Slå adgang med tegn til/fra

Udvalg klar til at trække i arbejdstøjet

Arbejdet med at sætte form og indhold på kulturkasernen er startet op i et nyt 17-4-udvalg for Demokrati og Kulturkaserne

Udvalget for Demokrati og Kulturkaserne havde deres første møde i går, og udvalget er gået i gang med at prioritere arbejdet med blandt andet Kulturkasernen.

”Kulturkasernen er et af byrådets fyrtårnsprojekter og en prioriteret indsats i Budget 2024, som vi i udvalget ønsker at lykkes med. Vi starter et godt sted, da det tidligere Kulturkaserneudvalg har lavet et stort stykke arbejde, som betyder, at vi står på skuldrene af en politisk godkendt vision for Kulturkasernen og en række anbefalinger. Men vi har også nye opgaver, der handler om demokratisk deltagelse og borgerinvolvering. Her skal vi også tænke Kulturkasernen ind i forhold til, hvordan den kan være en ramme for borgerinvolvering og demokratisk deltagelse”, siger formanden for udvalget, John Nyborg.

Udvalget for Demokrati og Kulturkaserne består udover formand John Nyborg og næstformand Niels Martin Vind også af tre politiske medlemmer, som ikke er en del af byrådet: Kirsten Vad Knudsen, Lars Olesen og Christian Jørgensen. Foruden dem er repræsentanter fra en række civilsamfundsorganisationer og kulturaktører også medlemmer. Det har været vigtigt at sikre en bred sammensætning af kompetencer i udvalget, da det er med til at styrke udvalgets effektivitet og kvalitet.

”Det er vigtigt for vores arbejde, at vi alle vil projektet, så derfor står vi også sammen på tværs af partiskel - ikke mindst formandskabet. Kun på den måde kan vi komme i mål med visionen om, at Kulturkasernen skal være et levende og attraktivt kulturelt mødested i Fredericia. Vi skal udnytte de smukke, historiske rammer, som Kulturkasernen byder på. På sigt skal Kulturkasernen blive en naturlig del af skolegangen for fredericianske børn og unge i kommunen ligesom, at Kulturkasernen skal blive et nationalt centrum for udvikling, læring og produktion indenfor kunst, kultur og iværksætteri”, siger næstformand Niels Martin Vind.

Et vigtigt skridt til at komme videre med indholdet til kulturkasernen bliver, at udvalget i 2024 arbejder videre med etablering af kunstværkstederne i samarbejde med de tre kunstakademier.

”Etableringen af kunstværksteder vil sætte Fredericia på landkortet inden for kunstens verden og understøtte, at kulturkasernen bliver et nationalt centrum for produktion af kunst og kultur. Der findes ikke et lignende tilbud andre steder, så lykkes vi med det, det vil det sætte Fredericia på det kunstneriske Danmarkskort”, siger John Nyborg.

Et andet fokusområde i 2024 vil være helhedstænkningen omkring kulturområdet og selve organiseringen af Kulturkasernen. Her kommer udvalget til, gennem en analyse, at se på lokaler og faciliteter samt inddrage og have dialog med aktører og brugere.  

Og endelig vil udvalget også have et særligt fokus på demokratidelen i forbindelse med Europaparlamentsvalget.

”Det er enormt vigtigt, at vores unge er oplyste, så de kan deltage aktivt i demokratiet og tage stilling. Så vi kommer også til at arbejde med valgaktiviteter i forbindelse med Europaparlamentsvalget, som vil være særligt rettet mod unge. Vores plan er også at holde et borgerdialogmøde i 2024, og herudover vil vi skulle drøfte formen og indholdet af borgerdialogmøder fremadrettet, så vi sikrer, at de er interessante for kommunens borgere at deltage i”, siger Niels Martin Vind.  

Udvalget skal arbejde frem mod at kunne forelægge byrådet en række anbefalinger for en helhedsplan for kulturinstitutioner inden udgangen af denne byrådsperiode. Det vil skabe et solidt fundament at stå på for et nyt byråd i forhold til at træffe beslutninger om blandt andet kulturkasernen.