Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia udpeget som talentkommune

Kulturministeriet har netop udnævnt Fredericia til talentkommune. Det er en blåstempling af Den Kreative Skoles arbejde med at udvikle nye talenter inden for kunsten, mener udvalgsformand.

Kulturminister Mette Bock har netop offentliggjort, at Danmark får seks nationale talentkommuner – og Fredericia er én af dem.  Målet er, at kommunerne skal være lokale spydspidser for talentudvikling inden for kunsten.

I Fredericia er det særligt talentarbejdet på Den Kreative Skole, der har banet vejen for udnævnelsen fra Kulturministeriet. Siden 2017 har byens kulturskole tilbudt talentundervisning i alle skolens fem linjer: musik, drama, billedkunst, dans og musical.

”Vi udvikler talenter inden for flere forskellige kunstarter og har et erklæret mål om at skabe ekstra gode vilkår for unge med særlige forudsætninger inden for de kunstneriske fag. Det er vores oplevelse, at vi har skabt et godt kunstnerisk miljø, hvor de unge lærer at arbejde selvstændigt og gøre sig umage. Det er dejligt at blive anerkendt for den indsats, ” siger Arne Gaardsted Jørgensen, der er leder af Den Kreative Skole i Fredericia.

Talentlinjen for musikskolens elever blev oprettet helt tilbage i 1997. I dag er ca. 50 elever optaget på de fem talentlinjer, der også indebærer samarbejde med Musicalakademiet og de øvrige kulturinstitutioner i byen.

Politiske og faglige visioner går hånd i hånd
Fredericia Kommune sendte sin ansøgning afsted i november sidste år. Inden da var den forbi Kultur- og Idrætsudvalget, der nikkede til den endelige udgave.

”Udnævnelsen er i høj grad en blåstempling af Den Kreative Skoles talentarbejde og en invitation til at arbejde videre med opgaven. Det er dejligt, når de politiske og faglige visioner går hånd i hånd, som det er tilfældet her. Det gør mig rigtig stolt på byens vegne. Vi får nu et nationalt netværk med de øvrige talentkommuner om at blive endnu bedre til at udvikle fremtidens kunstnere, ” siger Lars Ejby Pedersen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Fredericia Kommune.

De øvrige talentkommuner er Holstebro, Viborg, Esbjerg, Holbæk og Aarhus, som samlet set modtager 5,3 mio. kroner. Fredericia Kommune har søgt om at blive udpeget på baggrund af det talentarbejde, kommunen i forvejen har leveret, og har derfor ikke søgt om tilskud fra puljen.

Læs mere under Læs også.