Taxinævn og taxikørsel

Nye vilkår for taxikørsel

Taxiloven er ændret. Fra den 1. november 2018 overtog Færdselsstyrelsen alle de opgaver indenfor tildeling af tilladelser, administration og tilsyn, som tidligere blev løst af Fredericia Kommune. Eventuelle klager over taxikørsel skal ligeledes sendes til Færdselsstyrelsen. Læs mere på websiden taxilov.dk.

Fredericia Kommune forventer fremover kun at skulle håndtere holdepladser til taxivogne, der venter på opgaver.

Kørsel og takster

Reglement for taxikørsel i Fredericia Kommune
Reglementet gælder for vogne med kørselstilladelse udstedt af Fredericia Kommune.

Takster for kørsel med taxi
Det nyeste takstblad gælder fra den 1. juni 2018. Der er tale om maksimalpriser, som gælder for vogne med kørselstilladelse fra Fredericia Kommune. Der kan ikke længere opkræves betaling for medbragt bagage. Storvogne er vogne med plads til 5-8 passagerer, medens almindelige taxivogne medtager 1-4 passagerer.

Fredericia Taxinævn

Ethvert spørgsmål vedrørende taxikørsel i Fredericia Kommune kan behandles af Fredericia Taxinævn, som - navnlig efter ændring af taxiloven i 2018 - er et samtaleforum mellem aktører i taxibranchen, politiet og Fredericia Kommune.

Medlemmer af taxinævnet:

  • 1 medlem fra taxibestillingskontoret i Fredericia (daglig leder)
  • 1 medlem fra taxivognmændene i Fredericia
  • 2 medlemmer fra fagforeningen 3F Fredericia
  • 1 medlem fra Fredericia Politi
  • 1 medlem fra fagafdelingen Teknik & Miljø, fagområdet Trafik og Natur.
  • 1 medlem af Miljø- & Teknikudvalget, som har det overordnede ansvar for taxiområdet.

Historie
Efter forslag fra taxiernes bestillingskontor besluttede Teknisk Udvalg i 2005, at der med virkning fra primo 2006 skulle oprettes et taxinævn i Fredericia. Nævnet kan drøfte ethvert emne i relation til udøvelse af taxierhvervet.

Taxilovgivningen - som den var udformet før lovændringen i 2018 - indeholdt ingen bestemmelser om oprettelse af taxinævn i kommuner uden for hovedstadsområdet. Fredericia Taxinævn var - og er stadig - ikke et egentligt nævn i forvaltningsmæssig henseende. Taxinævnet blev i 2005 af byrådet tillagt udtale- og indstillingsret om de forhold i taxilovgivningen, der er henlagt til kommunerne. Fra 2018 har kommunerne ikke længere lovbestemte opgaver indenfor taxikørsel.

Taxi eller Taxa

Hvorfor har vi to næsten ens ord for en hyrevogn?

Taxi er det internationale ord for en hyrevogn med chauffør, der modtager betaling for udført kørsel. Begrebet taxi anvendes i alle lande.
Alle taxier skal have monteret en taglygte med ordet taxi. Også i Danmark.

Begrebet taxi har rødder i det græske ord for at vurdere, der har taksere som synonym. Det moderne mekaniske taksameter til måling af en køreturs værdi blev opfundet i Tyskland af Friedrich Bruhn. Det skete i 1891. Taksametret anvendtes i begyndelsen på hestetrukne hyrevogne.

Da motordrevne vogne vandt udbredelse, fulgte taksametret med over i disse. Nicolaus Ottos benzinmotor blev opfundet i 1886. I 1888 kom elbilen fra Andreas Flocken, og i 1893 blev Rudolf Diesels motor opfundet. Benzinmotoren vandt størst udbredelse. Gottlieb Daimler byggede sin første benzindrevne bil i 1890, og i 1897 præsenterede han den første benzindrevne hyrevogn med taksameter. Andre fabrikanter fulgte hurtigt efter.

Monteringen af taksameter på motordrevne vogne førte i Frankrig til udviklingen af begrebet taximètre cabriolet. Det erstattede fiacre, der er det gamle franske ord for hestetrukken hyrevogn eller droske. Taximètre Cabriolet kan oversættes som bukkespringstaksameter. Dette mærkelige ord behøver en forklaring. I dag er en cabriolet en karrosseriform med sammenklappeligt tag af stof, hvilket en del hestevogne og tidlige automobiler også var udstyret med. Navnet cabriolet kom fra 1890'ernes første biler, der havde en ujævn gang. Den mindede om små gedebukkespring. Cabriol er det franske ord for bukkespring, så cabriolet er egentlig små bukkespring.

Da de lukkede karrosserier vandt frem, forsvandt cabriolet'erne fra taxibranchen, men begrebet taximètre levede videre. Fra fransk bredte taximètre med "x" sig til en række andre sprog, hvor det gav inspiration til nye ord. På tysk blev taximètre til taxameter, og taxi fortrængte droschke. Ordet taxa opstod ikke i Tyskland eller andre lande - bortset fra Danmark.

Det oprindelige danske ord for en lejet vogn med chauffør var hyrevogn. Først i 1800-tallet havde det tyske ord droschke vundet udbredelse i Danmark med stavemåderne droske, drosche og drosje. Det tyske ord kom fra det russiske дрожки (druzjki med latinske bogstaver), som betyder let vogn og var afledt af droga, arbejdsvogn. I Danmark blev en droske med taksameter til en taksameterdroske. I 1900-tallet blev droske fortrængt af taxi, lige som det skete i Tyskland, men i Danmark vandt taxa også frem.

Taxa er i dag et varemærke i dansk hyrevognsbranche. Det anvendes af de taxiselskaber, der er medlemmer af Dansk Taxi Råd. Kun i Danmark anvendes ordet taxa, som derfor har sin egen historie.

Motoriseringen af droskebranchen indledtes i 1902 på Frederiksberg. Her begyndte de første motordrevne drosker med taksameter at konkurrere med de hestetrukne taksameterdrosker. København fulgte efter i 1904.

Begyndelsen til ordet taxa kom i forbindelse med etableringen af Taxamotorkompagniet. Dette taxifirma åbnede i 1908 i København med tocylindrede cabrioletbiler fra Renault. De kunne køre 15 km i timen. Grundlæggerne af Taxamotorkompagniet tog den tyske stavemåde af taksameter, som er taxameter, og ændrede e'erne til o'er. På siderne af Taxamotorkompagniets biler stod der Taxamotor. Navnet viste, at det ny selskab anvendte drosker med både taxameter og motor. I 1908 var det en meget avanceret og moderne markedsføring.

Kunderne forkortede Taxamotor videre ned til taxa, som i dag lever videre ved siden af taxi - men altså kun i Danmark. 

Firmanavnet Taxamotor er ikke længere på markedet, men Taxa med stort "T" anvendes fortsat af for eksempel Fredericia Taxa og Taxa Fyn.

Feedback