elev målgruppe, der har valgt 10.PRO. Dermed har 10.PRO vist sig at udgøre et relevant supplement til de øvrige 10. klasses tilbud i hhv. den kommunale 10´ende samt på privatskolerne, friskolen og efterskolerne. Det er besluttet, at der til foråret laves en grundig evaluering af 10.PRO, som skal forelægges Uddannelsesudvalget.

”Jeg er meget tilfreds med, at 10.PRO er kommet så godt fra start og at der er positive tilbagemeldinger fra eleverne. Derfor er jeg rigtig glad for, at Byrådet bakker op at fortsætte 10.PRO i næste skoleår”, fortæller formand for Uddannelsesudvalget Pernelle Jensen. Hun fortsætter: ”Det er godt for Fredericias unge og deres forældre, at de nu har endnu en valgmulighed for det 10´ende skoleår og samtidigt får mulighed for at blive introduceret til vores attraktive erhvervsuddannelser. Vi ser gerne, at flere af vores unge vælger 10. klasse generelt, da det kan hjælpe nogle i deres ungdomsuddannelse”.

Målet med 10. PRO er, at give eleverne en uddannelse, der gør, at de kan vælge bredt mellem ungdomsuddannelserne, men hvor eleverne bliver introduceret til mulighederne i at blive faglært – både gennem EUD og EUX. Dette nye tilbud henvender sig til elever, der søger afklaring og opkvalificering, men kan også rumme elever med andre udfordringer og behov. En del af eleverne i det nye 10.PRO ønsker også at bruge skoleåret på at forbedre sig fagligt og samtidigt blive mere moden.

”10. PRO er et godt eksempel på det gode og tætte samarbejde mellem vores erhvervsuddannelser, og sammen har de skabt et nyt stærkt uddannelsestilbud. Jeg forventer mig meget af 10.PRO, der tilbyder et spændende ungdomsmiljø kombineret med det bedste fra erhvervsuddannelserne”, udtaler næstformand i Uddannelsesudvalget, Inger Nielsen.

IBC Fredericia er den faste base for den undervisning, der skal ruste de unge til at vælge den rette ungdomsuddannelse. Men er studiedage på de andre samarbejdsskoler, EUC Lillebælt og Social- og Sundhedsskolen FVH, så eleverne også får mulighed for at lære med deres hænder.

”Samfundet mangler faglært arbejdskraft og vi har i Fredericia brug for flere faglærte unge. Både virksomhederne og kommunen som arbejdsplads efterspørger dygtige elever, der vil være med til at gøre en forskel – uanset om det er på social- og sundhedsområdet eller ude i én af vores mange virksomheder. 10.PRO er et godt initiativ, der skal være med til at få flere unge til at interessere sig for erhvervsuddannelserne og alle de mange muligheder, som en faglært karriere giver dem”, siger Tina Horne, medlem af Uddannelsesudvalget.

FAKTA

10. PRO er blevet til i et samarbejde mellem de tre erhvervsuddannelser i Fredericia; EUC Lillebælt, Social- og Sundhedsskolen i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding og IBC Fredericia. 10. PRO kombinerer almene faglige kompetencer med erhvervsuddannelsernes stærke praksisfaglighed, og skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.