Afvarslende beredskabsmeddelelse

Afvarslende beredskabsmeddelelse

Beredskabsmeddelelse afvarsel

Branden i udrangerede togstammer ved Fredericia Banegård, Norgesgade 21, Fredericia er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling for området Vest for Norgesgade-Danmarks Port og syd for Vesterbrogade og øst for Skjoldborgsvej, samt nord for Prangervej.

Der er udsendt sireneafvarsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udendørs og åbne døre, vinduer og ventilation.

Det skal præciseres, at der rettelig ikke er tale om en asbestbrand.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset.

Følg også med på Fredericia Kommunes Facebook

Og på Sydøstjyllands Politis Twitter

 

 

 

 

Gode råd i forbindelse med stormvarsel

Når der er varslet storm

 • Fjern løse genstande udenfor huset (containere, skraldespande, parasoller, havemøbler, trampoliner osv.)
 • Knækkede eller visne grene bør fjernes
 • Luk porte, døre og vinduer
 • Ved nybygning eller større udvendig reparationsarbejde: fastgør presenninger, tjek stilladser, afstiv byggematerialer og nyopførte konstruktioner, der bliver påvirket af vinden
 • Hav aftale med andre beboere/naboer om hjælp, hvis du ikke er hjemme.

Under stormen

 • Når først stormen rammer, bør du holde dig indendørs.
 • Hvis taget skades, så fjern de indbo/løsøregenstande, der kan blive skadet, hvis det begynder at regne eller sne
 • Du skal ikke begynde at afdække et skadet tag, mens det stormer – det kan være farligt for dig
 • Får du alvorlig skade på dit hus, så ring efter hjælp hos det lokale beredskab (112). Har du abonnement hos et redningskorps kan du vælge, at ringe til dem
 • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg den vejledning, der bliver udsendt

Efter stormen

 • Dæk ituslåede vinduer med træplader, plastik eller andet materiale, der kan holde vind og regn ude
 • Luk huller i taget eller få dem dækket over med presenning
 • Er der udsigt til nedbør, så flyt de indbo/løsøregenstande, der er umiddelbart under huller i taget, så der ikke sker vandskade

Særligt om forsikring

 • Er du i tvivl om, hvad du bør gøre, kan du spørge dit forsikringsselskab. Mange har telefonbetjent døgnservice.
 • Har du fået skader, og kan du ikke selv klare eventuelle nødreparationer, så få fat i andre, der kan hjælpe dig. Dit forsikringsselskab betaler de rimelige og nødvendige udgifter, du har til midlertidig reparation, der kan forebygge yderligere skade
 • Træer på grunden, der er væltet uden at have beskadiget noget, dækkes ikke af forsikringen
 • Gem kvitteringer for de udgifter, der har været til nødreparation, men i gangsæt ikke større reparationer før forsikringsselskabet har godkendt disse.
 • Tag fotografier af eller videofilm det, der er ødelagt.
 • Smid ikke beskadigede ting væk før forsikringsselskabets taksator har set det, eller din sag er afsluttet.

 

Feedback