E20 Motorvejen ved Fredericia
Slå adgang med tegn til/fra

Trafikaftale sender millioner til ny rampe ved Afkørsel 59 i Fredericia

Ny aftale på Christiansborg sikrer 21 mio kr. til bedre trafikforhold i Fredericia

Fredericia Byråd satte ved budgetforhandlingerne i efteråret penge af til kommunens egenfinansiering af en ny tilkørselsrampe ved Afkørsel 59 til motorvej E20 i Snoghøj. Mandag annoncerede regeringen, at den sammen med Dansk Folkeparti støtter projektet med 21,1 mio. kr. Den nyhed vækker glæde på borgmesterkontoret i Fredericia:

”Det er fantastisk, at vi nu har fået støtte til projektet, så vi snart kan sætte gang i arbejdet med en ny tilkørselsrampe. Det går rigtig godt i Fredericia, ikke mindst på Fredericia Havn, og det betyder mere trafik til og fra motorvejen. Den nye rampe vil give en bedre trafikafvikling, og det er rigtig godt nyt for både erhvervslivet og borgerne”, siger Jacob Bjerregaard.

Infrastruktur er en vigtigt prioritet i Fredericia Kommune, som løbende forsøger at sikre, at vejene kan følge med de mange nye virksomheder, der etablerer sig i kommunen. Særligt vejen til og fra Fredericia Havn er vigtig, da koblingen mellem transport til vands, på skinner og på motorvej er en af nøglerne til Fredericias erhvervssucces.  Det mærker de også i ADP, der ejer Fredericia Havn og den nye tørhavn, Taulov Dryport.

”Vi har i ADP igangsat en markant udvikling af Fredericia Havn og Taulov Dry Port, hvor vi gennem kobling af transportformer kommer til at sikre godstransporten mellem havnen og vores baglandsareal i Taulov. Det er helt afgørende for vores udvikling, at der er god mobilitet og tilsluttende infrastruktur til og fra Fredericia Havn, så vi kan skabe konkurrencedygtige transport- og logistikløsninger”, siger Nils Skeby, CEO i ADP A/S.

Støtten til projektet ved Afkørsel 59 er resultatet af en langsigtet indsats for at sætte Fredericia og transport- og logistikbranchen på landkortet, ikke mindst på Christiansborg.

”Projektet er et tydeligt resultat af det rigtig gode samarbejde, vi har i transport- og logistikbranchen, hvor vi i fællesskab har sat udfordringerne med infrastruktur på dagsordenen. Det forpligter at være Danmarks transport- og logistikcentrum, og det er vigtigt, at vi er med til at løse de udfordringer, som branchen står overfor, så vi kan holde fast i den gode udvikling”, siger Steen Wrist Ørts, formand for By- og Planudvalget i Fredericia.

Udover en tilkørselsrampe til motorvejen indeholder projektet ved Afkørsel 59 også en bedre afvikling af trafikken til Fredericia, som skal forhindre kødannelse på motorvejen og forbedre trafiksikkerheden.

Midlerne til projektet for Afkørsel 59 er en del af Finanslovsaftalen for 2018, hvor der blev sat 100 mio. kr. af til bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed i 2018 og 2019. Fredericia Kommune forventer, at projekteringen går i gang i 2018, og at anlægsarbejdet vil foregå i 2019 og 2020, hvor det nye anlæg forventes at stå færdigt.