Slå adgang med tegn til/fra

Fredericianerne får smartere skraldespande

Fra ca. medio 2021 bliver borgernes grå og grønne skraldespande til husholdningsaffald erstattet af én todelt skraldespand. Nye takster skal finansiere indkøbet allerede fra 2020.

EU har vedtaget nye krav, der betyder, at borgere skal sortere det organiske affald fra det øvrige restaffald. Derfor indfører Fredericia Kommune nye, todelte skraldespande til husholdningsaffald. De skal erstatte de grå og grønne skraldespande, som fredericianske husejere benytter sig af i dag.
 
”Borgerne kan se frem til nye skraldespande i 2021 med plads til både organisk affald og restaffald. EU’s krav til vores affaldssortering skærpes fra 2023, så vi sætter i værk allerede nu. Det bliver en obligatorisk ordning for alle, og derfor har vi besluttet, at kommunen sørger for indkøbet, og at udgifterne bliver opkrævet via ejendomsskatten allerede fra næste år. Det skal forhindre, at man oplever en kraftig stigning fra det ene år til det andet, ” siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Christian Bro.

For husejere, der i dag udelukkende har en grå skraldespand til restaffald, fordi de selv komposterer det grønne, betyder den nye ordning en årlig stigning på 372 kroner. De, der i dag også har en grøn spand og betaler for at få hentet og håndteret indholdet, vil opleve en mindre stigning på i alt 49,75 kroner om året. Er man lejlighedsejer, udgør stigningen 355 kroner om året. De nye takster træder i kraft fra januar 2020.

Nemmere at være husejer
Med indførsel af den todelte skraldespand bliver det nemmere at være husejer. Fremover bliver der nemlig hentet skrald én gang hver 14. dag i stedet for to gange, som tilfældet er i dag for borgere med to spande. 

Den nye ordning bliver ledsaget af en digital løsning, der formidler spørgsmål og svar til kommunens affaldshåndtering. 

”Der kommer til at være flere gode gevinster, når vi indfører en smartere måde at håndtere borgernes husholdningsaffald på. Det kommer bl.a. til at spare miljøet for en masse CO2, når skraldebilen skal rundt i kommunen færre gange. Derudover følger der ny, smart teknologi med. Vi indfører et digitalt system, hvor man via en app kan følge med i, hvornår skraldespanden bliver tømt, ligesom man får en påmindelse om det, så man husker at stille spanden ud til tømning, ” siger næstformand i Miljø- og Teknikudvalget John Nyborg. 

I løbet af næste år vil Fredericia Kommune sætte gang i en større informationskampagne med detaljeret information om den kommende løsning. 

Fakta 

  • EU har indført krav, der betyder, at borgere skal sortere det organiske affald som fx kødrester, fisk og grøntsager fra det øvrige restaffald. Kravet gælder fra 2023. 
  • I Fredericia Kommune har politikerne besluttet at imødekomme kravet ved at indføre todelte skraldespande. Det er den løsning, som langt de fleste kommuner har valgt.
  • Stigningen i takster fra 2020 skal finansiere de udgifter, der er forbundet med det nye affaldssystem. Det tæller bl.a. indkøb af skraldespande til kommunens borgere, udbud på leverandør af skraldebiler med to kamre, så skraldet håndteres korrekt, og en såkaldt omlaste-station, der skal spare tid, kilometer og CO2 – i dag køres affaldet nemlig til forbrænding i Kolding. En ny omlaste-station i Fredericia forventes at være klar til medio 2021, hvor den nye affaldsordning træder i kraft. 
  • I alt skal der indkøbes 13.100 skraldespande, som skal dække alle kommunens husstande. Den eksisterende mulighed for at hjemmekompostere fortsætter. 
  • De nye skraldespande kan indeholde 240 liter. Spanden har et større rum til restaffald og et mindre rum til det organiske affald. Producerer man mere affald i sit hjem, er der mulighed for at tilkøbe en større todelt skraldespand.