Slå adgang med tegn til/fra

Seniorrådet

Her kan du læse mere om Seniorrådet i Fredericia Kommune

Kommunerne har siden 1995 haft en lovmæssig pligt til at oprette et seniorråd. Seniorrådet er bindeleddet mellem kommunens ældre borgere og byrådet. 

Formål 
Seniorrådet skal være med til at styrke kontakten mellem kommunens ældre borgere og byrådet. Seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.  

Sammensætning
Alle, der er over 60 år, har valgret til Seniorrådet og kan stille op som kandidater til rådet. 

Seniorrådet består af ni medlemmer, som er de ni opstillede kandidater, der har fået flest stemmer ved valget.

Medlemmer

Formand
Flemming Larsen
Kongensgade 98
Tel.  7592 7248 – mobil: 2334 6629
Mail: larsenflemming43@gmail.com

Næstformand
Jytte Buch
Limen 14
Mobil: 2065 4823
Mail: buchjytte@yahoo.dk

Kasserer
Jørgen Munk Hansen
Fænøvej 15
Tel. 7556 2884 - mobil: 5224 1600
Mail: jorgen@munkhansen.net
 
Finn-Rudolf Reif
Atlasvænget 11
Tel. 7591 2348
Mail: Finn-reif@profibermail.dk

Jan Christian Kargo
Stenten 73
Tel. 6130 5664
Mail: jck@kargo1.dk
 
Grethe Lilian Rasmussen
Jadevænget 7
Tel. 7594 3212 – mobil: 2168 4924
Mail: jadevae@gmail.com

Aksel Kjelstrup Nielsen
Kongensstræde 22, st.tv.  
Tel. 2738 8120
Mail: akjelstrup@outlook.dk

Birte Eskildsen
Korskærvej 8, 1. tv.
Tel. 2552 1449
Mail: biresk1@hotmail.com

Olaf Helios 
Fuglsangparken 47
Tel. 7591 2392
Mail: helios@profibermail.dk
 
Sekretær
Janni Sadolin Hougaard
Tel. 7210 7350
Mail: janni.hougaard@fredericia.dk
 
Pleje- og Omsorgschef Mona Nederby Larsen deltager i møderne i Seniorrådet.

Mødeplan

Møderne i Seniorrådet bliver holdt om fredagen. Du kan se mødekalenderen for Seniorrådet her: 

Bilag

Referater

Bilag

Pensionistavisen

Fredericia Kommune har overdraget arbejdet med PensionistAvisen til Seniorrådet.

Ønsker du at modtage avisen, skal du henvende dig til:

Seniorrådet
Grethe Rasmussen
Tlf. 7594 3212

Vedtægter og forretningsorden

Her kan du læse vedtægten og forretningsordnen for Seniorrådet: 

Bilag