Slå adgang med tegn til/fra

Klima og energi

Fredericia Kommune arbejder for at nedbringe energiforbruget og udledningen af CO2 og øge andelen af vedvarende energi

Som en del af den vision, som byrådet og borgerne har formuleret for Fredericia frem mod 2020, er målet at gøre Fredericia Kommune, som virksomhed, CO2-neutral i 2030. Vi arbejder frem mod, at Fredericia Kommune som geografisk område er uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

 

DK2020 - Fredericia Kommunes klimaplan

Fredericia Kommune deltager sammen med 19 andre kommuner i Realdanias DK2020-projekt. Som DK2020-partner har Fredericia Kommune forpligtet sig til i 2020 at udarbejde en klimaplan, der lever op til Parisaftalen. Klimaplanen blev vedtaget af Byrådet den 14. dec. 2020 og blev efterfølgende godkendt af det internationale bynetværk C40. Med klimaplanens 53 indsatser har Fredericia Kommune vist, hvordan udledningen af drivhusgasser kan reduceres med 70 % inden 2030 og lagt grunden til en nul-udledning i 2050.

Fredericia Kommune udarbejder også en ny klimatilpasningsplan til en fremtid i Danmark, hvor vi får et varmere og vådere klima med flere ekstremer.

Bilag

Energiplan

Fredericia Byråd har vedtaget en målsætning om, at Fredericia Kommune som virksomhed skal være CO2-neutral i 2030, mens Fredericia Kommune som geografisk område skal være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Planen beskriver kommunens prioriterede indsatsområder frem mod 2020 i arbejdet med at nå disse mål.

Byrådet har den 10. oktober 2016 vedtaget en strategisk energiplan for Fredericia Kommune.


 

Bilag

Grønt regnskab

I Fredericia Kommune arbejder vi for, at driften af vores egen virksomhed belaster miljøet mindst muligt. Det betyder f.eks., at vi løbende arbejder med initiativer, der mindsker forbruget af el, vand og varme i kommunens bygninger og brændstof til transport forbundet med kommunens opgaver.

Hvert år udarbejder vi et grønt regnskab for driften af virksomheden Fredericia Kommune. Regnskabet viser udviklingen i forbruget af el, vand og varme, brændstof til transport og udledningen af CO2. Hvert andet år opgør vi også energiforbruget og CO2-udledningen for hele kommunen, dvs. et regnskab for borgere, virksomheder, offentlige institutioner mm.

Det seneste regnskab for virksomheden Fredericia Kommune er for året 2020. Det seneste regnskab, der omfatter hele det geografiske område Fredericia Kommune, er baseret på data fra 2017.

Bilag

Grøn kommunal transport

Det er vores mål, at kommunen som virksomhed skal være CO2-neutral i 2030. Derfor skal benzin- og dieseldrevne køretøjer i den kommunale vognpark gradvist udskiftes med køretøjer, der kører på alternative brændsler som f.eks. el, gas eller brint.

Vi har nu syv VW e-up! elbiler, to nye, gasdrevne VW Caddy og to nye gasdrevne lastbiler, som 11 gange om året henter genbrug i parcelhuskvarterer. Som den første kommune fik vi i foråret 2016 to TRIPL el-scootere til vores Ren By projekt. Herudover har vi sikret, at kommunens busser og renovationsbiler kører på gas i stedet for diesel.

Vi yder også en stor indsats for at uddanne medarbejdere i energieffektiv kørsel. Og vi ser på, hvilke opgaver vores kommunale medarbejdere kan nå på cykel eller elcykel frem for at tage bilen.
 

Spar energi på din bolig

Overvejer du at forbedre din bolig og mindske energiregningen, kan du her se nogle af mulighederne. Du kan skære toppen af energiforbruget i dit hus eller lejlighed, hvis du tænker energi ind, når du renoverer. SparEnergi.dk er Energistyrelsens hjemmeside med viden og inspiration om energibesparelser og energiløsninger til boligen.

Læs mere om renovering og energibesparelser til boligen

Casebanken – se, hvad andre har gjort
I Casebanken på SparEnergi.dk kan du se, hvordan andre har renoveret deres boliger og læse om deres erfaringer og få gode råd over hækken.

Find Casebanken her

Energimærke
Kender du din boligs energimærke? Hvis du har købt dit hus efter 1997, er det formentlig energimærket. Energimærkningen viser bl.a., hvor godt dit hus er til at holde på varmen.

Find din boligs energimærke med værktøjet Det digitale energimærke på SparEnergi.dk
 
Håndværkerlisten
Med Håndværkerlisten på SparEnergi.dk finder du autoriserede håndværkere fra dit lokalområde, der kan renovere din bolig. Alle håndværkerne på listen bruger energiløsninger, så du får en energieffektiv og fremtidssikret løsning.

Find en håndværker på Håndværkerlisten

Kan du få en billigere varmeform?
Med beregneren Ny Varme på SparEnergi.dk kan du se, om du kan spare penge ved at skifte til en anden type varme.

Prøv Ny Varme

 

Klima og energistrategi

Fredericia Byråd vedtog i december 2012 en strategi for kommunens arbejde med klima og energi.

Læs Fredericia Kommunes energistrategi

 

Bæredygtig Grøn Byudvikling

Der er i 2017 udarbejdet en strategi for en bæredygtig, grøn byudvikling i Fredericia. Strategien tager udgangspunkt i Byrådets vision for Fredericia 2020og en række gældende og politisk vedtagne planer og strategier. Bystrategien omhandler Fredericias sociale økonomiske, demografiske og klimamæssige udfordringer og muligheder for at skabe en bæredygtig grøn byudvikling.  Strategien er udarbejdet som led i en ansøgning om støtte fra Regionalfonden.

 

Bilag