Slå adgang med tegn til/fra

Akuthjælp og beredskab

Fredericia Kommune åbner servicetelefonen på tel. 7210 7000 ved storm, sne, større ulykker m.v. Der bliver informeret om åbningen af telefonlinjen via medier.

Trekantområdets beredskab: Trekant Brand
Fredericia Kommune har sammen med Kolding, Middelfart, Billund og Vejen kommuner etableret et fælleskommunalt beredskab, Trekant Brand, der er Trekantområdets beredskab.

Følg også med på Fredericia Kommunes Facebook:
www.facebook.com/fredericiakommune

Få overblik over beskyttelsesrum og sikringsrum i Fredericia Kommune
Se TrekantBrands oversigtskort

Gode råd i forbindelse med stormvarsel

Når der er varslet storm

 • Fjern løse genstande udenfor huset (containere, skraldespande, parasoller, havemøbler, trampoliner osv.)
 • Knækkede eller visne grene bør fjernes
 • Luk porte, døre og vinduer
 • Ved nybygning eller større udvendig reparationsarbejde: fastgør presenninger, tjek stilladser, afstiv byggematerialer og nyopførte konstruktioner, der bliver påvirket af vinden
 • Hav aftale med andre beboere/naboer om hjælp, hvis du ikke er hjemme.

Under stormen

 • Når først stormen rammer, bør du holde dig indendørs.
 • Hvis taget skades, så fjern de indbo/løsøregenstande, der kan blive skadet, hvis det begynder at regne eller sne
 • Du skal ikke begynde at afdække et skadet tag, mens det stormer – det kan være farligt for dig
 • Får du alvorlig skade på dit hus, så ring efter hjælp hos det lokale beredskab (112). Har du abonnement hos et redningskorps kan du vælge, at ringe til dem
 • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg den vejledning, der bliver udsendt

Efter stormen

 • Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude
 • Luk huller i taget eller få dem dækket over med presenning
 • Er der udsigt til nedbør, så flyt de indbo/løsøregenstande, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade

Særligt om forsikring

 • Er du i tvivl om, hvad du bør gøre, kan du spørge dit forsikringsselskab. Mange har telefonbetjent døgnservice.
 • Har du fået skader, og kan du ikke selv klare eventuelle nødreparationer, så få fat i andre, der kan hjælpe dig. Dit forsikringsselskab betaler de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skade
 • Træer på grunden, der er væltet uden at have beskadiget noget, dækkes ikke af forsikringen
 • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation, men i gangsæt ikke større reparationer før forsikringsselskabet har godkendt disse.
 • Tag fotografier af eller videofilm det, der er ødelagt.
 • Smid ikke beskadigede ting væk før forsikringsselskabets taksator har set det, eller din sag er afsluttet.