Logo Ungebyrådet
Slå adgang med tegn til/fra

Fredericia Ungebyråd

Ungebyrådet arbejder for, at det bliver endnu bedre at være ung i Fredericia!

Stil op til valg til Ungebyrådet 2023
Du kan stille op som kandidat fra d. 19. januar til d. 9. februar.
Sådan gør du

  • Find et eller to emner, som du virkelig har en holdning til, og lad dem være dine mærkesager
  • Lav meget gerne en kort video, hvor du fortæller om, hvorfor du stiller op
  • Brug din kontaktperson, hvis der er en på din skole eller dit uddannelsessted
  • Snak med dine venner og din familie - de har måske gode ideer
  • Brug dine sociale medier til at gøre opmærksom på, at du stiller op til valget

Udfyld kandidatskemaet og send det samt evt. kandidatvideo til lene.almdal@fredericia.dk 

 

En video om opstilling og valg: 
https://www.facebook.com/FredericiaUB/videos/1697473527112675

En video om arbejdet i ungebyrådet: 
https://www.facebook.com/FredericiaUB/videos/322569156296392

Bilag

UNGEBYRÅDETS MEDLEMMER

MILLE ANDREA DYHRBERG
ALFRED AARESTRUP
MAYA CLEMENT DUJKOVIC GARN
EMMA MATHILDE SCHJERMER
SEBASTIAN HANSEN
KIRA AHRENFELDT STRANDBY
FREDERIK DUPONT JAKOBSEN
MIKKEL RISBERG MATHIASSEN
LUDVIG SVARRE WINTHER
BERTRAM JAKOBSEN
KATRINE ERLANDSEN
GRY DALL
HELENA HUYNH
NIELS HVILBORG
LIVA MARIE HUSTED
LERKE MARIE JOHNSEN
NORA EMILIE THORSTINSSON ØRUM
MATHILDE POULSEN
SILKE JÆGER
CASPER HASSING CORLIN
EJNER GRØN ROEPSTORFF

Følgende er suppleanter til Fredericia Ungebyråd
SIGNE ISABELLA AUTZEN LAURSEN
IDA FEY
MIYA MARION RUTENBERG
RASMUS GIL PETERSEN
SUHRAB SEKANDER RASHIDI
HJALDE BENJAMIN NIELSEN
SILAS MIDTGAARD ANDERSEN
MELANIE JØRGENSEN
SIMON FRIBORG
ULF WESENBERG

Hvad er Ungebyrådet for noget?

Ungebyrådet er for alle mellem 13 og 17 år - så der er plads til dig, uanset om du går på en kommunal folkeskole, en privatskole eller en ungdomssuddannelse.

Som medlem af Ungebyrådet får du mulighed for at få indflydelse i forhold til emner, der handler om børn og unge i Fredericia.

Ungebyrådet arbejder tæt sammen med Byrådet om ting, der er med til at gøre Fredericia til en god by at være barn og ung i. Ungebyrådet har indsigt og høringsret i de sager, som Fredericia Kommunes Byråd behandler, dog med undtagelse af lukkede sager.

Ungebyrådet er med til at lave arrangementer for børn og unge.

Møderne finder sted i dagtimerne - ligeligt fordelt i skoletid og fritid. Ungebyrådet mødes 4-5 gange om året.

 

Målsætning for Ungebyrådet

Målet med Fredericia Kommunes Ungebyråd er, at:

  • Give børn og unge mulighed for at komme til orde i spørgsmål, der vedrører deres trivsel, læring, kulturelle udfoldelsesmuligheder og udvikling
  • Få børn og unges rettigheder, muligheder og indflydelse sat til debat fra et børn- og ungeperspektiv
  • Give børn og unge større mulighed for deltagelse i de demokratiske processer og indsigt i det kommunale selvstyre, der direkte vedrører dem
  • Arbejde for venskab, integration og tolerance blandt alle børn og unge i Fredericia Kommune
  • Give Fredericia Kommunes Byråd en børnepolitisk- og ungdomspolitisk sparringspartner
Elevrådstopmøder

Hver år er der elevrådstopmøder for skolernes elevråd i Fredericia Kommune.

Formålet med topmøderne er at give eleverne redskaber og motivation til et stærkt elevrådsarbejde på skolerne.

Topmødet er baseret på elev-til-elev-undervisning, hvor der er fokus på konkret og praktisk undervisning.

Formandskabet for Ungebyrådet deltager på elevrådstopmøderne.

Generel info om Ungebyrådet

Ungebyrådet samarbejder med Fredericia Kommunes Byråd, og Ungebyrådet bliver taget med på råd ved sager, der handler om byens børn og unge. Det er Fredericias børn og unge selv, der vælger de 21 unge, der sidder i Ungebyrådet.

Ungebyrådet organiseres under Børne- og Skoleudvalget. 

Hvem, hvad og hvordan?
Valgperioden er to år. Ungebyrådet mødes en gang månedligt til hhv. Ungebyrådsmøde og et temamøde. Møderne holdes i byrådssalen og på Ungdommens Hus i tidsrummet kl. 14.00-15.30.

Du kan blive valgt ind, fra du fylder 13 år, og du kan sagtens sidde perioden ud, hvis du fylder 18, efter du er blevet valgt.