Slå adgang med tegn til/fra

Nye udstykninger skal tiltrække flere borgere til Fredericia

By- og Planudvalget vil have flere borgere i Fredericia. Politikerne vil satse på nye udstykninger, så der kommer flere attraktive områder at bosætte sig i.

350 personer om året. Så mange nye fredericianere skal gerne komme til, hvis man spørger By- og Planudvalget i Fredericia Kommune. Nye udstykninger skal hjælpe udviklingen på vej. 

”Vi har en ambitiøs målsætning om på sigt at blive flere borgere i Fredericia. En væsentlig forudsætning for, at det kan lykkes, bliver, at vi kan tilbyde et varieret udbud af boliger og byggegrunde. Derfor kommer vi også i de kommende år til at kigge på, hvor vi kan investere i nye udstykninger, så der er attraktive parcelhusgrunde til nuværende og fremtidige borgere, ” siger udvalgsformand Steen Wrist Ørts.

Følger udviklingen kommunens egne prognoser, vil indbyggertallet stige til 56.000 borgere i 2029. I dag bor der omkring 51.000 borger i Fredericia Kommune.
 
Bymidten skal drive udviklingen
Det er bl.a. udviklingen i bymidten, der skal drive befolkningstilvæksten i Fredericia. Derfor vil udvalget også, at en væsentlig del af boligudviklingen skal ske inden for voldene. På sigt forventes indbyggertallet i bymidten at runde 10.000 borgere. 

Boligerne i Kanalbyen alene forventes at kunne rumme 2.600 borgere, når den er fuldt udbygget. Derudover vil politikerne arbejde med fortætning inden for voldene, så der bliver plads til endnu flere borgere i den historiske del af byen.

”Vi vil gerne skabe rammerne for en velfungerende kommune, både inden og uden for voldene. Det handler både om at udvikle bymidten og Kanalbyen især, men i høj grad også om flere attraktive byggegrunde. Vores udbud skal kunne imødekomme forskellige boligønsker, uanset om man ønsker at bo i midtbyen eller søger det lokale nærmiljø uden for voldene. Så det er ikke enten eller, men både og, ” siger næstformand Kenny Bruun Olsen.

Politikernes planer for bosætning i de kommende år er formuleret i den kommende planstrategi. Den skal vedtages endeligt af byrådet, som behandler den på byrådsmødet mandag den 29. april.