Billede fra Oasen sommer 2017
Slå adgang med tegn til/fra

Ny lommepark på Oasen og aktivitetsareal på Depotgården

Indretning af grønne områder i Øgadekvarteret

Ny lommepark på Oasen

På en del af den ubebyggede grund mellem Dalegade, Fynsgade og Bjergegade er der indrettet en lille midlertidig lommepark. Parken er anlagt af og for kvarterets beboere, men resten af byens beboere kan også bruge den. Kvarterets beboere har døbt den ”Oasen”.

Oasen er indrettet med højbede fyldt med forskellige krydderurter. Man kan frit klippe af krydderurterne og bruge det, f.eks. hvis der er grillaften på Oasen, eller hvis man mangler lidt grønt på aftensmaden. Der er blomster og møbler og en gril, og plads til at spille petanque, kuglespil, boldspil og andet.

Der er sået en lille blomstereng, hvor blomsterne tiltrækker bier og andre insekter. Derved er Oasen samtidig en bynær, lille biotop. Næste sommer opsættes måske insekthoteller.

På arealet ved siden af lommeparken overvejes at etablere en midlertidig BMX-bane.

 

Aktivitetsareal ved Depotgården

Depotgården er byens kreative oase og mødested for husets brugere. Forskønnelse af en del af udearealerne indgår som del af områdefornyelsen. Arbejdet omfatter bedre indretning af parkeringsarealet og etablering af et mindre, grønt aktivitetsareal.

I 2017/2018 gennemgår Depotgården en række bygningsarbejder, bl.a. renovering af køkken og café, etablering af ny terrasse og efterfugning og rensning af facaderne. Forskønnelse af udearealerne gennemføres i 2019, når alle byggearbejderne er færdige.

I sommeren 2017 havde Fredericia besøg af 600 arkitektstuderende fra mange forskellige lande i Europa. De byggede bl.a. en del udemøbler til aktivitetsarealet. Møblerne kunne sammen med de studerendes mange andre projekter ses på Øster Strand i sommeren 2017. Møblerne er flyttet til Depotgården, og stilles op på aktivitetsarealet, når det er anlagt.