Slå adgang med tegn til/fra

Gang i byen

Projekt 'Gang i byen' skal styrke og udvikle bymidten i Fredericia

Bymidten er i forandring med investeringer i udvikling på mange fronter, og "Gang i byen" er overskriften for udvikling af bymidten og dens funktioner. Det er en udvikling, der sker i partnerskab med byens mange aktører, og det brede ejerskab er med til at udfolde viften af oplevelser for bymidtens brugere mest muligt.

Der er fokus på at skabe sammenhæng og dynamik mellem bymidten og den nye kanalby, der er under udvikling ved Gl. Havn og Lillebælt, men også mellem bymidten og de øvrige udviklingsprojekter: fæstningsanlægget, Sundhedshuset, Bülows Kaserne og Makerspace, samt Østerstrand. Det gøres med en række projekter, samt forbedringer af vejvisning til bymidtens tilbud.

Bilag

Gothersgade Syd

Projektet for Gothersgade er målrettet sammenbinding af bymidtens gågadenet med havnen og Kanalbyen. Den nordlige del af Gothersgade er gågade med butikker, caféer og restauranter. Men i den sydlige del af Gothersgade, der forbinder gågadenettet med havnen, er der biltrafik og gadeparkering. Indsatsen i gaden retter sig mod, at man fra gågaden føler sig inviteret til at fortsætte mod havnen og de oplevelser, der tilbydes her ved at gøre det nemmere at gå fra gågaden til havnen og ved at skabe en gade, der visuelt er spændende og skaber oplevelser på ruten mod havnen.

Fodgængerflow
Gothersgade Syd krydses af tre gader, og i krydsningerne er der skabt direkte fodgængerpassager med bl.a. nyt lyskryds med fodgængerfelt, fodgængerfelt med signalanlæg og anlæg, der bremser krydsende bilers fart. Den sydligste del af gaden ender ved Gl. Havn, og den del af gaden er nu gågade, der støder op til et nyt anlæg om Gl. Havn, der både sikrer bymidten mod oversvømmelse og skaber et grønt, rekreativt miljø ved havnen.

Lys og ophold
Gaden er blevet gjort grønnere med nye, blomstrende bede omkring træerne, og lyskæder i træerne forlænger julebelysningen fra gågaden til havnen. Nye gadelamper skaber bedre og mere stemningsfuld belysning i gaden i de mørke timer. I grønne omgivelser under træerne omkring krydset Gothersgade / Fynsgade er der skabt et hyggeligt område af siddeplinte, der inviterer til ophold hele døgnet.

Parklets
Ved gadens caféer og restauranter er parkeringspladser erstattet med ”Parklets”, der bruges til udeservering i åbningstiden, men kan bruges af alle udenfor åbningstiderne. ”Parklets” er fleksible og flytbare og kan flyttes derhen, hvor behovet er, og dermed også følge udviklingen i gaden, såvel som resten af bymidten.

”Parklets” og opholdsområderne i gaden er udviklet i dialog mellem Veksø og gadens brugere. Materialer og farver på det nye byinventar er valgt så det passer med de materialer der er brugt ved det nye anlæg omkring Gl. Havn.

Tøjhuset
Tøjhuset er blevet byens nye kultur- og spillested. Parkering til Tøjhuset er fjernet fra gården, og der er i stedet anlagt stier, der skaber en bedre adgang til Tøjhuset, ligesom der også er blevet plads til at holde udendørsarrangementer med en ny mobil udendørsscene på stedet og dermed skabe aktivitet og byliv i området.

Tøjhusets og gadens brugere kan parkere på en central parkeringsplads i Norgesgade Syd, hvor en sti fører direkte fra parkeringspladsen til Tøjhuset. Et projekt for stien skal gøre den mere åben, komfortabel og bedre belyst i de mørke timer.

J.B. Nielsens Plads
J.B. Nielsens Plads benyttes til en stor række arrangementer gennem året, men fungerer også som del af et fodgængerflow mellem bymidten og Kanalbyen. På pladsen er der skabt et grønt opholdsområde. Derudover bliver der også arbejdet på, at gøre pladsen mere attraktiv at opholde sig på i det daglige.

"Grow Your City" og "C-byen"

En ny bydel vokser i disse år frem på havnen, og processen startede allerede inden de tidligere fabriksanlæg fra gødningsvirksomheden Kemira var fjernet. De første funktioner der rykkede ind på det ca. 20 ha. store område var midlertidige og skete i samarbejde med forskellige aktive brugere i byen. Der er på havnen kommet forskellige midlertidige tiltag, for at skabe liv på havnen, heriblandt ”Grow Your City” og ”C-byen”.

”Grow Your City” er et stort byhavemiljø dannet på baggrund af pallekasser, det er disse kasser der danner rammen for haverne. ”Grow Your City” har gennem de allerede eksisterende år udviklet sig og skabt en kolonihavestemning blandt brugerne, der dyrker i fællesskab.

”C-byen” er et midlertidigt containermiljø, der er bygget op med henblik på at udvikle eksperimenterende, innovative og kreative aktiviteter.

Østerstrand

En vision for udviklingen af Østerstrand er under realisering. I løbet af det seneste år har stranden fået nye fællesarealer, træningsfaciliteter, bænke og betalingsparkering. Alt dette giver større mulighed for at benytte stranden året rundt. Den tidligere betonbro er blevet erstattet af en cirkelbro, og de andre badebroer langs stranden er tilmed skiftet ud, derudover er der fyldt ekstra sand på stranden, så selve strandarealet er også blevet udvidet.