Slå adgang med tegn til/fra

Første opkrævning for acontobetalingen af renovation for private i 2024 er nu på vej i Digital Post

Fra 2024 sendes opkrævningen for renovation særskilt, og derfor ikke via ejendomsbidragsbilletten. Dette sker med forsinkelse pga. IT-udfordringer.

Acontobetalingen sker som tidligere i 2 halvårlige rater. Det er vigtigt at være opmærksom på, at betalingsfristen er 14. februar 2024 – og at denne opkrævning ikke falder ind under tidligere aftaler i PBS/Betalingsservice.