Slå adgang med tegn til/fra

Regnskab 2019

Fredericia Kommunes regnskab for 2019

Et år med fokus på fællesskab og samarbejde

Du kan finde hele regnskabet for 2019 via dette link: https://ipaper.ipapercms.dk/fredericiaKommune/Okonomi/Regnskab/regnskab-...

Vi befinder os i skrivende stund i en situation, som ingen havde drømt om. En tilstand af enorm usikkerhed om morgendagens samfund. Verden vil for altid være forandret. Der vil være en verden før og efter COVID19. Vi kommer til at opleve enorme konsekvenser for verdensøkonomien og dermed også Fredericia Kommune. I Byrådet har vi taget vores andel af ansvaret og vedtaget en række tiltag, som skal understøtte, at samfundsøkonomien atter kommer i gang. Det kan på den baggrund være helt surrealistisk at se tilbage på 2019.

Regnskabet for 2019 viser et markant overskud, der er væsentligt bedre end forudsat i budgettet. Det er tilfredsstillende, men vi er samtidig opmærksomme på, at det forbedrede regnskabsresultat et godt stykke hen af vejen stammer fra udsatte anlægsprojekter, som vi ikke har nået at færdiggøre i løbet af året. På kommunens store velfærdsområder har året været præget af et stort udgiftspres, som vi politisk vil have fuld fokus på i de kommende år.

For at finansiere pleje og omsorg til det stigende antal ældre og borgere med særlige behov har byrådet foretaget et historisk velfærdsløft i budget 2020. Det kommer til at sikre retvisende budgetter fremover, så vores velfærdsniveau kan opretholdes på trods af de demografiske udfordringer.

Men samtidig er vi forpligtede til at overholde de centralt fastsatte økonomiske rammer fra staten. Byrådet og kommunens ledere og medarbejdere har derfor løftet en stor opgave i det forløbne år med at få enderne til at nå sammen. Det vil jeg gerne kvittere for. Tak.

2019 skal også huskes som året, hvor vi i fællesskab skabte solide resultater til gavn for Fredericia. Markante investorer trådte ind på scenen, mens mange nye virksomheder valgte at slå sig ned i fæstningsbyen. Dem byder vi velkommen. Et stærkt erhvervsliv er godt for væksten og beskæftigelsen i kommunen.

Det kræver solide anlægsinvesteringer at vækste, og grundet en ansvarlig økonomisk politik skabte byrådet i 2019 rum til et historisk højt investeringsniveau i bl.a. infrastruktur og sundhedshus. Forrige års satsning på nye faciliteter til vores håndboldklub resulterede i, at FHK vendte tilbage til ligaen – 40 år efter seneste Danmarksmesterskab.

Sluttelig vil jeg takke Byrådet og resten af Fredericia for samarbejdet i det forløbne år. Fællesskabet skabte endnu et år, som vi kan se tilbage på med stolthed og glæde.

Jacob Bjerregaard
Borgmester

Du kan finde hele regnskabet for 2019 via dette link: https://ipaper.ipapercms.dk/fredericiaKommune/Okonomi/Regnskab/regnskab-...