Slå adgang med tegn til/fra

Bål og afbrænding af haveaffald

Du må ikke afbrænde dit haveaffald hvis du bor i byzone eller i et sommerhusområde. Du skal i stedet kompostere det eller aflevere det på en af kommunens genbrugspladser.

Bål og afbrænding af haveaffald er tilladt i følgende tilfælde:

 • Afbrænding af haveaffald i landzone i perioden 1. december til 1. marts
 • Afbrænding af rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser i byzone, sommerhusområde og i landzone
 • Afbrænding af haveaffald sankthansaften i byzone, sommerhusområder og i landzone

 

Hvornår er det tilladt

Afbrænding af rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser

Uanset i hvilket område du bor, må du afbrænde rent tørt træ på særligt indrettede bålpladser. Husk dog at tjekke evt. udlejer eller grundejerforenings lokale regler for, om du må lave bål.

Afbrænding af haveaffald

I landzone er det tilladt at afbrænde haveaffald i perioden 1. december til 1. marts

Afbrænding af haveaffald til sankthansbål på sankthansaften

Uanset i hvilket område du bor, må du afbrænde haveaffald sankthansaften den 23. juni. Husk dog at tjekke evt. udlejer eller grundejerforenings lokale regler for, om du må lave bål.

Generelle regler
 • Afbrændingen må ikke være til gene for omgivelserne, omkringboende og de omliggende veje
   
 • Afbrænding må ikke foregå i stærk blæst (hård vind eller derover)
   
 • Afbrænding må kun foregå i dagtimerne fra solopgang til solnedgang
   
 • I visse tilfælde kan der blive udstedt afbrændingsforbud