Symbol til teksten Affald, kloak og miljø
Affald, kloak og miljø
Her kan du læse mere om affald fra din husholdning, og om hvordan du sorterer det og får det afhentet.
Her kan du læse om indsatser for at fremme en bæredygtig udvikling i Fredericia Kommune
Her kan du læse om, hvad vi gør for at beskytte drikkevandet og grundvandet i Fredericia Kommune
Her kan du se hvilke regler du skal være opmærksom på, når du flytter jord væk fra din ejendom.
På denne side kan du finde informationer og regler om jordforurening, håndtering af overskudsjord og anvendelse af forurenede arealer
Fredericia Kommune arbejder for at nedbringe energiforbruget og udledningen af CO2 og øge andelen af vedvarende energi
Reglerne for olietanke skal sikre, at jord og grundvand ikke bliver forurenet