Slå adgang med tegn til/fra

Generelt fine tilsyn på kommunens plejehjem

Rapporterne fra de uanmeldte tilsyn på kommunens syv plejehjem viser, at borgere og medarbejdere trives, men der er dog behov for ekstra fokus på et af plejehjemmene

På næste udvalgsmøde får Senior- og Socialudvalget den årlige orientering om de samlede uanmeldte tilsyn på kommunens plejehjem. Det generelle billede af tilsynene er, at der er fine vurderinger på de øjebliksbilleder, som tilsynets uanmeldte besøg er kommet frem til.  Overordnet set har kommunens plejehjem været inde i en positiv udvikling det seneste år. Der er dog et enkelt plejehjem, der kræver et ekstra fokus,

”De tilsynsrapporter, som vi har fået, viser, at både beboere og medarbejdere trives, og at borgerne har et godt hverdagsliv. Men rapporten for Othello Plejehjem viste, at der var behov for et ekstra fokus her. Desværre score plejehjemmet meget lavt på tre ud af fire målepunkter”, siger chef for Senior og Sundhed, Signe Lunn Walls.

De fire målepunkter, der bliver målt på, er dokumentation, pleje, omsorg og praktisk hjælp, hverdagsliv samt kompetencer og Udvikling. Othello Plejehjem får laveste score på de tre sidste.

”Det er en rigtig ærgerlig rapport at få, og derfor satte vi også ind med forskellige tiltag i umiddelbar forlængelse af tilsynsbesøget. Både i forvaltningen og hos den lokale ledelse arbejder vi intensivt med at forbedre kvaliteten på de tre målepunkter, hvor vi ligger lavt. Det gør vi blandt ved at tydeliggøre forventningerne og synligheden af ledelsen på plejehjemmet, og ved at styrke medarbejdernes kompetencer i forhold til, hvordan vi arbejder med os selv i relationer”, fortæller Signe Lunn Walls.

Derudover bliver der arbejdet med at indføre Eden-principperne på alle kommunens plejehjem, og Othello er et af de næste plejehjem, hvor medarbejderne skal efteruddannes i Eden-principperne. Principperne er allerede indført på Stævnhøj Plejehjem, og her viser rapporten fra de uanmeldte besøg, at Eden-principperne har bidraget positivt til fællesskab og trivsel på plejehjemmet for både beboere, pårørende og medarbejdere.  

Fakta

Filosofien bag Eden-principperne er, at man modarbejder ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed på plejehjem ved lokalt at skabe fællesskaber og hjem, hvor beboere, familier og medarbejdere får mulighed for at have et ligeværdigt hverdagsliv.