Slå adgang med tegn til/fra

Bål og afbrænding af haveaffald

Som udgangspunkt er afbrænding af alt affald kun tilladt på dertil godkendte forbrændingsanlæg.

På særligt indrettede bålpladser er det tilladt at lave bål af rent og tørt træ. Sankt Hans aften, den 23. juni, må bålet også indeholde haveaffald.

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside finder du vejledninger om brandtekniske regler og om forsigtighed ved afbrænding, brug af ild, lys og varmekilder m.v.

I perioder kan der indføres generelt forbud mod alle former for bål og afbrænding pga. tørke eller hvis andre ekstraordinære forhold gør sig gældende. Eventuelle afbrændingsforbud indføres normalt af brandvæsnet, i overensstemmelse med reglerne i Beredskabsloven og Afbrændingsbekendtgørelsen. Afbrændingsforbud er således lokale forbud, der enten kan dække hele eller dele af kommunen. Det er derfor vigtigt at du undersøger, hvad der gælder i dit lokalområde.