Sammen om demens
Slå adgang med tegn til/fra

Demenshandleplanen "Sammen om demens"

Fredericia Kommune vil være kendt som en demensvenlig kommune. Vi vil synliggøre, hvad vi gør, og hvilke initiativer vi vil sætte i gang og understøtte. Det har vi gjort i denne demenshandleplan

En demensvenlig kommune skal kunne ses og opleves i konkrete forandringer – lige fra byrum og tilbud i civilsamfundet til den pleje og omsorg, vi giver i kommunen. Der skal være en høj faglig kvalitet i indsatserne, hvor der er respekt for det enkelte menneske med demens, de pårørende og netværket. Vi skal tage højde for den kommende stigning i antallet af mennesker med demenssygdom, hvilke behov, der viser sig – uanset, hvor de er i sygdomsforløbet, og om de er i eget hjem eller på plejecenter.

For at kunne leve et godt liv med demens – både som syg og som pårørende – kræver det, at vi alle arbejder sammen. Det bedste resultat kommer, når vi løfter i flok. Ingen kan gøre det alene.

Demenshandleplanen er dynamisk og vil derfor blive gennemgået i hver byrådsperiode. Demenshandleplanen er godkendt af byrådet i juni 2019.

Du kan læse hele demenshandleplanen her:

PDF ikon demenshandleplanen_sammen_om_demens.pdf