Slå adgang med tegn til/fra

Seniorrådet

Her kan du læse mere om Seniorrådet i Fredericia Kommune

Kommunerne har siden 1995 haft en lovmæssig pligt til at oprette et seniorråd. Seniorrådet er bindeleddet mellem kommunens ældre borgere og byrådet. 

Formål 
Seniorrådet skal være med til at styrke kontakten mellem kommunens ældre borgere og byrådet. Seniorrådet rådgiver byrådet i ældrepolitiske spørgsmål.  

Sammensætning
Alle, der er over 60 år, har valgret til Seniorrådet og kan stille op som kandidater til rådet. 

Seniorrådet består af ni medlemmer, som er de ni opstillede kandidater, der har fået flest stemmer ved valget.

Du kan også følge Seniorrådet på Facebook: https://www.facebook.com/groups/seniorraadetifredericia

Medlemmer

Formand
Flemming Larsen
Kongensgade 98
Mobil: 2334 6629
Mail: flemming.h.larsen@fredericia.dk 

Næstformand
Jytte Buch
Limen 14
Mobil: 2065 4823
Mail: jytte.buch@fredericia.dk
 
Aksel Kjelstrup Nielsen
Kongensstræde 22, st.tv.  
Tel. 2738 8120
Mail: aksel.nielsen@fredericia.dk

Birte Eskildsen
Korskærvej 8, 1. tv.
Tel. 2552 1449
Mail: birte.eskildsen2@fredericia.dk
 

Carsten Ostenfeldt Jørgensen
Ballesvej 13F
Tel. 30272789 
Mail: carsten.jorgensen@fredericia.dk

Grethe Nørholm Ærensgaard 
Børup Skovvej 33, Børup Skov
Tel. 2297 4398
Mail: grethe.arensgaard@fredericia.dk

Svend Kongsted
Ellipsen 7, Skærbæk
Tel. 4032 2570
Mail: svend.kongsted@fredericia.dk

Søren Peter Jensen 
Kærmosevej 22, Erritsø
Tel. 4080 6418
Mail: soren.p.jensen@fredericia.dk


Sekretær 
Michela Jørgensen
Mail: michela.jorgensen@fredericia.dk
 
Fagchef for Senior og Sundhed deltager i møderne i Seniorrådet.

Mødeplan

Møderne i Seniorrådet bliver holdt om fredagen. Du kan se mødekalenderen for Seniorrådet her: 

Bilag

Referater

OBS: Det er lige nu ikke teknisk muligt at uploade referaterne til hjemmesiden. Ønsker du at se et referat, så kontakt gerne sekretæren for rådet. 

Bilag

Senior Nyt - Fredericia

Fredericia Kommune har overdraget arbejdet med Senior Nyt - Fredericia til Seniorrådet.

Ønsker du at modtage avisen, skal du henvende dig til:

Seniorrådet
 

Vedtægter og forretningsorden

Her kan du læse vedtægten og forretningsordnen for Seniorrådet: 

Bilag