Symbol til teksten Affald, kloak og miljø
Affald, kloak og miljø
I Fredericia Kommune skal det være nemt for dig at sortere og komme af med dit affald.
Her kan du læse om, hvad vi gør for at beskytte drikkevandet og grundvandet i Fredericia Kommune
Reglerne for dyrehold afhænger af, hvor mange dyr du vil have, og om du bor i eller udenfor byen.
Her kan du se hvilke regler du skal være opmærksom på, når du flytter jord væk fra din ejendom.
En akut forurening er en pludselig opstået hændelse, hvor der er fare for forurening af jord, grundvand og overfladevand.
På denne side kan du finde informationer og regler om jordforurening, håndtering af overskudsjord og anvendelse af forurenede arealer
Fredericia Kommune arbejder for at nedbringe energiforbruget og udledningen af CO2 og øge andelen af vedvarende energi
Reglerne for olietanke skal sikre, at jord og grundvand ikke bliver forurenet. På denne side kan du anmelde og afmelde olietank.
Her kan du læse om borgerdrevne og borgerrettede indsatser for at fremme en bæredygtig udvikling i Fredericia Kommune
Her finder du oplysninger om spildevand og regnvand
Bekæmpelse af invasive planter og skadedyr, herunder rotter
02.01.2023 - 10:14
Fredericia Byråd har den 21. december 2022 vedtaget ændret Regulativ for husholdningsaffald