Slå adgang med tegn til/fra

Kommunen beder borgerne om hjælp til at passe på drikkevandet

I disse dage modtager godt 2.600 borgere i Fredericia Kommune et brev i deres e-boks med gode råd til, hvordan de bedst beskytter drikkevandet. Det skal få flere til at tænke sig om, inden de tager hul på forårets havearbejde.

Om et par uger er det sommertid og sæson for at stille bådet uret og havemøblerne frem. Men står det til formand for Miljø- og Teknikudvalget Christian Bro, bør borgerne lade sprøjtemidlerne stå.  

”Miljøstyrelsen har lavet en kortlægning af jorden i kommunen, som viser, at der er områder, hvor drikkevandet er særligt udsat. Derfor kontakter vi borgerne i de berørte boligområder for at få dem til at tænke sig om, inden de tager hul på havesæsonen. Vi er nødt til at være fælles om at passe på grundvandet i Fredericia, ” siger Christian Bro. 

Konkret er det omkring Follerup, Kongsted, Taulov og Skærbæk, at drikkevandet er sårbart. Her er jordens lerlag ekstra tyndt og beskytter derfor ikke de vandførende lag mod nedsivende giftstoffer. 

Også landmændene har modtaget et brev med opfordring til at være ekstra opmærksomme, når de dyrker deres jord. Det drejer sig om ca. 200 personer, der enten ejer eller forpagter landbrugsjord i de berørte områder.  

Kommunen holder godt øje
Natur & Miljø, der er ansvarlig for tilsynet med kommunens drikkevand, holder ekstra godt øje med drikkevandet i de områder, hvor det er sårbart. 

”Vandværkerne overvåger løbende grundvandet for sikre, at kvaliteten er i orden. Samtidig er vi særligt opmærksomme i de områder, hvor vi ved, at jorden er mindre god til at nedbryde den kemi, som bliver brugt rundt i haverne og på markerne. Vi håber, at så mange som muligt vil tage vores opfordring til sig og gøre lidt ekstra for at passe på drikkevandet, ” siger Christian Bækgaard Jensen, der er geolog i Fredericia Kommune. 

Gode råd

  • Undlad at bruge sprøjtemidler, eller begræns brugen mest muligt
  •  Anvend algefjerner, fliserens og andre kemikalier med omtanke
  • Anvend kun godkendte sprøjtemidler, algefjerner mv., som er købt i Danmark 
  • Læs etiketten og undgå overdosering 
  • Aflever dine rester af kemikalier, træbeskyttelse, olie mv. på genbrugspladsen.

Fakta 
I alt modtager ca. 2.600 borgere og 200 landmænd omkring Follerup, Kongsted, Taulov og Skærbæk brev i deres e-boks fra Fredericia Kommune. Der sker som led i en drikkevandskampagne, der skal få flere til at overveje alternativer til sprøjtemidler og anden hverdagskemi. Kampagnen er et samarbejde mellem Fredericia Kommune og vandværkerne.