Dreng på cykel
Slå adgang med tegn til/fra

Undersøgelse og kampagne skal give færre biler og flere cykler i morgentrafikken

En ny undersøgelse viser, at de ældste skoleelever transporterer sig selv i skole, mens nye initiativer og radiospots skal hjælpe de yngste i gang

Fredericia Kommune har lavet en stor undersøgelse af transportvanerne blandt eleverne i 0. til 6. klasse. Målet er, at mindst 85 % af alle elever transporterer sig selv til skole – for eksempel til fods eller på cykel. Som noget nyt er det elever på 6. årgang, der har lavet undersøgelsen og samlet resultaterne. Undersøgelsen er lavet i matematiktimerne, og 6. årgang, der selv har deltaget, er meget tæt på målet: 83 % af årgangen benytter aktiv transport i skole. Det er særligt børn i indskolingen, der benytter passiv transport til- og fra skole, som eksempelvis forældrekørsel - en tendens der ses over hele landet.

”I de ældre klasser er vi meget tæt på at nå vores målsætning, men der skal stadig gøres en aktiv indsats for de yngste årgange. Vi oplever, at det er de helt unge elever, der bliver kørt i skole eller tager bussen. Det skyldes ofte forældre, der har travlt og er utrygge ved, hvordan andre forældre kører ved skolen. Hvis vi kan få flere børn til at tage cyklen eller gå i skole, så falder antallet af biler i den travle morgentrafik omkring skolerne, og det betyder bedre trafiksikkerhed”, siger Christian Bro formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Sunde og selvsikre børn i trafikken

Når børn får mulighed for at hoppe op på cyklen eller gå sammen med en klassekammerat til- og fra skole, er det med til at opbygge både deres selvtillid og gøre dem mere sunde. Frisk luft og motion fra morgenstunden gør dem også klar til at lære, når de møder i skole. Ændringen af trafikvanerne vil komme til at foregå i tæt samarbejde med forældrene:

”Vi vil rigtig gerne arbejde sammen med forældrene om børnenes transportvaner. Det er simpelthen en rigtig god sundhedsfremmende indsats, at vi har sikre skoleveje og motorisk sikre børn, der tidligt lærer at færdes i trafikken”, siger Ole Steen Hansen formand for Børne- og Skoleudvalget.

Sikkert i skole med gåbus

Et af initiativerne, der skal få forældre og børn i til at gå eller vælge cyklen, er radiospots, der kører i lokalradio i forbindelse med skolestart. Et andet er den såkaldte ’Gåbus’, som er blevet etableret på Kirstinebjergskolen i Fredericia. En gåbus er et socialt og sikkerhedsmæssigt tiltag, hvor børn fra indskolingen bliver samlet op ved såkaldte gåbus-stoppesteder og fulgt sikkert i skole af elever på 6. årgang, som tjekker børnene ind i gåbus-appen. Forældrene får besked, når deres barn bliver samlet op af gåbussen, og når det er ankommet til skolen. Elever på 6. årgang er desuden aktive som skolepatrulje, og nu bliver de også inddraget i at lave den årlige undersøgelse af elevernes transportvaner.

”Gåbussen er et rigtig godt initiativ, og det er meget værdifuldt, når vi får eleverne involveret i trafiksikkerhed på skolerne. De store elever bliver set som gode rollemodeller for de yngre elever. De har dog fortsat brug for, at alle forældre tænker over deres rolle, og om de kan gøre lidt mere for at understøtte børnenes sikkerhed i lokalmiljøet. Jeg håber, at endnu flere børn og unge vil gå eller cykle sammen i det nye skoleår”, siger Ole Steen Hansen.

Fakta

Elever på 6. årgang i Fredericia undersøgte i foråret alle elevers transportvaner fra 0. til 6.klasse.

Undersøgelsen blev udarbejdet som en del af matematikundervisningen i uge 15 og 16 i år. Eleverne fik således erfaring med at indsamle data på deres egen skole, og derefter opstillede de forskellige typer af tabeller og diagrammer, som de skulle arbejde med at analysere og formidle.

Alle elevernes data er blevet indsendt til Teknik- og Miljøafdelingen og indgår i en samlet rapport til Byrådet om elevernes transportvaner i Fredericia. Det har indtil nu været Kræftens Bekæmpelse, som har lavet transportvaneundersøgelsen, men det vil fremover være eleverne på 6. årgang, der laver undersøgelsen hvert år i april. Rådet for Sikker Trafik har vist stor interesse for måden, som Fredericia har involveret eleverne og lærerne i undersøgelsen på.

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen siger, at børn skal være fysisk aktive 60 minutter om dagen.

Børn, der transporterer sig selv, er i gennemsnit 25 procent mere fysisk aktive dagligt end deres klassekammerater, som benytter sig af passive transportmidler til- og fra skole.