Slå adgang med tegn til/fra

Royal Run ’24 i Fredericia: Afspærringer og parkeringsforbud i forbindelse med ruterne

Få overblik over afspærringer og parkeringsforbud i forbindelse med Royal Run '24 i Fredericia den 20. maj.

Den 20. maj bliver en kongelig festdag i Fredericia. Hans Majestæt Kongen ankommer med Kongeskibet Dannebrog, og Kongen løber Royal Run i den kongeligt anlagte fæstningsby. Det samme gør 13.500 deltagere, ligesom det forventes, at tusindvis af tilskuere kommer til at tage del i festlighederne.

Derfor kan det heller ikke undgås, at både trafikken og parkeringsmulighederne bliver påvirket. På kortet nederst på siden kan du se de områder, der påvirkes af Royal Run ’24 i Fredericia, og herunder følger en længere beskrivelse af, hvordan parkering og trafikken bliver påvirket.

Se ruterne, underholdningsprogrammet for Royal Run i Fredericia, starttidspunkter for de tre distancer og meget mere på Royal Runs hjemmeside

Fredericias fire porte spærres

Byens porte er en del af Royal Run-ruterne.

  • Nørre Port og Prinsens Port er spærret for trafik fra mandag den 20. maj fra klokken 7.00 til klokken 18.00.
  • Danmarks Port og Kongens Port er desuden spærret for trafik fra søndag den 19. maj klokken 12.00 til mandag den 20. maj klokken 20.00.
  • Der er adgang til Fredericia midtby via Sjællandsgade og Holstensvej/Oldenborggade.

For fodgængere gælder det at:

  • Kongens Port er spærret for fodgængere fra klokken 7:00 til klokken cirka 11:15.
  • Nørre Port er åben for fodgængere. Når deltagerne på 5 km og 10 km løber (efter klokken 12:00) skal der forventes ventetid, da fodgængere skal krydse ruten.
  • Prinses Port er forbeholdt deltagerne og derfor spærret for fodgængere.
  • Danmarks Port er åben for fodgængere på fortovet i begge sider.

P-forbud langs ruterne

Der er parkeringsforbud på One mile-ruten og 5 km-ruten fra søndag den 19. maj klokken 12.00 til mandag den 20. maj klokken 18.00.

På 10 km-ruten i Fælledvejskvarteret og i Kaltoftevejskvarteret er der ikke parkeringsforbud, men beboerne opfordres til at parkere i deres indkørsler.

Bor man på den del af ruterne, hvor der er parkeringsforbud, skal man have flyttet sin bil senest søndag den 19. maj klokken 12.00. Forbudstavler bliver stillet op i ugen op til, at parkeringsforbuddet træder i kraft.

Er de parkerede biler ikke flyttet inden søndag den 19. maj klokken 12.00, flyttes køretøjer for ejers regning.

Afspærringer langs ruterne

Alle tre Royal Run-ruter er spærret for trafik mandag den 20. maj.

  • One mile-ruten er spærret for trafik i tidsrummet fra klokken 7.00 til senest klokken 18.00.
  • 10 km-ruten i Fælledsvejskvarteret og Kaltoftevejskvarteret er spærret for trafik i tidsrummet 12.00 til 14.00.
  • 5 km-ruten er spærret for trafik i tidsrummet 12.00 til senest klokken 18.00.

Det er muligt for fodgængere at gå langs ruten.

Særligt for dig der bor i start- og målområde

Parkeringsforbud:

I de områder, der er markeret med rødt, er der parkeringsforbud fra søndag den 19. maj klokken 12.00 til mandag den 20. maj klokken 18.00.

Dog er det muligt at parkere i Midtpunktet og i Riddergade, men bilen kan ikke fjernes i tidsrummet fra søndag den 19. maj klokken 12.00 til mandag den 20. maj klokken 20.00.

Afspærring:

Fra søndag den 19. maj klokken 12.00 til mandag den 20. maj klokken 20.00 er der spærret for trafik i det rødt markerede områd

Særligt for dig der bor omkring One mile-ruten

Den 20. maj i tidsrummet fra klokken 7.00 til senest klokken 18.00 kan beboere på de veje, der er markeret med lilla, ikke køre ud fra deres adresse.

Særligt for dig der bor omkring 5 km-ruten

Mandag den 20. maj i tidsrummet fra klokken 7.00 til klokken 18.00 er det ikke muligt at køre til og fra de gader, der er markeret med blåt.

OBS! Oldenborggade er åben for trafik!

Særligt for dig der bor omkring 10 km-ruten

Mandag den 20. maj i tidsrummet fra klokken 12.00 til 14.00 er det ikke muligt at køre i bil til eller fra de veje der er markeret med grønt.

Har du brug for din bil den 20. maj?

Hvis man bor langs ruterne eller på de markerede gader og veje, der påvirkes af Royal Run ’24, og har man brug for sin bil den 20. maj, så anbefaler vi, at man parkerer sin bil uden for de markerede områder.

Bor man i de markerede områder eller langs ruten, og får man gæster den 20. maj, så anbefaler vi, at gæsterne kører hjemmefra i god tid, og at gæsterne finder parkering uden for de markerede gader og veje. Det kan eksempelvis være på de gratis og tidsubegrænset parkeringsarealer den sydlige og vestlige del af centrum. Der kan naturligvis også parkeres andre steder i byen, der ikke er berørt af Royal Run.

Cyklister til og fra midtbyen
Kommer du på cykel, så anbefaler vi at du cykler til og fra centrum via Prangervej/Sjællandsgade.

Der er cykelparkering i Kirkestræde og ved Sundhedshuset.

Nødsituation

Ved en nødsituation, hvor man har brug for at køre ud fra de markerede områder, skal man henvende sig til de frivillige, der står langs ruterne.

Derudover er det muligt for både brand- og redningskøretøjer at få adgang til de afspærrede områder.

Yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at ringe til at kontakte Fredericia Kommune på kommunen@fredericia.dk eller på Vej og Parks vagttelefonnummer: 41 31 87 27.

Ovennstående information vil blive sendt via e-boks til de direkte berørte borgere.

Omlægning af bybusserne
Sydtrafik oplyser, at nogle bybusser i Fredericia kører med ændret køreplan i forbindelse med Royal Run den 20. maj. Skal du ind til byen, så betjener buslinje 1,3,7 og 8 stoppestedet i Norgesgade som det eneste stop inden for Voldene.

Derudover kører der gratis shuttlebus mellem Fredericia Idrætscenter og Norgesgade.

Læs mere om de ændrede køreplaner på Sydtrafiks hjemmeside

Særligt omkring tømning af affald dem 20. maj

På grund af Royal Run og afspærringer både før, under og efter løbet, kan din adresse være påvirket i forhold til den normale affaldstømning.

Adresser der normalt har tømning mandag den 20. maj, får tømt deres affaldsbeholder lørdag den 18. maj, forudsat at beholderen er stillet frem til tømning ved skel senest kl. 06:00.

Affald & Genbrugs hjemmeside kan du orientere dig om, hvorvidt din adresse er berørt af eventen.

Er din beholder ikke blevet tømt lørdag den 18. maj, skal du kontakte Affald & Genbrug på affald.genbrug@fredericia.dk

Parkering for deltagere og tilskuere

Deltagere og tilskuere, der kommer til Fredericia i bil opfordres til at parkere på de markerede parkeringsarealer.

Læs trafikanvisningerne her!