Slå adgang med tegn til/fra

Databeskyttelsesrådgiver

Her kan du læse mere om, hvad databeskyttelsesrådgiveren kan hjælpe dig med

Vores databeskyttelsesrådgiver er Bech-Bruun Advokatpartnerselskab som kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvordan vi behandler dine personlige data. De er også klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål vedr. dine personlige data.

Du finder deres kontaktdata i kontaktblokken. Du har mulighed for at ringe til dem eller sende en mail via e-boks.

Siden vil løbende blive opdateret med nyeste information om datasikkerhed.

Hvor henter vi oplysninger om dig?

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis søger om en ydelse eller service.
Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.

 

Hvordan håndterer vi dine data i selvbetjeningsløsninger?

Som udgangspunkt bruger vi den fællesofftentlige loginløsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter.
Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password.

 

Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer, alt efter om det drejer sig om eksempelvis en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning.
Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven.
Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommuner.

 

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

Databeskyttelsesrådgiveren svarer på spørgsmål fra borgerne om behandling af deres personoplysninger, og rådgiver kommunen om databeskyttelsesret. Databeskyttelsesrådgiveren er en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren hjælper i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt. Kontaktdata finder du i kontaktblokken.
Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

 

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.
Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgivere.

 

Samtykke

Har du afgivet et samtykke til behandling af dine oplysninger efter persondataforordningen, kan du altid trække dit samtykke tilbage for fremtidige behandlinger.