Affald, kloak og miljø
Her kan du læse mere om affald fra din husholdning, og om hvordan du sorterer det og får det afhentet.
Her kan du læse om strategier og indsatser, der skal fremme en bæredygtig udvikling i Fredericia Kommune
Her kan du læse om, hvad vi gør for at beskytte drikkevandet og grundvandet i Fredericia Kommune
Her kan du se hvilke regler du skal være opmærksom på, når du flytter jord væk fra din ejendom.
Her kan du læse om genbrugspladserne og -butikken og om, hvordan du får afhentet genbrug. Du kan også læse om øvrige initiativer indenfor affald og genbrug
På denne side kan du finde informationer og regler om jordforurening, håndtering af overskudsjord og anvendelse af forurenede arealer
Fredericia Kommune arbejder for at nedbringe energiforbruget og udledningen af CO2 og øge andelen af vedvarende energi
Reglerne for olietanke skal sikre, at jord og grundvand ikke bliver forurenet
13.11.2018 - 09:16
Hør om planerne for det nye genbrugscenter og den nye genbrugsplads i Nordbyen og kom med idéer til, hvordan det bliver dit center