Symbol til teksten Affald, kloak og miljø
Affald, kloak og miljø
Her kan du læse mere om affald fra din husholdning, og om hvordan du sorterer det og får det afhentet.
Her kan du læse om indsatser for at fremme en bæredygtig udvikling i Fredericia Kommune
Her kan du læse om, hvad vi gør for at beskytte drikkevandet og grundvandet i Fredericia Kommune
Reglerne for dyrehold afhænger af, hvor mange dyr du vil have, og om du bor i eller udenfor byen.
Her kan du se hvilke regler du skal være opmærksom på, når du flytter jord væk fra din ejendom.
En akut forurening er en pludselig opstået hændelse, hvor der er fare for forurening af jord, grundvand og overfladevand.
Se seneste nyt om genbrugspladserne og genbrug her.
På denne side kan du finde informationer og regler om jordforurening, håndtering af overskudsjord og anvendelse af forurenede arealer
Fredericia Kommune arbejder for at nedbringe energiforbruget og udledningen af CO2 og øge andelen af vedvarende energi
Reglerne for olietanke skal sikre, at jord og grundvand ikke bliver forurenet
Her finder du oplysninger om spildevand og regnvand
Bekæmpelse af invasive planter og skadedyr, herunder rotter
17.09.2020 - 11:06
Miljø- og Teknikudvalget vil klager til livs med et nyt regulativ, der skal tydeliggøre reglerne for støj og støv ved bygge- og anlægsarbejder
10.04.2020 - 12:54
Byrådets tak til Fredericia
02.04.2020 - 07:58
Fredericia Kommunes nye genbrugscenter er godt på vej til at blive en realitet med et lokalt byggefirma i ryggen