Slå adgang med tegn til/fra

Partistøtte

Kandidatlister kan søge om økonomisk støtte til politisk arbejde

Partier og kandidatlister kan ansøge Fredericia Kommune om udbetaling af tilskud til politisk arbejde jævnfør Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven). Ansøgning skal ske på et særligt ansøgningsskema med bilag.

Udbetaling kan ske til kandidatlister, der fik mere end 100 stemmer ved det seneste byrådsvalg i Fredericia Kommune. Lister med færre end 100 stemmer kan også komme i betragtning, hvis de ved kommunalvalget var medlem af et listeforbund, der fik mere end 100 stemmer.

Det maksimale støttebeløb beregnes ud fra det antal stemmer, som kandidatlisten opnåede ved seneste kommunevalg. I beregningen af beløb til udbetaling indgår også kandidatlistens årsregnskab fra forudgående år, tidligere modtagen partistøtte og budget for indeværende år.

Ansøgning

Ansøgning om partistøtte skal ske indenfor det kalenderår, som ansøgningen vedrører.

Fællessekretariatet udsender først på året ansøgningsskema.

Fællessekretariatet sender skemaet til den kontaktperson, som partiet (listen) har oplyst på kandidatlisten forud for kommunalvalget. Ved ændring af kontaktperson for partistøtte skal partiet give Fællessekretariatet meddelelse herom.

I ansøgningsskemaet skal ansøger oplyse:
1) afholdte udgifter til politisk arbejde i det foregående kalenderår og
2) forventede udgifter til politisk arbejde i det indeværende kalenderår.

I ansøgningsskemaets bilag skal ansøger afgive erklæring om:
3) tilskud modtaget fra private givere og
4) tilskud modtaget fra anonyme givere.

Partiernes erklæringer 2020

Jævnfør partistøttelovens § 11d, stk. 6 bliver partiernes erklæringer om modtagne bidrag fra private og anonyme givere offentliggjort på kommunens webside.

Ansøgninger om partistøtte skal ske inden for det kalenderår, som ansøgningen gælder. I ansøgningen skal der afgives erklæring om tilskud modtaget i i det foregående kalenderår.

Bilag

Partiernes erklæringer 2021

Jævnfør partistøttelovens § 11d, stk. 6 bliver partiernes erklæringer om modtagne bidrag fra private og anonyme givere offentliggjort på kommunens webside.

Ansøgninger om partistøtte skal ske inden for det kalenderår, som ansøgningen gælder. I ansøgningen skal der afgives erklæring om tilskud modtaget i i det foregående kalenderår.

Bilag

Partiernes erklæringer 2022
Love